Tehnisku problēmu dēļ šobrīd traucēta datu apmaiņa ar Valsts izglītības informācijas sistēmu (VIIS), tas ietekmē pakalpojuma "Reģistrācija pirmskolai" saņemšanu. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Izvēlieties kategoriju
 • Visi
 • Dzīves vieta, nekustamais īpašums, būvniecība
 • Finanses, nodokļi, pabalsti, finanšu deklarācijas
 • Ģimene un bērni, veselība, sociālie pakalpojumi
 • Izglītība un zinātne
 • Komercdarbība
 • Kultūra, māksla, sports
 • Lauksaimniecība, zivkopība
 • Nodarbinātība, darba tiesības, darba aizsardzība
 • Sabiedriskās apspriešanas, vēlēšanas, apbalvojumi
 • Tiesību aizsardzība, personas statuss un dokumenti, patērētāju tiesības, valsts iepirkumi
 • Transports, tūrisms
 • Vides aizsardzība
 • Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju COVID-19 vīrusa dēļ, Rīgas pilsētas pašvaldības pakalpojumu sniegšanas kārtība var būt mainīta, īpaši attiecībā uz klātienes kanālu pieejamību. Vairāk informācijas pieejama šeit.
  Precizēt pakalpojumu sniegšanas kārtību ārkārtējos apstākļos var pie pakalpojuma turētāja vai zvanot uz Rīgas domes informatīvo tālruni 800 00 800. Informācija par Rīgas pilsētas pašvaldības darbu ārkārtējās situācijas apstākļos pieejama www.riga.lv.
  Atgriezties
  Izziņas izsniegšana saistībā ar izpilddirekcijas kompetencē esošajiem jautājumiem
   
  Pakalpojuma turētāja nosaukums:
  Rīgas izpilddirekcijas
  Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
  Nodrošināt administratīvo procesu.
  Pakalpojuma būtības īss apraksts:
  Izziņas izpilddirekcijas izsniedz savas kopetences ietvaros par dokumentāri pamatotiem faktiem.
  Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Publisko tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Nav
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Administratīvā procesa likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=55567
 • Fizisko personu datu apstrādes likums https://likumi.lv/ta/id/300099
 • Iesniegumu likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=164501
 • RD 01.03.2011. sn. Nr.114 "Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums" http://www.likumi.lv/doc.php?id=227996
 • RD 06.07.2010. sn. Nr.85 „Par Rīgas pilsētas pašvaldības izpilddirekciju maksas pakalpojumiem” http://likumi.lv/doc.php?id=214113
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  1) iesniegums - jāiesniedz oriģināls; 2) personu apliecinošs dokuments - jāuzrāda oriģināls; 3) dokuments, kurš pamato tiesības saņemt konkrēto informāciju vai izziņu - jāuzrāda oriģināls.
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  21
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Maksājumi veicami saskaņā ar Rīgas domes 2010.gada 6.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.85 'Par Rīgas pilsētas pašvaldības izpilddirekciju maksas pakalpojumiem'.
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Nav
  Administratīvais process:
  Ir
  Apstrīdēšanas/pārsūdzības iespējas:
  Rīgas pilsētas izpilddirektors.
  Atgādinājums:
  Nav
  Brīdinājums:
  Nav
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  3. līmenis (Kvalificēti apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Persona iesniedz izpilddirekcijā rakstisku vai mutisku iesniegumu. Izpilddirekcijas darbinieki apzina dokumentus un veic to tematisku atlasi izpilddirekcijas arhīva lietās.
 • Korespondence   -   Iesniegumu un nepieciešamo dokumentu kopijas persona nosūta izpilddirekcijai pa pastu. Izpilddirekcijas darbinieki apzina dokumentus un veic to tematisku atlasi izpilddirekcijas arhīva lietās.
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Korespondence   -   Ja nav nepieciešams identificēt pieprasītāju, sagatavoto izziņu izpilddirekcija personai nosūta pa pastu.
 • Klātiene   -   Sagatavoto izziņu persona saņem izpilddirekcijā.
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas Austrumu izpilddirekcija
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaCentra rajons
  Pakalpojumu sniedzēja adreseCentra rajons, Daugavpils iela 31, Rīga, LV-1003, Tālrunis: +371 67013506, Fakss: +371 67013505, E-pasta adrese: ia@riga.lv, WWW: https://www.rigasaustrumi.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8:30 - 18:00
  Otrdiena: 8:30 - 17:00
  Trešdiena: 8:30 - 17:00
  Ceturtdiena: 8:30 - 17:00
  Piektdiena: 8:30 - 16:00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanaiRīgas Austrumu izpilddirekcija Reģistrācijas Nr.: 90000048129 Banka: Luminor Bank AS, SWIFT kods: NDEALV2X Konta Nr.: LV49NDEA0020600008010
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas Ziemeļu izpilddirekcija
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaVidzemes priekšpilsēta
  Pakalpojumu sniedzēja adreseVidzemes priekšpilsēta, Rūpniecības iela 21, Rīga, LV-1045, Tālrunis: +371 67026604, Fakss: +371 67026650, E-pasta adrese: iz@riga.lv, WWW: http://www.riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30 - 18.00
  Otrdiena: 8.30 - 17.00
  Trešdiena: 8.30 - 17.00
  Ceturtdiena: 8.30 - 17.00
  Piektdiena: 8.30 - 16.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanaiRīgas Ziemeļu izpilddirekcija Reģ. Nr.90000040464 Luminor Bank AS, Kods NDEALV2X Konta Nr.LV79NDEA0020900011010
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas Pārdaugavas izpilddirekcija
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaKurzemes rajons
  Pakalpojumu sniedzēja adreseKurzemes rajons, Ed.Smiļģa iela 46, Rīga, LV-1002, Tālrunis: +371 67012283, Fakss: +371 67613950, E-pasta adrese: ip@riga.lv, WWW: http://www.riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30 - 18.00
  Otrdiena: 8.30 - 17.00
  Trešdiena: 8.30 - 17.00
  Ceturtdiena: 8.30 - 17.00
  Piektdiena: 8.30 - 16.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanaiRīgas Pārdaugavas izpilddirekcija Reģistrācijas Nr.: 90000012189 Luminor Bank AS, SWIFT kods: NDEALV2X Konta Nr.: LV69 NDEA 0020 8000 1001 0
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas Pārdaugavas izpilddirekcija
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaZemgales priekšpilsēta
  Pakalpojumu sniedzēja adreseZemgales priekšpilsēta, Ed.Smiļģa iela 46, Rīga, LV-1002, Tālrunis: +371 67012283, Fakss: +371 67613950, E-pasta adrese: ip@riga.lv, WWW: http://www.riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30 - 18.00
  Otrdiena: 8.30 - 17.00
  Trešdiena: 8.30 - 17.00
  Ceturtdiena: 8.30 - 17.00
  Piektdiena: 8.30 - 16.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanaiRīgas Pārdaugavas izpilddirekcija Reģistrācijas Nr.: 90000012189 Luminor Bank AS, SWIFT kods: NDEALV2X Konta Nr.: LV69 NDEA 0020 8000 1001 0
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas Ziemeļu izpilddirekcija
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaZiemeļu rajons
  Pakalpojumu sniedzēja adreseZiemeļu rajons, Rūpniecības iela 21, Rīga, LV-1045, Tālrunis: +371 67026604, Fakss: +371 67026650, E-pasta adrese: iz@riga.lv, WWW: http://www.riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30 - 18.00
  Otrdiena: 8.30 - 17.00
  Trešdiena: 8.30 - 17.00
  Ceturtdiena: 8.30 - 17.00
  Piektdiena: 8.30 - 16.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanaiRīgas Ziemeļu izpilddirekcija Reģ. Nr.90000040464 Luminor Bank AS, Kods NDEALV2X Konta Nr.LV79NDEA0020900011010
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas Austrumu izpilddirekcija
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaLatgales priekšpilsēta
  Pakalpojumu sniedzēja adreseLatgales priekšpilsēta, Daugavpils iela 31, Rīga, LV-1003, Tālrunis: +371 67013506, Fakss: +371 67013505, E-pasta adrese: ia@riga.lv, WWW: https://www.rigasaustrumi.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30 - 18.00
  Otrdiena: 8.30 - 17.00
  Trešdiena: 8.30 - 17.00
  Ceturtdiena: 8.30 - 17.00
  Piektdiena: 8.30 - 16.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanaiRīgas Austrumu izpilddirekcija Reģistrācijas Nr.: 90000048129 Banka: Luminor Bank AS, SWIFT kods: NDEALV2X Konta Nr.: LV49NDEA0020600008010
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2020, v.1.5.9.1 (12.03.2020), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība