Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Cilvēka mirstīgo atlieku ekshumācija Rīgas pašvaldību kapsētās
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Mājokļu un vides departaments
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Kapsētu pārvalde uz kapavietas uzturētāja vai tiesībsargājošo iestāžu iesnieguma pamata veic cilvēka mirstīgo atlieku ekshumāciju
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Pamatojoties uz kapavietas uzturētāja iesniegumu un Veselības inspekcijas atļauju, Kapsētu pārvalde izsniedz atļauju un veic kapavietā apbedītā mirstīgo atlieku ekshumāciju.
Ja ekshumācijas rezultātā kapavieta paliek tukša, kapavietas uzturētājs zaudē uzturētāja tiesības uz šo kapavietu un kapavietas uzturēšanas līgums tiek lauzts
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Publisko tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Iesniegumu par ekshumāciju var iesniegt kapavietas uzturētājs vai tā pilnvarotā persona
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • RD 28.04.2015. sn. Nr.145 "Rīgas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi" http://likumi.lv//ta/id/273734?&search=on
 • RD 19.03.2013. lēmums Nr.5964 "Par Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta maksas pakalpojumiem" 5964.RD.lemums-19.03.2013.doc
 • Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:
 • Iesniegums par ekshumāciju MVD-V13.Kp.docx
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Jāiesniedz šādi dokumenti:
  1. Veselības inspekcijas atļauja.

  Jāuzrāda šādi dokumenti:
  1. Fiziskām personām - personu apliecinošs dokuments,
  2. Kapavietas uzturēšanas līgums. Ja šāda līguma nav, to var noslēgt pie kapsētas pārziņa.
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  10
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Nr.p. k. Pakalpojuma veids Cena EUR / LVL (ar PVN)
  1. Mirstīgo atlieku izrakšana (no 1.05. līdz 31.10.) 1 kapa bedre 49,91 / 35,08
  2 Mirstīgo atlieku izrakšana (no 1.11. līdz 30.04.) 1 kapa bedre 54,61 / 38,38
  3 Dokumentu noformēšana 1 ekshumācija 7,11 / 5,00

  (Pamatojums: RD 19.03.2013.lēmums Nr.5964)
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Pakalpojums tiek sniegts rindas kārtībā. Ārpus rindas tiek sniegti ar apbedīšanu saistītie pakalpojumi
  Administratīvais process:
  Ir
  Apstrīdēšanas/pārsūdzības iespējas:
  Kapsētu pārvaldes vai kapsētas pārziņa lēmumu vai faktisko rīcību var apstrīdēt likumā noteiktajā kārtībā pie Mājokļu un vides departamenta direktora, bet Mājokļu un vides departamenta direktora lēmumu likumā noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.
  Atgādinājums:
  nav
  Brīdinājums:
  nav
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  2. līmenis (Apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Iesniedzējs iesniedz iesniegumu Kapsētu pārvaldē. Pēc atļaujas saņemšanas noformē ekshumācijas pasūtījumu
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Korespondence   -   Saņem lēmumu par atļauju veikt ekshumāciju uz norādīto adresi
 • Klātiene   -   Ierodas Kapsētu pārvaldē un saņem atļauju veikt ekshumāciju, pēc atļaujas saņemšanas noformē ekshumācijas pasūtījumu. Kapsētu pārvalde veic ekshumāciju
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaKapsētu pārvalde
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kapsētu pārvalde Aizsaules ielā 1a, Rīgā . Kapsētu pārvaldes Zemes darbu nodaļa , Tālrunis: +37167848143, +37125488524
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 09.30 - 16.00 pārtraukums - 12.00 - 12.30 (Strādā tikai Jauni ebreju kapsēta (Skat."Piezīmes par pakalpojuma saņemšanas termiņu"))
  Otrdiena: 09.30 - 16.00 pārtraukums - 12.00 - 12.30 ((Skat."Piezīmes par pakalpojuma saņemšanas termiņu"))
  Trešdiena: 09.30 - 16.00 pārtraukums - 12.00 - 12.30 ((Skat."Piezīmes par pakalpojuma saņemšanas termiņu"))
  Ceturtdiena: 09.30 - 16.00 pārtraukums - 12.00 - 12.30 ((Skat."Piezīmes par pakalpojuma saņemšanas termiņu"))
  Piektdiena: 09.30 - 16.00 pārtraukums - 12.00 - 12.30 (Nestrādā Jauno ebreju kapsēta (Skat."Piezīmes par pakalpojuma saņemšanas termiņu"))
  Sestdiena: 09.30 - 16.00 pārtraukums - 12.00 - 12.30 (Nestrādā Jauno ebreju kapsēta (Skat."Piezīmes par pakalpojuma saņemšanas termiņu"))
  Svētdiena: 09.30 - 16.00 pārtraukums - 12.00 - 12.30 (Strādā tikai Jauni ebreju kapsēta (Skat."Piezīmes par pakalpojuma saņemšanas termiņu"))
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanaiKapsētas pārvaldes kasē Aizsaules iela 1a, Rīga vai bankā Bankas rekvizīti: Rīgas pilsētas pašvaldība Reģistrācijas Nr.: 90011524360 Adrese: Rātslaukums 1, Rīga RD iestāde : Rīgas domes Mājokļu un vides departaments, Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010 Bankas konts: LV78NDEA0023300005020 Luminor Bank AS, Bankas kods: NDEALV2X
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība