Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Atkarības profilakses speciālistu individuālo un grupu konsultāciju nodrošināšana
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Labklājības departaments
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Veikt konsultācijas (individuālas vai ģimenei), veidot grupas - jauniešiem (ar mērķi izglītot par atkarību izraisošām vielām), atbalsta grupas līdzatkarīgajiem un atbalsta grupas vecākiem
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Sniegt iedzīvotājiem konsultācijas, veikt individuālo darbu ar klientu un tā ģimeni, piedāvāt saņemt palīdzību atbalsta un psihokorekcijas grupās, kā arī individuāli..
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Atbalsta grupas līdzatkarīgajiem, palīdzība atkarīgu cilvēku tuviniekiem. Grupas jauniešiem, kuri ir uzsākuši atkarību izraisošo vielu (alkohols, narkotikas, cigaretes u.tml.) lietošanu un/vai aizrāvušies ar atkarību izraisošiem procesiem (datorspēles, azartspēles u.tml.), ar mērķi jauniešus izglītot un mudināt izvērtēt savu vielu lietošanas/spēlēšanas pieredzi, kā arī grupas jauniešiem, kas veicina uzvedības izmaiņas un nostiprina sociāli pieņemamu uzvedību un uzlabo sociālās prasmes. Atbalsta grupas vecākiem, kuri vēlas iegūt papildus zināšanas, kā saprast bērnu pārejas vecumā, kad bērns kļūst par pusaudzi. Individuālās vai ģimenes konsultācijas (vienreizējās, atkārtotas)
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Likums "Par pašvaldībām" http://www.likumi.lv/doc.php?id=57255
 • RD 15.05.2012. lēmums Nr. 4649 "Rīgas pilsētas pašvaldības sabiedrības veselības stratēģija" Stratēģija.pdf
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Nav
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  1
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Nav
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Nav
  Administratīvais process:
  Nav
  Atgādinājums:
  Nav
  Brīdinājums:
  Nav
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  0. līmenis (Nedeklarēta identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   soc@riga.lv, elektroniskai saziņai ar Rīgas Sociālo dienestu un ar e-parakstu (drošs elektroniskais paraksts) parakstītu dokumentu iesniegšanai
 • Klātiene   -   Atkarību profilakses speciālista apmeklējums Sociālajā dienestā
 • Korespondence   -   Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010
 • Tālrunis   -   Zvans atkarības profilakses speciālistam. Ziemeļu rajona nodaļa +371 67012153 / 67037953, Latgales rajona nodaļa - +371 67037110 / 67037109, Pārdaugavas rajona nodaļa - +371 67037530
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Tālrunis   -   Zvans atkarības profilakses speciālistam. Ziemeļu rajona nodaļa +371 67012153 / 67037953, Latgales rajona nodaļa - +371 67037110 / 67037109, Pārdaugavas rajona nodaļa - +371 67037530
 • Klātiene   -   Atkarību profilakses speciālista apmeklējums Sociālajā dienestā
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas Sociālais dienests
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Pakalpojuma pieprasīšanai un dokumentu iesniegšanai: Rīgas Sociālais dienests, Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010 (Rīgas Sociālā dienesta atkarību profilakses sektora darbinieku darba laiki apskatāmi noklikšķinot uz norādītās WWW adreses), Tālrunis: +371 80005055/ 67105048, E-pasta adrese: soc@riga.lv, WWW: http://www.ld.riga.lv/lv/RSD_atkaribas_profilakse.html
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 10:00 - 18:00 ( Konkrēta atkarību profilakses speciālista pieņemšanas laikus var noskaidrot pa tālruni vai iestādes mājas lapā)
  Otrdiena: 10:00 - 17:00 ( Konkrēta atkarību profilakses speciālista pieņemšanas laikus var noskaidrot pa tālruni vai iestādes mājas lapā)
  Trešdiena: 10:00 - 17:00 ( Konkrēta atkarību profilakses speciālista pieņemšanas laikus var noskaidrot pa tālruni vai iestādes mājas lapā)
  Ceturtdiena: 9:00 - 17:00 ( Konkrēta atkarību profilakses speciālista pieņemšanas laikus var noskaidrot pa tālruni vai iestādes mājas lapā)
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība