Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Satiksmes organizācijas saskaņošana publisku pasākumu un uz ielām veicamo remontdarbu u.c. būvdarbu laikā
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Satiksmes departaments
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma prasībām, ja uz ceļa vai tiešā tā tuvumā nepieciešams veikt darbības, kas var ietekmēt ceļu satiksmes drošību ,šīs darbības jāsaskaņo ar ceļa pārvaldītāju
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Organizējot publiskus pasākumus vai veicot darbus uz ielām un to tiešā tuvumā, viens no priekšnoteikumiem normatīvajos aktos paredzēto atļauju saņemšanai ir satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu izvietošana, uzstādīšana un noņemšana atbilstoši ar ceļa pārvaldītāju saskaņotajai projekta dokumentācijai.
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Publisko tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Nav
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Ceļu satiksmes likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=45467
 • Likums "Par sapulcēm, gājieniem un piketiem" http://www.likumi.lv/doc.php?id=42090
 • Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=111963
 • MK 02.10.2001. not. Nr. 421 "Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem" http://likumi.lv/doc.php?id=54544
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Shēma par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  22
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Nav
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Nav
  Administratīvais process:
  Ir
  Apstrīdēšanas/pārsūdzības iespējas:
  Darbinieka vai amatpersonas faktisko rīcību var apstrīdēt pie Satiksmes departamenta direktora
  Atgādinājums:
  Darba vietas aprīkojuma shēmu darbu veicējs saskaņo ne vēlāk kā divas dienas pirms darbu sākuma. Atkāpes no saskaņotās shēmas nav atļautas
  Brīdinājums:
  nav
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  1. līmenis (Deklarētā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Shēma par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem saskaņošanai ir jāiesniedz Rīgas domes Satiksmes departamentā, Ģertrūdes ielā 36, Rīgā, LV-1011, 510.kab.
 • Korespondence   -   Shēma par darba vietas aprīkošanu uz ceļiem saskaņošanu jānosūta Rīgas domes Satiksmes departamentam pa adresi : Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Korespondence   -   Saskaņotu shēmu par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem nosūta pa klienta norādīto pasta adresi
 • Klātiene   -   Shēmas par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem saskaņojumu var saņemt Rīgas domes Satiksmes departamentā, Ģertrūdes ielā 36, Rīgā, LV-1011, 510.kab.
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaSatiksmes departaments
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Rīgas domes Satiksmes departamenta Satiksmes organizācijas un kustības drošības nodaļa, Ģertūdes ielā 36, Rīga, LV-1011, 510.kab., Tālrunis: +371 67012744, Fakss: +371 6701702, E-pasta adrese: sd@riga.lv, WWW: www.rdsd.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 14.00-16.00
  Otrdiena: 9.00-11.00
  Trešdiena: 9.00-11.00
  Ceturtdiena: 9.00-11.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība