Tehnisku problēmu dēļ šobrīd traucēta datu apmaiņa ar Valsts izglītības informācijas sistēmu (VIIS), tas ietekmē pakalpojuma "Reģistrācija pirmskolai" saņemšanu. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 

1 līdz 20 no 25
Pakalpojuma kartiņas nosaukums
Elektroniska kvīts nosūtīšana par ēdināšanas pakalpojumiem pirmsskolas izglītības iestādē
Izziņas un informatīvas vēstules par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu izsniegšana
Konsultēšana pašvaldības administrējamo nodokļu jautājumos
Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršana
Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu nosūtīšana
Nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pagarināšana
Nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu noteikšana par nekustamo īpašumu īpaši aizsargājamās dabas teritorijās
Pabalsts apbedīšanai
Pabalsts audžuģimenei
Pabalsts izglītības ieguves atbalstam
Pabalsts krīzes situācijā
Pabalsts mājokļa izdevumu apmaksai
Pabalsts mājokļa pielāgošanai personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā
Pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai pēc ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma institūcijā pilngadīgām personām izbeigšanas
Pabalsts politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem Rīgas pilsētas iedzīvotājiem
Pabalsts simts un vairāk gadu sasniegušām personām
Pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai
Pabalsts sociālo garantiju nodrošināšanai pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās.
Pabalsts veselības aprūpei
Pārmaksātā nekustamā īpašuma nodokļa un kļūdaini ieskaitīto maksājumu atmaksa
1 līdz 20 no 25
Copyright © 2003-2020, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība