Sakarā ar profilaktiskajiem darbiem šodien 8. maijā no pl. 16.00-16.30 var būt traucēta e-pakalpojumu darbība. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
Aktuālo adrešu pārlūks
Informācija par adresēm Rīgas pilsētā. Iespējams apskatīt esošās adreses, saņemt par tām izziņas un ierosināt jaunu adrešu piešķiršanu aizpildot iesniegumu.
Atsavināšanas reģistrs
Informācija par atsavināšanas ierosinājumiem Rīgas pašvaldībā un šai lietā pieņemto lēmumu. Par informācijas pareizību atbild Rīgas domes Īpašuma departamenta Īpašuma atsavināšanas pārvalde, kur pieejama arī papildus informācija.
Būvatļauju meklētājs
Informācija par Rīgas pilsētas būvvaldē izsniegtajām būvatļaujām. Precīzāku informāciju var iegūt Rīgas pilsētas būvvaldē.
Būvnodevas rēķināšanas kalkulators
Būvnodevas rēķināšanas kalkulators
Būvprojektu meklētājs
Informācija par Rīgas pilsētas būvvaldē iesniegtajiem būvprojektiem. Precīzāku informāciju var iegūt Rīgas pilsētas būvvaldē.
Detālplānojumu meklētājs
Detālplānojumu meklētājs
E-Karogs
Atgādinājumi ar īsziņas vai e-pasta palīdzību par likumā "Par Latvijas valsts karogu" noteiktajām dienām, kurās pie dzīvojamām ēkām paceļams valsts karogs.
E-kvīts par ēdināšanas nodrošināšanu pirmsskolā
Iespēja apskatīt tekošā perioda un iepriekšējo periodu kvītis par pirmskolu aprēķināto ēdināšanas maksu, reģistrēties e-kvīts saņemšanai uz savu e-pastu
Ģeotelpiskā informācija
Ģeotelpiskā informācija
Iepirkumi
Iepirkumi no 2013.gada 2.janvāra
Infrastruktūras nodevas kalkulators
Infrastruktūras nodevas aptuvenā apjoma aprēķināšana.
Izziņa par zemes gabala izmantošanu
Izziņas saņemšana elektroniski (e-pasts) par zemes gabala atļauto izmantošanu atbilstoši Rīgas teritorijas plānojumam 2006. - 2018.g. Maksas pakalpojums.
Koku ciršanas atļauja
Iespēja elektroniski nosūtīt pieteikumu ārpus meža augošu koku ciršanas atļaujas saņemšanai. Pakalpojums attiecas uz tiem kokiem, kuri atrodas jūsu īpašuma teritorijā.
Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam
Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam
Nekustamā īpašuma nodoklis
Iespēja aplūkot savu nekustamo īpašumu sastāvu un izvietojumu, nekustamā īpašuma nodokļa kontu aktuālo stāvokli, izvēlētajā laika periodā veikto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu, kā arī Rīgas pilsētas pašvaldības Jums nosūtītos maksāšanas paziņojumus un lēmumus. Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa, izmantojot banku tiešsaistes pieslēgumus gan par Jums, gan citai personai piederošiem īpašumiem.
Personu deleģēšana un paroles maiņa
Iespēja iegūt datus par Jūsu Rīgas pašvaldības pakalpojumu portāla lietotāja profilu. Informāciju ir iespējams mainīt.
Pieteikšanās bērnu un jauniešu nometnēm
Pieteikšanās bērnu un jauniešu nometnēm
Privatizācijas reģistrs
Informācija par privatizācijas ierosinājumiem Rīgas pašvaldībā un šai lietā pieņemto lēmumu. Precīzāku informāciju var iegūt un par informācijas pareizību atbild Rīgas domes Īpašuma departamenta Īpašuma atsavināšanas pārvalde.
Reģistrācija ģimenes atbalsta reģistrā
Rīgas pilsētas pašvaldības e-pakalpojums "Reģistrācija ģimenes atbalsta reģistrā"
Reģistrācija pirmsskolai
Informācija par Jūsu bērna reģistrāciju Rīgas pašvaldības izglītības iestādēs, kuras īsteno pirmsskolas izglītības programmu.
Reklāma
Iespēja elektroniski iesniegt saskaņošanai reklāmas un izkārtnes. E-pakalpojums paredzēts tikai juridiskām personām.
Rēķinu iesniegšana
Rēķinu iesniegšana
Rīgas pašvaldības Dzīvokļu rindu reģistrs
Iespēja iepazīties ar Rīgas pašvaldības Dzīvokļu rindu reģistrā iekļautajām ziņām, kas tiek publicētas saskaņā ar likuma "Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā" 9. panta 4. daļu - "Ikvienam ir tiesības iepazīties ar tām palīdzības reģistrā iekļautajām ziņām, kuras noteiktas šā panta pirmās daļas 1.-3.punktā.".
Sabiedrības līdzdalība
Šeit Jums ir iespēja aplūkot un izteikt savu viedokli elektroniski par visām aktīvajām sabiedriskajām un publiskajām apspriešanām. Kā arī Jums ir iespēja saglabāt aptaujas anketu (.pdf), lai varētu to izdrukāt, aizpildīt un iesniegt attiecīgajā iestādē korespondences formā.
Skolēna e karte
Iespēja pieteikties Skolēna e kartei. Ar pakalpojumiem, kas pieejami, izmantojot Skolēna e karti, iespējams iepazīties Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas satiksme" mājas lapā http://www.rigassatiksme.lv. Saskaņā ar Rīgas domes 08.07.2014. lēmumu Nr. 1351 "Par personalizēto viedkarti "Skolēna e karte"" Skolēna e karte ir Rīgas pašvaldības vispārējās izglītības iestādes skolēna apliecība, ja uz kartes ir norādīta klase un to ir parakstījis izglītības iestādes direktors.
Sociālo pakalpojumu atskaišu iesniegšana
Iespēja sociālo pakalpojumu sniedzējiem reģistrēt pakalpojumu izpildi, iesniegt pakalpojumu finanšu atskaites un rēķinus elektroniski
Suņu nodeva
Pašvaldības nodevas par suņa turēšanu Rīgā nomaksa
Taksometru licences
Taksometru licences
Tirdzniecības atļaujas
Tirdzniecības atļaujas
Transporta būvju aizsardzības informācijas sistēma
Transporta būvju aizsardzības informācijas sistēmas publiskais pakalpojums
Valsts finansēts asistenta pakalpojums
Valsts finansēts asistenta pakalpojums
Copyright © 2003-2021, v.1.5.9.5 (04.03.2021), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība