Tehnisku problēmu dēļ šobrīd traucēta datu apmaiņa ar Valsts izglītības informācijas sistēmu (VIIS), tas ietekmē pakalpojuma "Reģistrācija pirmskolai" saņemšanu. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Izvēlieties kategoriju
 • Visi
 • Dzīves vieta, nekustamais īpašums, būvniecība
 • Finanses, nodokļi, pabalsti, finanšu deklarācijas
 • Ģimene un bērni, veselība, sociālie pakalpojumi
 • Izglītība un zinātne
 • Komercdarbība
 • Kultūra, māksla, sports
 • Lauksaimniecība, zivkopība
 • Nodarbinātība, darba tiesības, darba aizsardzība
 • Sabiedriskās apspriešanas, vēlēšanas, apbalvojumi
 • Tiesību aizsardzība, personas statuss un dokumenti, patērētāju tiesības, valsts iepirkumi
 • Transports, tūrisms
 • Vides aizsardzība
 • Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju COVID-19 vīrusa dēļ, Rīgas pilsētas pašvaldības pakalpojumu sniegšanas kārtība var būt mainīta, īpaši attiecībā uz klātienes kanālu pieejamību. Vairāk informācijas pieejama šeit.
  Precizēt pakalpojumu sniegšanas kārtību ārkārtējos apstākļos var pie pakalpojuma turētāja vai zvanot uz Rīgas domes informatīvo tālruni 800 00 800. Informācija par Rīgas pilsētas pašvaldības darbu ārkārtējās situācijas apstākļos pieejama www.riga.lv.
  Atgriezties
  Civilstāvokļa aktu reģistru ierakstu labošana, papildināšana, atjaunošana un anulēšana
   
  Pakalpojuma turētāja nosaukums:
  Rīgas pilsētas dzimtsarakstu nodaļa
  Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
  Civilstāvokļa aktu reģistrācija
  Pakalpojuma būtības īss apraksts:
  Civilstāvokļa aktu reģistrācijas dokumentu labošana ir nepareizu ziņu vai kļūdas izlabošana civilstāvokļa aktu reģistrā un uz ieraksta pamata personai izsniegtajā dzimšanas, laulības vai miršanas apliecībā. Civilstāvokļa aktu reģistrācijas dokumentu papildināšana ir trūkstošo ziņu ierakstīšana civilstāvokļa aktu reģistrā un uz ieraksta pamata personai izsniegtajā apliecībā. Civilstāvokļa aktu reģistrācijas dokumentu atjaunošana notiek, ja civilstāvokļa akta reģistrs ir gājis bojā. Civilstāvokļa aktu reģistrācijas dokumentu anulēšana tiek veikta, ja sastādīti divi reģistri par vienu un to pašu faktu.
  Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Persona, par kuru civilstāvokļa akta reģistra ieraksts izdarīts, nepilngadīgas personas likumiskie pārstāvji, pilnvarotas personas
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Administratīvā procesa likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=55567
 • Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=253442
 • MK 03.09.2013. not. Nr.761 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem" https://m.likumi.lv/doc.php?id=259879
 • MK 24.09.2013. not. Nr.906 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu" http://m.likumi.lv/doc.php?id=260214
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  1) iesniegums;
  2) personu apliecinošs dokuments;
  3) reģistra izmaiņas pamatojošie dokumenti vai to notariāli apliecinātas kopijas;
  4) dokumenti, kuros veicamas izmaiņas;
  5) valsts nodevas samaksu apliecinošs dokuments;
  6) saņemot dokumentu, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  23
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Valsts nodeva par civilstāvokļa reģistru ierakstu papildināšanu, labošanu, atjaunošanu vai anulēšanu - 7 EUR (MK 24.09.2013. noteikumi Nr.906 Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu).
  No valsts nodevas atbrīvo (uzrādot attiecīgu statusu apliecinošu dokumentu):
  - personu ar I vai II invaliditātes grupu;
  - personu, kura atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā;
  - personu, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīta par trūcīgu;
  - bāreni vai bez vecāku gādības palikušu bērnu pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
  - daudzbērnu ģimeni, ja tai uz vismaz trim tās aprūpē esošiem bērniem, tai skaitā audžuģimenē ievietotiem un aizbildnībā esošiem, ir noteikta viena deklarētā dzīvesvieta vai papildu adrese.
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Valts nodeva jāsamaksā pirms labojuma izdarīšanas un dokumenta saņemšanas.
  Administratīvais process:
  Ir
  Apstrīdēšanas/pārsūdzības iespējas:
  Tiesā Administratīvā procesa likumā paredzētā kārtībā
  Atgādinājums:
  Nav
  Brīdinājums:
  Nav
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  2. līmenis (Apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Jebkurā dzimtsarakstu nodaļa
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Iesniegumā norādītajā dzimtsarakstu iestāde
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas pilsētas Pārdaugavas dzimtsarakstu nodaļa
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Dzirciema iela 28, Rīga, LV-1007, Tālrunis: +37167181320, E-pasta adrese: dznp@riga.lv, WWW: www.riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 12.00-19.00
  Otrdiena: 8.00-15.00
  Trešdiena: 8.00-15.00
  Ceturtdiena: 8.00-15.00
  Piektdiena: 8.00-14.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanaiValsts nodeva - Rīgas pilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr. LV90011524360, Luminor Bank AS, konts LV85NDEA 0020100000201; par arhīva izziņu -Rīgas pilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr. LV90011524360, Luminor Bank AS, konts LV67NDEA0020100001010
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas pilsētas Ziemeļu dzimtsarakstu nodaļa
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Rūpniecības iela 21, Rīga, LV-1045, Tālrunis: +37167026671, E-pasta adrese: dznz@riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30 - 12.00, 12.30 - 18.00
  Otrdiena: 8.30 - 12.00, 12.30 - 15.30
  Trešdiena: 8.30 - 12.00, 12.30 - 15.30
  Ceturtdiena: 8.30 - 12.00, 12.30 - 15.30
  Piektdiena: 8.30 - 12.00, 12.30 - 15.30
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanaiValsts nodeva - Rīgas pilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr. LV90011524360, Luminor Bank AS, konts LV85NDEA 0020100000201; par arhīva izziņu -Rīgas pilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr. LV90011524360, Luminor Bank AS, konts LV67NDEA0020100001010
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas pilsētas Vidzemes dzimtsarakstu nodaļa
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Zemgaļu ielā 1, Rīga LV - 1006 , Tālrunis: +37167181310, E-pasta adrese: dznz@riga.lv, WWW: www.riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30 - 12.00, 12.30 - 18.00
  Otrdiena: 8.30 - 12.00, 12.30 - 15.30
  Trešdiena: 8.30 - 12.00, 12.30 - 15.30
  Ceturtdiena: 8.30 - 12.00, 12.30 - 15.30
  Piektdiena: 8.30 - 12.00, 12.30 - 15.30
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanaiValsts nodeva - Rīgas pilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr. LV90011524360, Luminor Bank AS, konts LV85NDEA 0020100000201; par arhīva izziņu -Rīgas pilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr. LV90011524360, Luminor Bank AS, konts LV67NDEA0020100001010
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas pilsētas dzimtsarakstu nodaļa
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Aglonas iela 4b, Rīga, LV-1057, Tālrunis: +37167181262, +37167181261, E-pasta adrese: dzn@riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 12.00 - 19.00
  Otrdiena: 8.00 - 15.00
  Trešdiena: 8.00 - 15.00
  Ceturtdiena: 8.00 - 15.00
  Piektdiena: 8.00 - 15.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanaiValsts nodeva - Rīgas pilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr. LV90011524360, Luminor Bank AS, konts LV85NDEA 0020100000201; par arhīva izziņu -Rīgas pilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr. LV90011524360, Luminor Bank AS, konts LV67NDEA0020100001010
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2020, v.1.5.9.1 (12.03.2020), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība