Tehnisku problēmu dēļ šobrīd traucēta datu apmaiņa ar Valsts izglītības informācijas sistēmu (VIIS), tas ietekmē pakalpojuma "Reģistrācija pirmskolai" saņemšanu. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Izvēlieties kategoriju
 • Visi
 • Dzīves vieta, nekustamais īpašums, būvniecība
 • Finanses, nodokļi, pabalsti, finanšu deklarācijas
 • Ģimene un bērni, veselība, sociālie pakalpojumi
 • Izglītība un zinātne
 • Komercdarbība
 • Kultūra, māksla, sports
 • Lauksaimniecība, zivkopība
 • Nodarbinātība, darba tiesības, darba aizsardzība
 • Sabiedriskās apspriešanas, vēlēšanas, apbalvojumi
 • Tiesību aizsardzība, personas statuss un dokumenti, patērētāju tiesības, valsts iepirkumi
 • Transports, tūrisms
 • Vides aizsardzība
 • Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju COVID-19 vīrusa dēļ, Rīgas pilsētas pašvaldības pakalpojumu sniegšanas kārtība var būt mainīta, īpaši attiecībā uz klātienes kanālu pieejamību. Vairāk informācijas pieejama šeit.
  Precizēt pakalpojumu sniegšanas kārtību ārkārtējos apstākļos var pie pakalpojuma turētāja vai zvanot uz Rīgas domes informatīvo tālruni 800 00 800. Informācija par Rīgas pilsētas pašvaldības darbu ārkārtējās situācijas apstākļos pieejama www.riga.lv.

  1 līdz 20 no 25
  Pakalpojuma kartiņas nosaukums
  Elektroniska kvīts nosūtīšana par ēdināšanas pakalpojumiem pirmsskolas izglītības iestādē
  Izziņas un informatīvas vēstules par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu saņemšana
  Konsultēšana pašvaldības administrējamo nodokļu jautājumos
  Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņemšana
  Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu saņemšana
  Nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pagarināšana
  Nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu noteikšana par nekustamo īpašumu īpaši aizsargājamās dabas teritorijās
  Pabalsts apbedīšanai
  Pabalsts audžuģimenei
  Pabalsts izglītības ieguves atbalstam
  Pabalsts krīzes situācijā
  Pabalsts mājokļa izdevumu apmaksai
  Pabalsts mājokļa pielāgošanai personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā
  Pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai pēc ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma institūcijā pilngadīgām personām izbeigšanas
  Pabalsts politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem Rīgas pilsētas iedzīvotājiem
  Pabalsts simts un vairāk gadu sasniegušām personām
  Pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai
  Pabalsts sociālo garantiju nodrošināšanai pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās.
  Pabalsts veselības aprūpei
  Pārmaksātā nekustamā īpašuma nodokļa un kļūdaini ieskaitīto maksājumu atmaksa
  1 līdz 20 no 25
  Copyright © 2003-2020, v.1.5.9.1 (12.03.2020), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība