Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Izziņas izsniegšana saistībā ar izpilddirekcijas kompetencē esošajiem jautājumiem
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Rīgas izpilddirekcijas
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Nodrošināt administratīvo procesu.
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Izziņas izpilddirekcijas izsniedz savas kopetences ietvaros par dokumentāri pamatotiem faktiem.
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Publisko tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Nav
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Administratīvā procesa likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=55567
 • Fizisko personu datu apstrādes likums https://likumi.lv/ta/id/300099
 • Iesniegumu likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=164501
 • RD 01.03.2011. sn. Nr.114 "Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums" http://www.likumi.lv/doc.php?id=227996
 • RD 06.07.2010. sn. Nr.85 „Par Rīgas pilsētas pašvaldības izpilddirekciju maksas pakalpojumiem” http://likumi.lv/doc.php?id=214113
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  1) iesniegums - jāiesniedz oriģināls; 2) personu apliecinošs dokuments - jāuzrāda oriģināls; 3) dokuments, kurš pamato tiesības saņemt konkrēto informāciju vai izziņu - jāuzrāda oriģināls.
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  21
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Maksājumi veicami saskaņā ar Rīgas domes 2010.gada 6.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.85 'Par Rīgas pilsētas pašvaldības izpilddirekciju maksas pakalpojumiem'.
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Nav
  Administratīvais process:
  Ir
  Apstrīdēšanas/pārsūdzības iespējas:
  Rīgas pilsētas izpilddirektors.
  Atgādinājums:
  Nav
  Brīdinājums:
  Nav
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  3. līmenis (Kvalficēti apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Persona iesniedz izpilddirekcijā rakstisku vai mutisku iesniegumu. Izpilddirekcijas darbinieki apzina dokumentus un veic to tematisku atlasi izpilddirekcijas arhīva lietās.
 • Korespondence   -   Iesniegumu un nepieciešamo dokumentu kopijas persona nosūta izpilddirekcijai pa pastu. Izpilddirekcijas darbinieki apzina dokumentus un veic to tematisku atlasi izpilddirekcijas arhīva lietās.
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Korespondence   -   Ja nav nepieciešams identificēt pieprasītāju, sagatavoto izziņu izpilddirekcija personai nosūta pa pastu.
 • Klātiene   -   Sagatavoto izziņu persona saņem izpilddirekcijā.
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas izpilddirekcijas
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaCentra rajons
  Pakalpojumu sniedzēja adreseCentra rajons, Daugavpils iela 31, Rīga, LV-1003, Tālrunis: +371 67013506, Fakss: +371 67013505, E-pasta adrese: ia@riga.lv, WWW: www.rigasaustrumi.lv

  WWW: www.riga.lv

  WWW: www.riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8:30 - 18:00
  Otrdiena: 8:30 - 17:00
  Trešdiena: 8:30 - 17:00
  Ceturtdiena: 8:30 - 17:00
  Piektdiena: 8:30 - 16:00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanaiRīgas Austrumu izpilddirekcija Reģistrācijas Nr.: 90000048129 Banka: Luminor Bank AS, SWIFT kods: NDEALV2X Konta Nr.: LV49NDEA0020600008010
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas izpilddirekcijas
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaVidzemes priekšpilsēta
  Pakalpojumu sniedzēja adreseVidzemes priekšpilsēta, Rūpniecības iela 21, Rīga, LV-1045, Tālrunis: +371 67026604, Fakss: +371 67026650, E-pasta adrese: iz@riga.lv, WWW: www.riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30 - 18.00
  Otrdiena: 8.30 - 17.00
  Trešdiena: 8.30 - 17.00
  Ceturtdiena: 8.30 - 17.00
  Piektdiena: 8.30 - 16.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanaiRīgas Ziemeļu izpilddirekcija Reģ. Nr.90000040464 Luminor Bank AS, Kods NDEALV2X Konta Nr.LV79NDEA0020900011010
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas izpilddirekcijas
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaKurzemes rajons
  Pakalpojumu sniedzēja adreseKurzemes rajons, Ed.Smiļģa iela 46, Rīga, LV-1002, Tālrunis: +371 67012283, Fakss: +371 67613950, E-pasta adrese: ip@riga.lv, WWW: www.riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30 - 18.00
  Otrdiena: 8.30 - 17.00
  Trešdiena: 8.30 - 17.00
  Ceturtdiena: 8.30 - 17.00
  Piektdiena: 8.30 - 16.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanaiRīgas Pārdaugavas izpilddirekcija Reģistrācijas Nr.: 90000012189 Luminor Bank AS, SWIFT kods: NDEALV2X Konta Nr.: LV69 NDEA 0020 8000 1001 0
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas izpilddirekcijas
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaZiemeļu rajons
  Pakalpojumu sniedzēja adreseZiemeļu rajons, Rūpniecības iela 21, Rīga, LV-1045, Tālrunis: +371 67026604, Fakss: +371 67026650, E-pasta adrese: iz@riga.lv, WWW: www.riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30 - 18.00
  Otrdiena: 8.30 - 17.00
  Trešdiena: 8.30 - 17.00
  Ceturtdiena: 8.30 - 17.00
  Piektdiena: 8.30 - 16.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanaiRīgas Ziemeļu izpilddirekcija Reģ. Nr.90000040464 Luminor Bank AS, Kods NDEALV2X Konta Nr.LV79NDEA0020900011010
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas izpilddirekcijas
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaLatgales priekšpilsēta
  Pakalpojumu sniedzēja adreseLatgales priekšpilsēta, Daugavpils iela 31, Rīga, LV-1003, Tālrunis: +371 67013506, Fakss: +371 67013505, E-pasta adrese: ia@riga.lv, WWW: www.rigasaustrumi.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30 - 18.00
  Otrdiena: 8.30 - 17.00
  Trešdiena: 8.30 - 17.00
  Ceturtdiena: 8.30 - 17.00
  Piektdiena: 8.30 - 16.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanaiRīgas Austrumu izpilddirekcija Reģistrācijas Nr.: 90000048129 Banka: Luminor Bank AS, SWIFT kods: NDEALV2X Konta Nr.: LV49NDEA0020600008010
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas izpilddirekcijas
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaZemgales priekšpilsēta
  Pakalpojumu sniedzēja adreseZemgales priekšpilsēta, Ed.Smiļģa iela 46, Rīga, LV-1002, Tālrunis: +371 67012283, Fakss: +371 67613950, E-pasta adrese: ip@riga.lv, WWW: www.riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30 - 18.00
  Otrdiena: 8.30 - 17.00
  Trešdiena: 8.30 - 17.00
  Ceturtdiena: 8.30 - 17.00
  Piektdiena: 8.30 - 16.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanaiRīgas Pārdaugavas izpilddirekcija Reģistrācijas Nr.: 90000012189 Luminor Bank AS, SWIFT kods: NDEALV2X Konta Nr.: LV69 NDEA 0020 8000 1001 0
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība