Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Baznīcā noslēgto laulību reģistrēšana
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Rīgas pilsētas dzimtsarakstu nodaļa
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Civilstāvokļa aktu reģistrācija
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Par katru noslēgto laulību garīdznieks 14 dienu laikā paziņo jebkurai dzimtsarakstu nodaļai, iesniedzot klātienē vai atsūtot pa pastu rakstisku paziņojumu. Dzimtsarakstu nodaļa ziņas par noslēgto laulību ieraksta laulību reģistrā
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Garīdznieks, kuram ir ev.-luterāņu, Romas katoļu, pareizticīgo, vecticībnieku, metodistu, baptistu, septītās dienas adventistu vai Mozus ticīgo (judaistu) konfesijas vadības atļauja laulāt
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Civillikums. Pirmā daļa. Ģimenes tiesības http://www.likumi.lv/doc.php?id=90223
 • Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=253442
 • MK 03.09.2013. not. Nr.761 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem" https://m.likumi.lv/doc.php?id=259879
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Baznīcas paziņojums par noslēgto laulību
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  1
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Nav
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Klātienes apmeklējuma laikā vai 1 darba dienas laikā no sūtījuma saņemšanas
  Administratīvais process:
  Ir
  Apstrīdēšanas/pārsūdzības iespējas:
  Tiesā Administratīvā procesa likumā paredzētā kārtībā
  Atgādinājums:
  Par noslēgto laulību garīdzniekam jāpaziņo dzimtsarakstu nodaļai četrpadsmit dienu laikā
  Brīdinājums:
  Nav
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  3. līmenis (Kvalficēti apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Baznīcas, kurā noslēgta laulība, pārstāvis ierodas klātienē dzimtsrakstu nodaļā
 • Korespondence   -   Baznīca, kurā noslēgta laulība, dzimtsarakstu nodaļai atsūta paziņojumu par noslēgto laulību pa pastu
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Korespondence   -   Dzimtsarakstu nodaļa ziņas par baznīcā noslēgto laulību ieraksta laulību reģistrā
 • Klātiene   -   Dzimtsarakstu nodaļa ziņas par baznīcā noslēgto laulību ieraksta laulību reģistrā
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas pilsētas dzimtsarakstu nodaļa
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Aglonas iela 4b, Rīga, LV-1057, Tālrunis: +37167181257, E-pasta adrese: dzn@riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 12.00 - 19.00
  Otrdiena: 8.00 - 15.00
  Trešdiena: 8.00 - 15.00
  Ceturtdiena: 8.00 - 15.00
  Piektdiena: 8.00 - 15.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas pilsētas Pārdaugavas dzimtsarakstu nodaļa
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Dzirciema iela 28, Rīga, LV-1007, Tālrunis: +371 67181326, E-pasta adrese: dznp@riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 12.00 - 19.00
  Otrdiena: 8.00 - 15.00
  Trešdiena: 8.00 - 15.00
  Ceturtdiena: 8.00 - 15.00
  Piektdiena: 8.00 - 15.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas pilsētas Vidzemes dzimtsarakstu nodaļa
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Zemgaļu iela 1, Rīga, LV-1006, Tālrunis: +371 67181309, E-pasta adrese: dznv@riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30 - 12.00; 12.30 - 18.00
  Otrdiena: 8.30 - 12.00; 12.30 - 15.30
  Trešdiena: 8.30 - 12.00; 12.30 - 15.30
  Ceturtdiena: 8.30 - 12.00; 12.30 - 15.30
  Piektdiena: 8.30 - 12.00; 12.30 - 15.30
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas pilsētas Ziemeļu dzimtsarakstu nodaļa
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Rūpniecības iela 21, Rīga, LV-1045, Tālrunis: +371 67026669, E-pasta adrese: dznz@riga.lv

  Zemgaļu iela 1, Rīga, LV-1006, Tālrunis: +371 67181314, Fakss: +371 67542202, E-pasta adrese: dznz@riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30 - 12.00; 12.30 - 18.00
  Otrdiena: 8.30 - 12.00; 12.30 - 15.30
  Trešdiena: 8.30 - 12.00; 12.30 - 15.30
  Ceturtdiena: 8.30 - 12.00; 12.30 - 15.30
  Piektdiena: 8.30 - 12.00; 12.30 - 15.30
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība