Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Ielu tirdzniecības projekta saskaņošana
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Rīgas pilsētas būvvalde
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Ielu tirdzniecības projekta saskaņošana
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Pirms tirdzniecības uzsākšanas, lai saņemtu ielu tirdzniecības atļauju, Rīgas pilsētas būvvaldē nepieciešams saskaņot ielu tirdzniecības vietas/iekārtas vizuālo risinājumu, izvietojumu, aizņemamās teritorijas platību, izmērus. Ielu tirdzniecības atļauju izsniedz Rīgas domes attiecīgā izpilddirekcija.
Ja ielu tirdzniecības vietā paredzēts veidot slēgtus, telpiskus risinājumus, izvietot būves (kioskus, paviljonus, terases ar pamatiem vai tamlīdzīgus objektus), to novietošana vai jauna būvniecība ir jāsaskaņo būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Publisko tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Fiziskas un juridiskas personas, kas vēlas nodarboties ar ielu tirdzniecību Rīgas pilsētā.
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Administratīvā procesa likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=55567
 • RD 19.04.2016. sn. Nr.198 „Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība” http://likumi.lv/ta/id/281685-par-kartibu-kada-tiek-saskanota-un-organizeta-ielu-tirdznieciba
 • Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:
 • Iesniegums ielu tirdzniecības vietas vizuālā risinājuma saskaņošanai BV_160_v3.doc
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  1. aizpildīta veidlapa/iesniegums BV_160_v3;
  2. pastāvīgās tirdzniecības vietas projekts:
  2.1. vietas krāsaina fotofiksācija;
  2.2. objekta (kopējās aizņemamās teritorijas) izvietojums inženiertīklu situācijas plānā vai zemesgabala robežu plānā M 1:250 vai 1:500 ar izmēriem un piesaistēm;
  2.3. tirdzniecības vietas iekārtojuma izvietojums plānā M1:100;
  2.4. detalizēts dizaina risinājums, izņemot gadījumus, kad tirdzniecība tiek veikta no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta;
  2.5. objekta vizualizācija vides kontekstā;
  2.6. ja tirdzniecība tiek veikta tikai no mehāniskā transportlīdzekļa bez papildu tirdzniecības vietas iekārtojuma ārpus transportlīdzekļa vai tirdzniecības vieta netiek speciāli iekārtota, transportlīdzekļa izvietojumu plānā M 1:100 vai M 1:250 ar izmēriem un piesaistēm.
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  23
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Nav.
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  1 mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.
  Administratīvais process:
  Ir
  Apstrīdēšanas/pārsūdzības iespējas:
  Administratīvo aktu var apstrīdēt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā viena mēneša laikā.
  Atgādinājums:
  Nav
  Brīdinājums:
  Nav
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  2. līmenis (Apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Iesniegt nepieciešamos dokumentus.
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Tālrunis   -   Darba laikā iespējams saņemt telefoniskas konsultācijas par saskaņojamo projektu.
 • Klātiene   -   Saņemt dokumentus.
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas pilsētas būvvalde
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Amatu iela 4, LV - 1050, Rīga, Tālrunis: +371 67012889, +371 67105800, Fakss: +371 67037934, E-pasta adrese: buvvalde@riga.lv, WWW: http://www.rpbv.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 9.00 - 19.00
  Otrdiena: 9.00 - 16.00
  Trešdiena: 9.00 - 16.00
  Ceturtdiena: 9.00 - 19.00
  Piektdiena: 8.00 - 14.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība