Sakarā ar profilaktiskajiem darbiem šodien 8. maijā no pl. 16.00-16.30 var būt traucēta e-pakalpojumu darbība. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Licences pasažieru pārvadājumu veikšanai ar vieglajiem taksometriem Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā izsniegšana
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Satiksmes departaments
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Pamatojoties uz Rīgas domes Pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijas lēmumu izsniegt juridiskām personām licences pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Lai nodarbotos ar vieglo taksometru pārvadājumiem attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā, ir nepieciešams saņemt licenci
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Pakalpojuma saņēmējs ir arī fiziska persona, ja tā kā komersants ir ierakstīta komercreģistrā
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Autopārvadājumu likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=36720
 • Ministru kabineta noteikumi Nr.468 - Noteikumi par pasažieru pārvadāšanu ar vieglajiem taksometriem http://likumi.lv/doc.php?id=249996
 • RD 13.10.2015. sn. Nr.171 “Vieglo taksometru pārvadājumu licencēšanas un pašvaldības nodevas par vieglo taksometru iebraukšanu īpaša režīma zonā saistošie noteikumi” http://likumi.lv/ta/id/278459-vieglo-taksometru-parvadajumu-licencesanas-un-pasvaldibas-nodevas-par-vieglo-taksometru-iebrauksanu-ipasa-rezima-zona-saistosie
 • RD 13.12.2011. sn. Nr. 155 "Par maksu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu komercpārvadājumu veikšanai ar vieglajiem taksometriem Rīgā" http://www.likumi.lv/doc.php?id=243406&from=off
 • RD 29.03.2011. sn. Nr.118 “Par maksimālo maksu (tarifiem) par pasažieru un bagāžas pārvadājumiem ar vieglo taksometru Rīgā” http://likumi.lv/doc.php?id=229993
 • Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:
 • Paziņojums par licences – tarifu plāna izmaiņām Pazinojums_par_izmainam_tarifu_plana (pielikums Nr.5).doc
 • Pieteikums licences anulēšanai Pieteikums_licences_anulesanai (pielikums Nr.9).docx
 • Pieteikums licences saņemšanai Pieteikums_licences_sanemsanai (pielikums Nr.4).docx
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Nepieciešamo dokumentu uzskaitījums norādīts Rīgas domes 13.10.2015 saistošajos noteikumos Nr.171 "Vieglo taksometru pārvadājumu licencēšanas un pašvaldības nodevas par vieglo taksometru iebraukšanu īpaša režīma zonā saistošie noteikumi" (Rīgas domes Satiksmes departamenta mājas lapas www.rdsd.lv sadaļā Pakalpojumi -> Pārvadājumu licences)
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  22
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Maksa par licenci saskaņā ar Rīgas domes 13.12.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.155 "Par maksu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu komercpārvadājumu veikšanai ar vieglajiem taksometriem Rīgā".

  1.Maksas par licences izsniegšanu pastāvīgā daļa par visu speciālās atļaujas (licences) darbības laiku ir 1,42 EUR (tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis)

  2.Par speciālās atļaujas (licences) komercpārvadājumu veikšanai ar vieglajiem taksometriem dublikāta izsniegšanu pārvadātājs maksā 0,71 EUR (tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis)


  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Komercdarbību nedrīkst uzsākt bez maksājuma par licenci veikšanas
  Administratīvais process:
  Ir
  Apstrīdēšanas/pārsūdzības iespējas:
  Rīgas domes Pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijas lēmumu var apstrīdēt pie Rīgas domes priekšsēdētāja viena mēneša laikā no attiecīgā lēmuma stāšanās spēkā dienas
  Atgādinājums:
  Komercdarbību nedrīkst uzsākt bez maksājuma par licenci veikšanas
  Brīdinājums:
  Par komercdarbības veikšanu bez reģistrēšanas vai bez speciālās atļaujas (licences), izziņas vai atļaujas un komercdarbības veikšana, pārkāpjot speciālajā atļaujā (licencē), izziņā vai atļaujā minētos nosacījumus, fiziskajām personām vai valdes loceklim uzliek naudas sodu no 280 EUR līdz 700 EUR, konfiscējot administratīvā pārkāpuma priekšmetus un izdarīšanas rīkus vai bez konfiskācijas ( Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 166.² panta pirmā daļa)
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  3. līmenis (Kvalficēti apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   Pieteikums un dokumenti ar elektronisko parakstu jānosūta uz Satiksmes departamenta e-pasta adresi: sd@riga.lv
 • Klātiene   -   Dokumenti jāiesniedz Rīgas domes Satiksmes departamentā, Ģertrūdes ielā 36, 102.kab.
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Licenci var saņemt Rīgas domes Satiksmes departamentā, Ģertrūdes ielā 36, 102.kab., 103.kab.
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaSatiksmes departaments
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011, Sabiedriskā transporta un pasažieru komercpārvadājumu nodaļa , Tālrunis: +371 67012719, Fakss: +371 67012702, E-pasta adrese: sd@riga.lv, WWW: www.rdsd.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 14.00-17.00
  Otrdiena:
  Trešdiena:
  Ceturtdiena: 9.00-12.00
  Piektdiena:
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanaiKonta Nr.maksai par licenci LV59NDEA0023400004010 Luminor Bank AS
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2018, v.1.5.8.0 (24.05.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība