Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 

1 līdz 20 no 303
Pakalpojuma kartiņas nosaukums
Adopcija un brāļu (pusbrāļu) un māsu (pusmāsu) šķiršana adopcijas gadījumā
Afišu izvietošana
Aizgādnība, aizgādņa iecelšana un aizgādnībā esošas personas interešu aizsardzība
Aktualizētās augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas pārbaude un reģistrācija topogrāfiskās informācijas datubāzē topogrāfiskā plāna derīguma laikā (Aktualizēta topogrāfiskā plāna pārbaude un reģistrācija datubāzē)
Apbedīšana Rīgas pašvaldības kapsētās
Apgrūtinājumu plāna saskaņošana
Apliecinājuma karte energoapgādes būvju atjaunošanai, pārbūvei. I daļa (ieceres dokumentācija)
Apliecinājuma karte ēkas vai telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai (I daļa). Ieceres dokumentācija
Apliecinājuma karte ēkas vai telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai (II daļa) - Būvdarbu pabeigšana
Apliecinājuma karte ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju jaunai būvniecībai, atjaunošanai, ierīkošanai, pārbūvei, nojaukšanai. I daļa (ieceres dokumentācija)
Apliecības par vispārējās pamatizglītības un atestāta par vispārējās vidējās izglītības programmas apguvi likvidētā vai reorganizētā izglītības iestādē dublikāta izsniegšana
Apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai izsniegšana
Arhīva dokumentu kopiju un izrakstu izsniegšana
Asenizatoru reģistrēšana asenizācijas pakalpojumu sniegšanai Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā
Atbalsta ģimenes un uzticības personas pakalpojums
Atkarības profilakses speciālistu individuālo un grupu konsultāciju nodrošināšana
Atļauja Ielu tirdzniecībai pasākuma laikā
Atļauja Ielu tirdzniecības organizēšanai pasākuma laikā
Atļauja intīma rakstura izklaides rīkošanai
Atļauja kazino, spēļu zāles, bingo zāles, totalizatora vai derību likmju pieņemšanas organizēšanas vietas atvēršanai
1 līdz 20 no 303
Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība