Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Vārda, uzvārda( vārda un uzvārda) maiņas iesnieguma pieņemšana
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Rīgas pilsētas dzimtsarakstu nodaļa
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Civilstāvokļa aktu reģistrācija
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu) var mainīt persona, kura ir Latvijas pilsonis, nepilsonis vai kurai Latvijas Republikā piešķirts bezvalstnieka statuss, ja tā sasniegusi 15 gadu vecumu un ja pastāv kāds no šādiem iemesliem:

1) vārds vai uzvārds apgrūtina personas iekļaušanos sabiedrībā;

2) persona vēlas dzimšanas reģistrā ierakstītajam vārdam pievienot otru vārdu. Vārds, kurš reģistrā ierakstīts pirmais, uzskatāms par pamatvārdu;

3) persona vēlas iegūt vai pievienot savam uzvārdam laulātā uzvārdu;

4) persona vēlas iegūt savu dzimtas uzvārdu tiešā augšupējā līnijā;

5) persona vēlas atgūt savu dzimto vai pirmslaulības uzvārdu, ja tas nav izdarīts, šķirot laulību, vai pēc laulības atzīšanas par spēkā neesošu;

6) personai mainīts dzimums;

7) viens no nepilngadīgas personas vecākiem vai abi vecāki ir notiesāti par tīša, smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu.

Vārda vai uzvārda (vārda un uzvārda) maiņas iesniegumu pieņem dzimtsarakstu nodaļa un tālāk to pārsūta Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam lēmuma pieņemšanai.


Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Persona, kura ir Latvijas pilsonis, nepilsonis vai kurai Latvijas Republikā piešķirts bezvalstnieka statuss, ja tā sasniegusi 15 gadu vecumu.
  No valsts nodevas atbrīvojama persona, kura maina vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu), ja viens no nepilngadīgas personas vecākiem vai abi vecāki ir notiesāti par tīša, smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu.
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Civillikums. Pirmā daļa. Ģimenes tiesības http://www.likumi.lv/doc.php?id=90223
 • Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=253442
 • Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=191209
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  1) iesniegums, kurā norādīts vārda vai uzvārda (vārda un uzvārda) maiņas iemesls;
  2) personu apliecinošs dokuments;
  3) nepilngadīgas personas vecāku rakstveida piekrišana vārda vai uzvārda (vārda un uzvārda) maiņai vai, ja nepilngadīga persona ir aizbildnībā, - aizbildņa rakstveida piekrišana un bāriņtiesas lēmums par vārda vai uzvārda (vārda un uzvārda) maiņas atbilstību nepilngadīgas personas interesēm;
  4) bāriņtiesas lēmums par vārda vai uzvārda (vārda un uzvārda) maiņas atbilstību aizbildnībā esošas nepilngadīgas personas interesēm;
  5) fotogrāfija (4,5 x 3,5 cm);
  6) valsts nodevas samaksu apliecinošs dokuments
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  23
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Saskaņā ar Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likuma 9.panta pirmo daļu valsts nodeva par vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņu ir 71,14 EUR.
  Par vārda, uzvārda maiņu no valsts nodevas atbrīvo, ja viens no nepilngadīgas personas vecākiem vai abi vecāki ir notiesāti par tīša, smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu.

  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Viens mēnesis no iesnieguma un nepieciešamo dokumentu iesniegšanas dienas
  Administratīvais process:
  Nav
  Atgādinājums:
  Nav
  Brīdinājums:
  Nav
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  2. līmenis (Apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Jebkurā dzimtsarakstu nodaļa
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Korespondence   -   Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas pilsētas dzimtsarakstu nodaļa
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Aglonas iela 4b, Rīga, LV-1057, Tālrunis: +371 67181266, E-pasta adrese: dzn@riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 12:00 - 19:00
  Otrdiena: 08:00 - 15:00
  Trešdiena: 08:00 - 15:00
  Ceturtdiena: 08:00 - 15:00
  Piektdiena: 08:00 - 15:00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanaiRīgas pilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr. LV90011524360, Luminor Bank AS, konts LV85NDEA 0020100000201
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas pilsētas Ziemeļu dzimtsarakstu nodaļa
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Rūpniecības iela 21, Rīga, LV-1045, Tālrunis: +371 67026671, E-pasta adrese: dznz@riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30 - 12.00; 12.30 - 18.00
  Otrdiena: 8.30 - 12.00; 12.30 - 15.30
  Trešdiena: 8.30 - 12.00; 12.30 - 15.30
  Ceturtdiena: 8.30 - 12.00; 12.30 - 15.30
  Piektdiena: 8.30 - 12.00; 12.30 - 15.30
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanaiRīgas pilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr. LV90011524360, Luminor Bank AS, konts LV85NDEA 0020100000201
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas pilsētas Vidzemes dzimtsarakstu nodaļa
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Zemgaļu ielā 1, Rīga LV - 1006, Tālrunis: +37167181311, E-pasta adrese: dznv@riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30 - 12.00, 12.30 - 18.00
  Otrdiena: 8.30 - 12.00, 12.30 - 15.30
  Trešdiena: 8.30 - 12.00, 12.30 - 15.30
  Ceturtdiena: 8.30 - 12.00, 12.30 - 15.30
  Piektdiena: 8.30 - 12.00, 12.30 - 15.30
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanaiRīgas pilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr. LV90011524360, Luminor Bank AS, konts LV85NDEA 0020100000201
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas pilsētas Pārdaugavas dzimtsarakstu nodaļa
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Dzirciema iela 28, Rīga, LV-1007, Tālrunis: +371 67181320, E-pasta adrese: dznp@riga.lv, WWW: www.riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 12.00 - 19.00
  Otrdiena: 8.00 - 15.00
  Trešdiena: 8.00 - 15.00
  Ceturtdiena: 8.00 - 15.00
  Piektdiena: 8.00 - 14.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanaiRīgas pilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr. LV90011524360, Luminor Bank AS, konts LV85NDEA 0020100000201
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība