Tehnisku problēmu dēļ šobrīd traucēta datu apmaiņa ar Valsts izglītības informācijas sistēmu (VIIS), tas ietekmē pakalpojuma "Reģistrācija pirmskolai" saņemšanu. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Izvēlieties kategoriju
 • Visi
 • Dzīves vieta, nekustamais īpašums, būvniecība
 • Finanses, nodokļi, pabalsti, finanšu deklarācijas
 • Ģimene un bērni, veselība, sociālie pakalpojumi
 • Izglītība un zinātne
 • Komercdarbība
 • Kultūra, māksla, sports
 • Lauksaimniecība, zivkopība
 • Nodarbinātība, darba tiesības, darba aizsardzība
 • Sabiedriskās apspriešanas, vēlēšanas, apbalvojumi
 • Tiesību aizsardzība, personas statuss un dokumenti, patērētāju tiesības, valsts iepirkumi
 • Transports, tūrisms
 • Vides aizsardzība
 • Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju COVID-19 vīrusa dēļ, Rīgas pilsētas pašvaldības pakalpojumu sniegšanas kārtība var būt mainīta, īpaši attiecībā uz klātienes kanālu pieejamību. Vairāk informācijas pieejama šeit.
  Precizēt pakalpojumu sniegšanas kārtību ārkārtējos apstākļos var pie pakalpojuma turētāja vai zvanot uz Rīgas domes informatīvo tālruni 800 00 800. Informācija par Rīgas pilsētas pašvaldības darbu ārkārtējās situācijas apstākļos pieejama www.riga.lv.
  Atgriezties
  Tautības ieraksta maiņas iesnieguma pieņemšana
   
  Pakalpojuma turētāja nosaukums:
  Rīgas pilsētas dzimtsarakstu nodaļa
  Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
  Civilstāvokļa aktu reģistrācija
  Pakalpojuma būtības īss apraksts:
  Persona, kura ir Latvijas pilsonis, nepilsonis vai kurai Latvijas Republikā piešķirts bezvalstnieka statuss, ir tiesīga vienu reizi mainīt tautības ierakstu pret savu tiešo augšupējo radinieku tautību divu paaudžu robežās, ja tā sasniegusi 15 gadu vecumu un var pierādīt savu radniecību ar minētajām personām.
  Persona, kura Latvijā uzturas ar derīgu uzturēšanās atļauju, reģistrācijas apliecību vai pastāvīgās uzturēšanās apliecību, ir tiesīga mainīt tautības ierakstu pret tautības ierakstu "latvietis" vai "lībietis (līvs)".
  Iesniegumu tautības ieraksta maiņai pieņem dzimtsarakstu nodaļa un tālāk to pārsūta Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam lēmuma pieņemšanai.
  Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  15 gadu vecumu sasniedzis Latvijas pilsonis, nepilsonis vai kurai Latvijas Republikā piešķirts bezvalstnieka statuss;
  Persona, kura Latvijā uzturas ar derīgu uzturēšanās atļauju, reģistrācijas apliecību vai pastāvīgās uzturēšanās apliecību, ir tiesīga mainīt tautības ierakstu pret tautības ierakstu "latvietis" vai "lībietis (līvs)".
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=253442
 • Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=191209
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  1) iesniegums, norādot tautības ieraksta maiņas iemeslu;
  2) personu apliecinošs dokuments;
  3) tēva vai mātes dzimšanas apliecība vai izraksts no dzimšanas reģistra, kas pierāda personas radniecību ar tiešajiem augšupējiem radiniekiem, un dokumenti, kuri apstiprina šo personu tautību;
  4) nepilngadīgas personas vecāku rakstveida piekrišana tautības ieraksta maiņai vai, ja nepilngadīga persona ir aizbildnībā, - aizbildņa rakstveida piekrišana un bāriņtiesas lēmums par tautības ieraksta maiņas atbilstību nepilngadīgas personas interesēm;
  5) Ministru kabineta noteiktās lībiešu (līvu) organizācijas atzinums par personas etnisko izcelsmi, ja persona vēlas pašreizējo tautības ierakstu mainīt pret tautības ierakstu 'lībietis (līvs)' un ar dokumentiem etnisko izcelsmi nav iespējams pierādīt;
  6) izglītības dokuments vai cits dokuments, kas apliecina augstākajai (trešajai) pakāpei atbilstošu personas valsts valodas prasmi, bet gadījumos, ja persona ir 1.grupas invalīds, kam invaliditāte piešķirta bez termiņa ierobežojuma, 2. vai 3.grupas redzes, dzirdes vai runas invalīds vai ir vecāka par 75 gadiem, - izglītības dokuments vai cits dokuments, kas apliecina vidējai (otrajai) pakāpei atbilstošu personas valsts valodas prasmi, ja persona vēlas pašreizējo tautības ierakstu mainīt pret tautības ierakstu 'latvietis';
  7) valsts nodevas samaksu apliecinošs dokuments
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  23
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Saskaņā ar Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likuma 9.panta pirmo daļu valsts nodeva par vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņu ir 71,14 EUR
  No valsts nodevas atbrīvojama persona, kura pašreizējo tautības ierakstu vēlas mainīt pret tautības ierakstu "lībietis (līvs)".
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Viens mēnesis no nepieciešamo dokumentu iesniegšanas dzimtsarakstu nodaļā.
  Administratīvais process:
  Nav
  Atgādinājums:
  Nav
  Brīdinājums:
  Nav
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  2. līmenis (Apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Jebkurā dzimtsarakstu nodaļa
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Korespondence   -   Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas pilsētas Pārdaugavas dzimtsarakstu nodaļa
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Dzirciema iela 28, Rīga, LV-1007, Tālrunis: +371 67181320, E-pasta adrese: dznp@riga.lv, WWW: www.riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 12:00 - 19:00
  Otrdiena: 08:00 - 15:00
  Trešdiena: 08:00 - 15:00
  Ceturtdiena: 08:00 - 15:00
  Piektdiena: 08:00 - 14:00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanaiRīgas pilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr. LV90011524360, Luminor Bank AS, konts LV85NDEA 0020100000201
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas pilsētas Vidzemes dzimtsarakstu nodaļa
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Zemgaļu ielā 1, Rīga, LV - 1006, Tālrunis: +371 67181311, E-pasta adrese: dznv@riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30 - 12.00, 12.30 - 18.00
  Otrdiena: 8.30 - 12.00, 12.30 - 15.30
  Trešdiena: 8.30 - 12.00, 12.30 - 15.30
  Ceturtdiena: 8.30 - 12.00, 12.30 - 15.30
  Piektdiena: 8.30 - 12.00, 12.30 - 15.30
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanaiRīgas pilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr. LV90011524360, Luminor Bank AS, konts LV85NDEA 0020100000201
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas pilsētas Ziemeļu dzimtsarakstu nodaļa
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Rūpniecības iela 21, Rīga, LV-1045, Tālrunis: +371 67026671, E-pasta adrese: dznz@riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30 - 12.00; 12.30 - 18.00
  Otrdiena: 8.30 - 12.00; 12.30 - 15.30
  Trešdiena: 8.30 - 12.00; 12.30 - 15.30
  Ceturtdiena: 8.30 - 12.00; 12.30 - 15.30
  Piektdiena: 8.30 - 12.00; 12.30 - 15.30
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanaiRīgas pilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr. LV90011524360, Luminor Bank AS, konts LV85NDEA 0020100000201
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas pilsētas dzimtsarakstu nodaļa
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Aglonas iela 4b, Rīga, LV-1057, Tālrunis: +371 67181266, E-pasta adrese: dzn@riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 12:00 - 19:00
  Otrdiena: 08:00 - 15:00
  Trešdiena: 08:00 - 15:00
  Ceturtdiena: 08:00 - 15:00
  Piektdiena: 08:00 - 15:00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanaiRīgas pilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr. LV90011524360, Luminor Bank AS, konts LV85NDEA 0020100000201
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2020, v.1.5.9.1 (12.03.2020), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība