Tehnisku problēmu dēļ šobrīd traucēta datu apmaiņa ar Valsts izglītības informācijas sistēmu (VIIS), tas ietekmē pakalpojuma "Reģistrācija pirmskolai" saņemšanu. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Izvēlieties kategoriju
 • Visi
 • Dzīves vieta, nekustamais īpašums, būvniecība
 • Finanses, nodokļi, pabalsti, finanšu deklarācijas
 • Ģimene un bērni, veselība, sociālie pakalpojumi
 • Izglītība un zinātne
 • Komercdarbība
 • Kultūra, māksla, sports
 • Lauksaimniecība, zivkopība
 • Nodarbinātība, darba tiesības, darba aizsardzība
 • Sabiedriskās apspriešanas, vēlēšanas, apbalvojumi
 • Tiesību aizsardzība, personas statuss un dokumenti, patērētāju tiesības, valsts iepirkumi
 • Transports, tūrisms
 • Vides aizsardzība
 • Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju COVID-19 vīrusa dēļ, Rīgas pilsētas pašvaldības pakalpojumu sniegšanas kārtība var būt mainīta, īpaši attiecībā uz klātienes kanālu pieejamību. Vairāk informācijas pieejama šeit.
  Precizēt pakalpojumu sniegšanas kārtību ārkārtējos apstākļos var pie pakalpojuma turētāja vai zvanot uz Rīgas domes informatīvo tālruni 800 00 800. Informācija par Rīgas pilsētas pašvaldības darbu ārkārtējās situācijas apstākļos pieejama www.riga.lv.
  Atgriezties
  Atļaujas izsniegšana darbu veikšanai iekškvartālos
   
  Pakalpojuma turētāja nosaukums:
  Rīgas izpilddirekcijas
  Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
  Ārējā normatīvā aktā noteikta funkcija - izsniegt atļauju darbu uzsākšanai iekškvartālu teritorijā.
  Pakalpojuma būtības īss apraksts:
  Rīgas priekšpilsētu un rajonu izpilddirekciju iekškvartālu teritorijas aizsardzības komisijas izskata pieteikumus un pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu darbu veikšanai vai atteikumu Rīgas domes 31.08.1999. saistošo noteikumu Nr.44 "Rīgas iekškvartālu teritorijas aizsardzības noteikumi"1.2. punktā uzskaitīto darbu veikšanai pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošajās teritorijās.
  Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Publisko tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Nav
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • RD 31.08.1999. sn. Nr.44 "Rīgas iekškvartālu teritorijas aizsardzības noteikumi" http://likumi.lv/doc.php?id=16539
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  1) Iesniegums (pieteikums), norādot veicamo darbu veidu un to veikšanas mērķi - jāiesniedz oriģināls; 2) dokumenti saskaņā ar Rīgas domes 31.08.1999. saistošo noteikumu Nr.44 "Rīgas iekškvartālu teritorijas aizsardzības noteikumi" 4.3.punktu - jāuzrāda oriģināli.
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  21
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Maksas pakalpojums saskaņā ar Rīgas domes 31.08.1999. saistošo noteikumu Nr.44 "Rīgas pilsētas iekškvartālu teritorijas aizsardzības noteikumi" 8. nodaļu. Pakalpojums bez maksas saņemams minēto noteikumu 4.8. punktā paredzētajos gadījumos.
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Viens mēnesis no pakalpojuma sniegšanai nepieciešamo dokumentu saņemšanas.
  Administratīvais process:
  Ir
  Apstrīdēšanas/pārsūdzības iespējas:
  Rīgas pilsētas izpilddirektors
  Atgādinājums:
  Saskaņā ar Rīgas domes 31.08.1999. saistošajiem noteikumiem Nr.44 "Rīgas iekškvartālu teritorijas aizsardzības noteikumi" visām juridiskajām un fiziskajām personām ir pienākums saskaņot un un saņemt atļauju šo noteikumu 1.2. punktā minēto darbu izpildei.
  Brīdinājums:
  Administratīvā atbildība par Rīgas domes 31.08.1999. saistošo noteikumu Nr.44 "Rīgas iekškvartālu teritorijas aizsardzības noteikumi" 1.4. punktā minētajiem pārkāpumiem ir naudas sods līdz EUR 70.
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  3. līmenis (Kvalificēti apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Persona iesniedz attiecīgās Rīgas priekšpilsētas (rajona) izpilddirekcijā iesniegumu (pieteikumu) atļaujas saņemšanai darbu veikšanai iekškvartālos, pievienojot tam nepieciešamos dokumentus.
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Pēc tam, kad izpilddirekcijas iekškvartālu teritorijas aizsardzības komisija ir izskatījusi personas iesniegumu par darbu veikšanu iekškvartālu teritorijā un pieņēmusi atbilstošu lēmumu, persona ierodas izpilddirekcijā un saņem rakstisku atļauju vai atteikumu darbu veikšanai.
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas Pārdaugavas izpilddirekcija
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaZemgales priekšpilsēta
  Pakalpojumu sniedzēja adreseZemgales priekšpilsēta, Ed.Smiļģa iela 46, Rīga, LV-1002 , Tālrunis: +371 67037404, Fakss: +371 67613950, E-pasta adrese: ip@riga.lv, WWW: http://www.riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8:30 - 18:00
  Otrdiena: 8:30 - 17:00
  Trešdiena: 8:30 - 17:00
  Ceturtdiena: 8:30 - 17:00
  Piektdiena: 8:30 - 16:00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanaiRīgas Pārdaugavas izpilddirekcija Reģistrācijas Nr.: 90000012189 Konta Nr.: LV69 NDEA 0020 8000 1001 0 Banka: Luminor Bank AS SWIFT kods: NDEALV2X
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas Ziemeļu izpilddirekcija
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaVidzemes priekšpilsēta
  Pakalpojumu sniedzēja adreseVidzemes priekšpilsēta, Rūpniecības iela 21, Rīga, LV-1045, Tālrunis: +371 67026652, E-pasta adrese: iz@riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30 - 18.00
  Otrdiena: 8.30 - 17.00
  Trešdiena: 8.30 - 17.00
  Ceturtdiena: 8.30 - 17.00
  Piektdiena: 8.30 - 16.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanaiRīgas Ziemeļu izpilddirekcija Reģistrācijas Nr.: 90000040464 Konta Nr.: LV79NDEA0020900011010 Banka: Luminor Bank AS SWIFT kods: NDEALV2X
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas Austrumu izpilddirekcija
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaCentra rajons
  Pakalpojumu sniedzēja adreseCentra rajons, Daugavpils iela 31, Rīga, LV-1003, Tālrunis: +371 67013565, Fakss: +371 67013505, E-pasta adrese: ia@riga.lv, WWW: https://www.rigasaustrumi.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30 - 18.00
  Otrdiena: 8.30 - 17.00
  Trešdiena: 8.30 - 17.00
  Ceturtdiena: 8.30 - 17.00
  Piektdiena: 8.30 - 16.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanaiRīgas Austrumu izpilddirekcija Reģistrācijas Nr.: 90000048129 Konta Nr.: LV49NDEA0020600008010 Banka: Luminor Bank AS SWIFT kods: NDEALV2X
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas Ziemeļu izpilddirekcija
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaZiemeļu rajons
  Pakalpojumu sniedzēja adreseZiemeļu rajons, Rūpniecības iela 21, Rīga, LV-1045, Tālrunis: +371 67026652, E-pasta adrese: iz@riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30 - 18.00
  Otrdiena: 8.30 - 17.00
  Trešdiena: 8.30 - 17.00
  Ceturtdiena: 8.30 - 17.00
  Piektdiena: 8.30 - 16.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanaiRīgas Ziemeļu izpilddirekcija Reģistrācijas Nr.: 90000040464 Konta Nr.: LV79NDEA0020900011010 Banka: Luminor Bank AS SWIFT kods: NDEALV2X
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas Austrumu izpilddirekcija
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaLatgales priekšpilsēta
  Pakalpojumu sniedzēja adreseLatgales priekšpilsēta, Daugavpils iela 31, Rīga, LV-1003, Tālrunis: +371 67013565, Fakss: +371 67013505, E-pasta adrese: ia@riga.lv, WWW: https://www.rigasaustrumi.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30 - 18.00
  Otrdiena: 8.30 - 17.00
  Trešdiena: 8.30 - 17.00
  Ceturtdiena: 8.30 - 17.00
  Piektdiena: 8.30 - 16.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanaiRīgas Austrumu izpilddirekcija Reģistrācijas Nr.: 90000048129 Konta Nr.: LV49NDEA0020600008010 Banka: Luminor Bank AS SWIFT kods: NDEALV2X
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas Pārdaugavas izpilddirekcija
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaKurzemes rajons
  Pakalpojumu sniedzēja adreseKurzemes rajons, Ed.Smiļģa iela 46, Rīga, LV-1002, Tālrunis: +371 67037404, Fakss: +371 67613950, E-pasta adrese: ip@riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30 - 18.00
  Otrdiena: 8.30 - 17.00
  Trešdiena: 8.30 - 17.00
  Ceturtdiena: 8.30 - 17.00
  Piektdiena: 8.30 - 16.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanaiRīgas Pārdaugavas izpilddirekcija Reģistrācijas Nr.: 90000012189 Konta Nr.: LV69 NDEA 0020 8000 1001 0 Banka: Luminor Bank AS SWIFT kods: NDEALV2X
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2020, v.1.5.9.1 (12.03.2020), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība