Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Informācijas sniegšana par pašvaldības darbu
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Informēt sabiedrību par pašvaldības darbu
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Sabiedrisko attiecību nodaļa atlasa informāciju par pašvaldības darbu, apkopo amatpersonu komentārus un viedokļus, sagatavo paziņojumu plašsaziņas līdzekļiem, ievieto www.riga.lv, nosūta ziņu aģentūrām, radio ziņām, TV raidījumiem, žurnālistiem, koordinē intervijas ar amatpersonām
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Publisko tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Plašsaziņas līdzekļu pārstāvji
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Likums "Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem" http://www.likumi.lv/doc.php?id=64879
 • RD priekšsēdētāja 22.10.2009. reglaments Nr.6 "Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļas reglaments" 6.RD.prieksedetaja_reglaments-22.10.2009.doc
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Darba apliecība
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  15
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Nav
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Nav
  Administratīvais process:
  Nav
  Atgādinājums:
  Nav
  Brīdinājums:
  Nav
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  3. līmenis (Kvalficēti apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   elektronisks informācijas pieprasījums
 • Fakss   -   nosūtīt informācijas pieprasījumu pa faksu
 • Klātiene   -   Informācijas pieprasījums klātienē no Sabiedrisko attiecību nodaļas darbiniekiem
 • Korespondence   -   Rakstisks informācijas pieprasījums
 • Portāls   -   Aktuālās Rīgas domes informācijas ievietošana www.riga.lv
 • Tālrunis   -   Telefonisks informācijas pieprasījums
 • E-pakalpojuma adrese:  https://pasvaldiba.riga.lv/LV/Channels/Media/default.htm
  Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Portāls   -   Aktuālās Rīgas domes informācijas ievietošana www.riga.lv
 • Tālrunis   -   Telefoniska informācijas sniegšana plašsaziņas līdzekļiem
 • E-Pasts   -   Elektroniska informācijas sniegšana plašsaziņas līdzekļiem
 • Korespondence   -   Rakstiska informācijas sniegšana plašsaziņas līdzekļiem
 • Klātiene   -   Informācijas sniegšana klātienē
 • Fakss   -   Pieprasītās informācijas nosūtīšana plašsaziņas līdzekļiem pa faksu
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaSabiedrisko attiecību nodaļa
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539, Tālrunis: +371 67026049, Fakss: +371 6026337, E-pasta adrese: nsa@riga.lv, WWW: http://www.riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8:30-17:00
  Otrdiena: 8:15-17:00
  Trešdiena: 8:15-17:00
  Ceturtdiena: 8:15-17:00
  Piektdiena: 8:15-16:00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība