Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Informācijas sniegšana par satiksmes intensitāti Rīgas pilsētā
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Satiksmes departaments
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Sniegt informāciju par satiksmes intensitāti Rīgas pilsētā
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Informācijas sagatavošana un izsniegšana par satiksmes intensitāti klienta norādītajā objektā
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Publisko tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Nav
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Iesniegumu likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=164501
 • Informācijas atklātības likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=50601
 • RD 13.05.2008. sn. Nr.119 "Par Rīgas domes Satiksmes departamenta maksas pakalpojumiem" http://likumi.lv/doc.php?id=177120
 • Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:
 • Iesniegums _RDSD Iesniegums_RDSD.doc
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Iesniegums ar aprakstu par nepieciešamās informācijas sagatavošanu un klienta kontaktiem - adresi, kontktālruni, e-pasta adresi u.c.
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  10
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Maksa par informācijas izniegšanu noteikta 13.05.2008. Rīgas domes saistošajos noteikumos Nr. 119 "Par Rīgas domes Satiksmes departamenta maksas pakalpojumiem" (pielikuma 8.punkts) - 6,97 EUR (ar PVN) par 1 objektu (vai ielas posmu)

  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Ja informācijas pieprasījumam ir nepieciešama papildus apstrāde, tad informācija tiks izsniegta 30 dienu laikā. Informācija tiek izsniegta tikai pēc maksas par informācijas sagatavošanu veikšanas.
  Administratīvais process:
  Ir
  Apstrīdēšanas/pārsūdzības iespējas:
  Pie Rīgas domes Satiksmes departamenta direktora viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas, iesniedzot iesniegumu Rīgas domes Satiksmes departamentā, Ģertrūdes ielā 36, Rīgā, LV-1011
  Atgādinājums:
  Nav
  Brīdinājums:
  Nav
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  1. līmenis (Deklarētā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   Iesniegumu jānosūta uz Rīgas domes Satiksmes departamenta e-pasta adresi : sd@riga.lv
 • Fakss   -   Iesniegums jānosūta Rīgas domes Satiksmes departamentam uz faksa Nr. +371 67012702
 • Klātiene   -   Iesniegums jāiesniedz Rīgas domes Satiksmes departamentā, Ģertrūdes ielā 36, Rīgā, LV-1011, 606.kab.
 • Korespondence   -   Iesniegums jānosūta Rīgas domes Satiksmes departamentam, Ģertrūdes ielā 36, Rīgā, LV-1011
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   Informāciju nosūta par klienta norādīto e-pasta adresi
 • Korespondence   -   Informāciju nosūta pa klienta norādīto pasta adresi
 • Klātiene   -   Informāciju var saņemt Rīgas domes Satiksmes departamentā, Ģertrūdes ielā 36, Rīgā, LV-1011
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaSatiksmes departaments
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011, Latvija, Tālrunis: +371 67012742, +371 67012768, Fakss: +371 67012702, E-pasta adrese: sd@riga.lv, WWW: www.rdsd.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30-17.00
  Otrdiena: 8.30-17.00
  Trešdiena: 8.30-17.00
  Ceturtdiena: 8.30-17.00
  Piektdiena: 8.30-17.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanaiLuminor Bank AS, konta Nr. LV59NDEA0023400004010
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība