Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Tehnisko noteikumu, detālplānojuma vai lokālplānojuma nosacījumu sagatavošana
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Satiksmes departaments
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Pašvaldības publiskā lietojumā esošo ielu un attiecīgo inženierkomunikāciju pārvaldītāja pienākums normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos izsniegt tehniskos noteikumus Rīgas pilsētā no jauna būvējamiem, pārbūvējamiem, atjaunojamiem un nojaucamiem objektiem, izsniegt nosacījumus detālplānojumu un lokālplānojumu sagatavošanai
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Būvniecību regulējošos normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos personām būvprojekta izstrādei un realizācijai nepieciešams saņemt Rīgas domes Satiksmes departamenta tehniskos noteikumus, nosacījumus detālplānojuma vai lokālplānojuma sagatavošanai
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Publisko tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Nav
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • MK 19.08.2014. not. Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi" http://likumi.lv/doc.php?id=269069;
 • RD 20.12.2005. sn. Nr.34 "Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" 34.RD.saistosie noteikumi-20.12.2005.doc
 • RD 28.12.2000. sn. Nr.106 "Rīgas transporta būvju aizsardzības noteikumi" http://www.likumi.lv/doc.php?id=1492
 • Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:
 • Iesniegums tehnisko noteikumu, detālplānojuma vai lokālplānojuma nosacījumu sagatavošanai Iesiniegums_TN_DP_LP_nosacijumi.docx
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Iesniegums, projekta risinājums ģenerālplānā, zemes robežu plāns, topogrāfiskais plāns (pieļaujama arī kopiju iesniegšana - ieskanēti dokumenti )
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  15
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Nav
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Noteikumus un nosacījumus izsniedz 20 dienu laikā pēc visu dokumentu saņemšanas
  Administratīvais process:
  Nav
  Apstrīdēšanas/pārsūdzības iespējas:
  Nav
  Atgādinājums:
  Noteikumi un nosacījumi ir derīgi divus (2) gadus
  Brīdinājums:
  Nav
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  1. līmenis (Deklarētā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   Iesniegumu un dokumentus nosūtīt pa e-pasta adresi: sd@riga.lv
 • Klātiene   -   Iesniegums un dokumenti jāiesniedz Rīgas domes Satiksmes departamentā, Rīgā, Ģertrūdes ielā 36, 606.kab.
 • Korespondence   -   Iesniegums un dokumenti jānosūta uz adresi : Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Korespondence   -   Noteikumus nosūtām uz klienta norādīto adresi
 • Klātiene   -   Noteikumus var saņemt Rīgas domes Satiksmes departamentā, Rīgā, Ģertrūdes ielā 36, 606.kab.
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaSatiksmes departaments
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011. , Tālrunis: +371 67012786, +371 67012768, Fakss: +371 67012702, E-pasta adrese: sd@riga.lv, WWW: http://www.rdsd.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30-12.00, 12.30-17.00
  Otrdiena: 8.30-12.00, 12.30-17.00
  Trešdiena: 8.30-12.00, 12.30-17.00
  Ceturtdiena: 8.30-12.00, 12.30-17.00
  Piektdiena: 8.30-12.00, 12.30-17.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība