Tehnisku problēmu dēļ šobrīd traucēta datu apmaiņa ar Valsts izglītības informācijas sistēmu (VIIS), tas ietekmē pakalpojuma "Reģistrācija pirmskolai" saņemšanu. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Izvēlieties kategoriju
 • Visi
 • Dzīves vieta, nekustamais īpašums, būvniecība
 • Finanses, nodokļi, pabalsti, finanšu deklarācijas
 • Ģimene un bērni, veselība, sociālie pakalpojumi
 • Izglītība un zinātne
 • Komercdarbība
 • Kultūra, māksla, sports
 • Lauksaimniecība, zivkopība
 • Nodarbinātība, darba tiesības, darba aizsardzība
 • Sabiedriskās apspriešanas, vēlēšanas, apbalvojumi
 • Tiesību aizsardzība, personas statuss un dokumenti, patērētāju tiesības, valsts iepirkumi
 • Transports, tūrisms
 • Vides aizsardzība
 • Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju COVID-19 vīrusa dēļ, Rīgas pilsētas pašvaldības pakalpojumu sniegšanas kārtība var būt mainīta, īpaši attiecībā uz klātienes kanālu pieejamību. Vairāk informācijas pieejama šeit.
  Precizēt pakalpojumu sniegšanas kārtību ārkārtējos apstākļos var pie pakalpojuma turētāja vai zvanot uz Rīgas domes informatīvo tālruni 800 00 800. Informācija par Rīgas pilsētas pašvaldības darbu ārkārtējās situācijas apstākļos pieejama www.riga.lv.
  Atgriezties
  Teritorijas plānojuma redakcijas publiskā apspriešana
   
  Pakalpojuma turētāja nosaukums:
  Pilsētas attīstības departaments
  Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
  Teritorijas plānojuma redakcijas publiskā apspriešana
  Pakalpojuma būtības īss apraksts:
  Rīgas teritorijas plānojuma un Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma izstrādes ietvaros notiekošo publisko apspriešanu laikā sabiedrība teritorijas plānojumu izstrādei var izteikt viedokli iesnieguma veidā to iesniedzot klātienē vai sūtot pa pastu, kā arī portālā www.geolatvija.lv. Viedokli var izteikt arī klātienē - sanāksmē, kas norisinās publiskās apspriešanas ietvaros. Publiskās apspriešanas mērķis ir saskaņot Rīgas pilsētas un sabiedrības intereses.
  Pakalpojuma saņēmējs:
 • Jebkura persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Fiziskām personām norādīt vārdu, uzvārdu, dzīvesvietas adresi. Juridiskām personām norādīt, uzņēmuma/ organizācijas nosaukumu, reģistrācijas Nr., juridisko adresi, iesnieguma iesniedzēja vārdu, uzvārdu.
  Saņemot pakalpojumu portālā www.geolatvija.lv, nepieciešama autorizēšanās.
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Likums "Par pašvaldībām" http://www.likumi.lv/doc.php?id=57255
 • Teritorijas attīstības plānošanas likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=238807
 • MK 14.10.2014. not. Nr.628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" http://likumi.lv/doc.php?id=269842
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Iesniegums brīvā formā
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  40
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Nav
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Publiskā apspriešana ilgst ne mazāk kā 4 nedēļas. Viedokli iespējams izteikt publiskās apspriešanas termiņa ietvaros. Pēc publiskās apspriešanas tiek sagatavots pārskats par saņemtajiem priekšlikumiem un Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta izvērtējums par atbalstāmajiem un noraidāmajiem priekšlikumiem. Priekšlikumi tiek izvērtēti atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, institūciju sniegtajiem nosacījumiem vai atzinumiem un teritorijas plānojuma darba uzdevumam. Atbalstāmie priekšlikumi tiek ņemti vērā, pilnveidojot izstrādāto teritorijas plānojuma redakciju. Pārskats par saņemtajiem priekšlikumiem un izvērtējums ir pieejams www.geolatvija.lv
  Administratīvais process:
  Nav
  Atgādinājums:
  Nav
  Brīdinājums:
  Nav
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  1. līmenis (Deklarētā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • Cits   -   Jautājumus un priekšlikumus var izteikt sanāksmes laikā, kas notiek publiskās apspriešanas ietvaros.
 • E-Pasts   -   Nosūtīt elektroniski parakstītu uz pad@riga.lv.
 • Klātiene   -   Iesniegt iesniegumu brīvā formā
 • Korespondence   -   Nosūtīt iesniegumu brīvā formā
 • Portāls   -   www.geolatvija.lv
 • E-pakalpojuma adrese:  https://www.eriga.lv/ServiceStarter.ashx?sid=LIDZDA
  Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Portāls   -   www.geolatvija.lv var iepazīties ar pārskatu par plānojuma izstrādes laikā saņemto fizisko un juridisko personu priekšlikumiem un to izvērtējumu.
 • E-Pasts   -   Elektroniski parakstīta atbilde.
 • Korespondence   -   Rakstiska atbilde uz saņemto iesniegumu.
 • Klātiene   -   Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldē var iepazīties ar pārskatu par plānojuma izstrādes laikā saņemto fizisko un juridisko personu priekšlikumiem un izvērtējumu.
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaApmeklētāju pieņemšanas centrs
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centri: Kungu iela 7/9; Daugavpils iela 31; Ed.Smiļģa iela 46; Brīvības iela 49/53. , E-pasta adrese: pad@riga.lv, WWW: www.riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30 - 18.00 (Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00).
  Otrdiena: 8.30 - 17.00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 17.00, Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00).
  Trešdiena: 8.30 - 17.00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 17.00, Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00).
  Ceturtdiena: 8.30 - 17.00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 18.00, Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00).
  Piektdiena: 8.30- 16.00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 16.00, Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00).
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaPilsētas attīstības departaments
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseCentra rajons, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvalde, Amatu iela 4, Rīga, LV-1050, Tālrunis: +371 67105816, E-pasta adrese: sin@riga.lv, WWW: www.rdpad.lv

  Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrs Amatu iela 4, Rīga, LV-1050
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 09:00-19:00 (Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrs)
  Otrdiena: 09:00-16:00 (Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrs)
  Trešdiena: 09:00-16:00 (Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrs)
  Ceturtdiena: 09:00-19:00 (Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrs)
  Piektdiena: 08:00-14:00 (Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrs)
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2020, v.1.5.9.1 (12.03.2020), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība