Tehnisku problēmu dēļ šobrīd traucēta datu apmaiņa ar Valsts izglītības informācijas sistēmu (VIIS), tas ietekmē pakalpojuma "Reģistrācija pirmskolai" saņemšanu. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Izvēlieties kategoriju
 • Visi
 • Dzīves vieta, nekustamais īpašums, būvniecība
 • Finanses, nodokļi, pabalsti, finanšu deklarācijas
 • Ģimene un bērni, veselība, sociālie pakalpojumi
 • Izglītība un zinātne
 • Komercdarbība
 • Kultūra, māksla, sports
 • Lauksaimniecība, zivkopība
 • Nodarbinātība, darba tiesības, darba aizsardzība
 • Sabiedriskās apspriešanas, vēlēšanas, apbalvojumi
 • Tiesību aizsardzība, personas statuss un dokumenti, patērētāju tiesības, valsts iepirkumi
 • Transports, tūrisms
 • Vides aizsardzība
 • Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju COVID-19 vīrusa dēļ, Rīgas pilsētas pašvaldības pakalpojumu sniegšanas kārtība var būt mainīta, īpaši attiecībā uz klātienes kanālu pieejamību. Vairāk informācijas pieejama šeit.
  Precizēt pakalpojumu sniegšanas kārtību ārkārtējos apstākļos var pie pakalpojuma turētāja vai zvanot uz Rīgas domes informatīvo tālruni 800 00 800. Informācija par Rīgas pilsētas pašvaldības darbu ārkārtējās situācijas apstākļos pieejama www.riga.lv.
  Atgriezties
  Invalīdu riteņkrēslu pacēlāju piešķiršana lietošanā
   
  Pakalpojuma turētāja nosaukums:
  Labklājības departaments
  Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
  Veicināt personu, kas pārvietojas riteņkrēslā, integrāciju, neatkarību un funkcionēšanu sabiedrībā.
  Pakalpojuma būtības īss apraksts:
  1. Stacionārais invalīdu riteņkrēslu pacēlājs tiek uzstādīts dzīvojamās mājas kāpņu telpā (ja tehniski tas ir iespējams), kurā dzīvo persona, kas pārvietojas riteņkrēslā vai klientam tiek piešķirts mobilais pacēlājs;
  2. Personai, kas pārvietojas riteņkrēslā, ar patapinājuma līgumu tiek nodots lietošanā invalīdu riteņkrēslu pacēlājs. Klients vai tā asistējošā persona tiek apmācīti mobilā pacēlāja vadīšanā.
  Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  I un II grupas invalīdi, kā arī bērns invalīds ar kustību traucējumiem, ja persona pārvietojas riteņkrēslā, nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus vai neatrodas ieslodzījuma vietā. Gadījumos, kad stacionārais pacēlājs ierīkojams mājoklī, kuru klients īrē, jāuzrāda īres līgums, saskaņā ar kuru klients ir tiesīgs mitināties konkrētajā mājoklī vēl ne mazāk kā 5 gadus.
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • RD 19.05.2011. sn. Nr.125 "Par kārtību, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība piešķir lietošanā riteņkrēsla pacēlājus" http://www.likumi.lv/doc.php?id=232358
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  1. iesniegums;
  2. invalīda apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);
  3. izraksts no ambulatorā/stacionārā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u) vai ārstējošā ārsta apliecinājums, ka Persona pārvietojas riteņkrēslā;
  4. īres līguma vai īpašuma tiesības apliecinoša dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu);
  5. mājokļa īpašnieka vai pārvaldnieka rakstisku piekrišanu pacēlāja uzstādīšanai, ja Persona nav mājokļa īpašnieks.
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  30
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Nav
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Rīgas pilsētas pašvaldības finansējums, kas saistīts ar pacēlāju piešķiršanu Personām, ir līdz EUR 5950 par vienu pacēlāju. Ja Personai nepieciešams pacēlājs, kura izmaksas pārsniedz EUR 5950, Persona var to saņemt, veicot līdzmaksājumu, t.sk. piesaistot ziedojumus.
  Administratīvais process:
  Ir
  Apstrīdēšanas/pārsūdzības iespējas:
  Sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt Rīgas domes Labklājības departamentā viena mēneša laikā no Sociālā dienesta lēmuma saņemšanas dienas, Rīgas domes Labklājības departamenta lēmumu iespējams pārsūdzēt Administratīvajā tiesā, viena mēneša laikā no Rīgas domes Labklājības departamenta lēmuma saņemšanas dienas.
  Atgādinājums:
  Pacēlāju piešķir lietošanā, neizvērtējot Personas ienākumus un materiālo stāvokli.
  Brīdinājums:
  Nav
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  2. līmenis (Apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   soc@riga.lv, elektroniskai saziņai ar Rīgas Sociālo dienestu un ar e-parakstu (drošs elektroniskais paraksts) parakstītu dokumentu iesniegšanai.
 • Klātiene   -   Rīgas Sociālā dienesta apmeklējums
 • Korespondence   -   Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010
 • Tālrunis   -   Informācijas iegūšanai: +371 80005055 / 67105048
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Invalīdu riteņkrēslu pacēlāju uzstādīšana vai piegāde personas dzīvesvietā
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas Sociālais dienests
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Pakalpojuma pieprasīšanai un dokumentu iesniegšanai: Rīgas Sociālais dienests, Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010 (Rīgas Sociālā dienesta rajona nodaļas un to teritoriālos centrus var apskatīt noklikšķinot uz norādītās WWW adreses), Tālrunis: +371 80005055 / 67105048, E-pasta adrese: soc@riga.lv, WWW: http://www.ld.riga.lv/lv/RSD_Kontakti.html
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 9.00 - 18.00 (Konkrēta sociālā darba speciālista pieņemšanas laikus var noskaidrot pa tālruni vai iestādes mājas lapā)
  Otrdiena: 9.00 - 17.00 (Konkrēta sociālā darba speciālista pieņemšanas laikus var noskaidrot pa tālruni vai iestādes mājas lapā)
  Trešdiena: 9.00 - 17.00 (Konkrēta sociālā darba speciālista pieņemšanas laikus var noskaidrot pa tālruni vai iestādes mājas lapā)
  Ceturtdiena: 9.00 - 17.00 (Konkrēta sociālā darba speciālista pieņemšanas laikus var noskaidrot pa tālruni vai iestādes mājas lapā)
  Piektdiena: 9.00 - 16.00 (Konkrēta sociālā darba speciālista pieņemšanas laikus var noskaidrot pa tālruni vai iestādes mājas lapā)
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaLabklājības departaments
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Pakalpojuma sniedzējs: SIA "ROL-Automatik", Ludzas 89b, Rīga, Tālrunis: +371 67729470, Mobilais tālrunis: +371 29515776, E-pasta adrese: ss@rol.lv, WWW: http://www.rol.lv/index.php/kontakti
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 9:00 - 17:00
  Otrdiena: 9:00 - 17:00
  Trešdiena: 9:00 - 17:00
  Ceturtdiena: 9:00 - 17:00
  Piektdiena: 9:00 - 17:00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaLabklājības departaments
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Pakalpojuma sniedzējs: SIA "Tehnovers", Strazdmuižas iela 80, Rīga., Tālrunis: +371 67531903, Mobilais tālrunis: +371 29255102 / 26342893, E-pasta adrese: info@tehnovers.lv, WWW: http://www.tehnovers.lv/lv/kontakti.html
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 9:00 - 17:00
  Otrdiena: 9:00 - 17:00
  Trešdiena: 9:00 - 17:00
  Ceturtdiena: 9:00 - 17:00
  Piektdiena: 9:00 - 17:00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2020, v.1.5.9.1 (12.03.2020), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība