Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Kapsētu pārvaldes vai kapsētas izziņas izsniegšana par Rīgas pašvaldību kapsētas apbedījumiem
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Mājokļu un vides departaments
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Nodrošināt dokumentu ar juridisku spēku izsniegšanu
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kapsētu pārvalde vai kapsētas pārzinis, pamatojoties uz mirušo un apbedījuma vietu uzskaites pamatdokumentos ietvertajām ziņām, sagatavo un izsniedz izziņu par kapavietām atbilstoši izziņas pasūtītāja norādītajam mērķim.
Izziņas iesniegšanai ārvalstu un Latvijas valsts iestādēm izsniedz Kapsētu pārvalde, iesniegšanai citās iestādēs vai citiem mērķiem izziņas izsniedz kapsētas pārzinis.

Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Publisko tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  nav
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Fizisko personu datu apstrādes likums https://likumi.lv/ta/id/300099
 • Informācijas atklātības likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=50601
 • RD 28.04.2015. sn. Nr.145 "Rīgas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi" http://likumi.lv//ta/id/273734?&search=on
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Personas iesniegums
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  3
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  nav
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Izziņu, kuru izdod kapsētas pārzinis, var saņemt vienas dienas laikā.
  Pakalpojums tiek sniegts rindas kārtībā. Ārpus rindas tiek sniegti ar apbedīšanu saistītie pakalpojumi
  Administratīvais process:
  Ir
  Apstrīdēšanas/pārsūdzības iespējas:
  Kapsētu pārvaldes vai kapsētas pārziņa lēmumu vai faktisko rīcību var apstrīdēt likumā noteiktajā kārtībā pie Mājokļu un vides departamenta direktora, bet Mājokļu un vides departamenta direktora lēmumu likumā noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.
  Atgādinājums:
  nav
  Brīdinājums:
  nav
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  1. līmenis (Deklarētā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   Iesniedzējs nosūta pieprasījumu Rīgas domes Kapsētu pārvaldei pa e-pastu
 • Klātiene   -   Iesniedzējs mutvārdos pieprasa Kapsētu pārvaldē vai kapsētas pārzinim izziņu par kapavietu
 • Korespondence   -   Iesniedzējs nosūta pieprasījumu Rīgas domes Kapsētu pārvaldei Aizsaules ielā 1a, Rīgā, LV-1026
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Korespondence   -   Kapsētu pārvalde izsūta izziņu uz Iesniedzēja norādīto adresi
 • Klātiene   -   Iesniedzējs ierodas Kapsētu pārvaldē vai pie kapsētas pārziņa un saņem izziņu
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaKapsētu pārvalde
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Rīga - Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kapsētu pārvalde, Aizsaules iela 1a, Rīga, LV1026, Tālrunis: +37167012278, +37167848143, E-pasta adrese: dmv@riga.lv

  Centra rajons, Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kapsētu pārvaldes kapsētas: 1.Meža kapsēta, tel. +37167012403, Aizsaules iela 2a; 2.Meža kapsēta, tel. +37167012408, Gaujas iela 12; Raiņa kapsēta, tel. +37167012034, Aizsaules iela 1a; Miķeļa kapsēta, tel. +37167012411, Gaujas iela 4, Tālrunis: +37167012278, E-pasta adrese: dmv@riga.lv

  Kurzemes rajons, Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kapsētu pārvaldes kapsētas: Bolderājas kapsēta, tel.+37167012359, Mazā Kleistu iela 16; Lāčupes kapsēta, tel.+37167012388, Baltegļi iela 82; Mārtiņa kapsēta, tel. +37125486042, Hāmaņa iela 4. , Tālrunis: +37167012278, E-pasta adrese: dmv@riga.lv

  Latgales priekšpilsēta, Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kapsētu pārvaldes kapsētas: Pļavnieku kapsēta, tel.+37167012422, Lubānas iela 136A; Matīsa kapsēta, tel.+37167012393, Mazā Matīsa iela 1; Kapsila kapsēta tel. +37126591904; Taču iela 1., Tālrunis: +37167012278, E-pasta adrese: dmv@riga.lv

  Vidzemes priekšpilsēta, Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kapsētu pārvaldes kapsētas: Jaunā ebreju kapsēta, tel. +37167012402, Lizuma iela 4; Juglas kapsēta tel. +371226591904; Stāmerienas iela 1; Biķeru kapsētas tel. +371226591904; Juglas iela 71. , Tālrunis: +37167012278, E-pasta adrese: dmv@riga.lv

  Zemgales priekšpilsēta, Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kapsētu pārvaldes kapsētas: Pleskodāles kapsēta, tel. +37167012429, Ventas iela 3; Ziepniekkalna kapsēta, tel. +37167012377, Mālu iela 19; Torņakalna kapsēta, tel. +37125486042, Torņakalna iela1., Tālrunis: +37167012278, E-pasta adrese: dmv@riga.lv

  Ziemeļu rajons, Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kapsētu pārvaldes kapsētas: Jaunciema kapsēta, tel.+37167012396 , Jaunciema 8. šķērslīnija 10; Sarkandaugavas kapsēta, tel. +37167012419, Nesaules iela 9; Sarkandaugavas Kalna kapsēta, tel. +37167012419, Ceļinieku iela 1., Tālrunis: +37167012278, E-pasta adrese: dmv@riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 09.30 - 16.00 pārtraukums - 12.00 - 12.30 ( Strādā tikai Jauni ebreju kapsēta (Skat. "Piezīmes par pakalpojuma saņemšanas termiņu"))
  Otrdiena: 09.30 - 16.00, pārtraukums 12.00 - 12.30 ( (Skat. "Piezīmes par pakalpojuma saņemšanas termiņu"))
  Trešdiena: 09.30 - 16.00, pārtraukums 12.00 - 12.30 (Skat. "Piezīmes par pakalpojuma saņemšanas termiņu") ( (Skat. "Piezīmes par pakalpojuma saņemšanas termiņu"))
  Ceturtdiena: 09.30 - 16.00, pārtraukums 12.00 - 12.30 ( (Skat. "Piezīmes par pakalpojuma saņemšanas termiņu"))
  Piektdiena: 09.30 - 16.00, pārtraukums 12.00 - 12.30 (Nestrādā Jauno ebreju kapsēta (Skat. "Piezīmes par pakalpojuma saņemšanas termiņu"))
  Sestdiena: 09.30 - 16.00 pārtraukums - 12.00 - 12.30 (Nestrādā Jauno ebreju kapsēta (Skat. "Piezīmes par pakalpojuma saņemšanas termiņu"))
  Svētdiena: 09.30 - 16.00 pārtraukums - 12.00 - 12.30 (Strādā tikai Jauni ebreju kapsēta (Skat. "Piezīmes par pakalpojuma saņemšanas termiņu"))
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība