Sakarā ar profilaktiskajiem darbiem šodien 8. maijā no pl. 16.00-16.30 var būt traucēta e-pakalpojumu darbība. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 

1 līdz 20 no 28
Pakalpojuma kartiņas nosaukums
Arhīva dokumentu kopiju un izrakstu izsniegšana
Atvasinājumu izsniegšana no Rīgas domes Sekretariāta Arhīva fondos esošajiem dokumentiem
Autorizācijas tiesību piešķiršana Rīgas pilsētas pašvaldības e-pakalpojumu lietošanai pašvaldības interneta portālā www.eriga.lv
Civilstāvokļa aktu reģistru ierakstu labošana, papildināšana, atjaunošana un anulēšana
Dzīvojamās mājas esošo izīrēto dzīvokļu un kopīpašumā (fiziskās vai juridiskās personas un Rīgas pilsētas pašvaldības) esošo dzīvokļu domājamo daļu atsavināšana
Dzīvokļu un viendzīvokļa māju nodošana īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai un nodošana īpašumā
Iepazīšanās ar Arhīva materiāliem, kopiju izgatavošana un izsniegšana
Iepazīšanās ar Rīgas domes Sekretariāta lietvedībā, kā arī Arhīva fondos esošajiem dokumentiem
Informācijas sniegšana par iesnieguma virzību
Informācijas sniegšana par satiksmes intensitāti Rīgas pilsētā
Izziņas izsniegšana saistībā ar izpilddirekcijas kompetencē esošajiem jautājumiem
Izziņu izsniegšana no civilstāvokļa aktu reģistriem
Juridiskā konsultācija
Kārtības uzturēšana par maksu
Nacionālās pretošanās kustības dalībnieka apliecības atkārtota izsniegšana
Nacionālās pretošanās kustības dalībnieka apliecības un krūšu nozīmes izsniegšana
Neapdzīvojamo telpu un mākslinieka darbnīcu nodošana īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai un nodošana īpašumā
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta arhīva izziņu un dokumentu izrakstu un kopiju izsniegšana
Rīgas domes priekšsēdētāja un Rīgas pilsētas izpilddirektora iekšējo normatīvo aktu un rīkojumu atvasinājumu, Rīgas domes lēmumu un normatīvo aktu atvasinājumu, Rīgas domes sēžu protokolu atvasinājumu izsniegšana
Rīgas pilsētas pašvaldības iestādēm, struktūrvienībām un amatpersonām adresēto dokumentu pieņemšana.
1 līdz 20 no 28
Copyright © 2003-2018, v.1.5.8.0 (24.05.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība