Sakarā ar plānotiem tehniskiem darbiem no š.g. 2. jūlija pl. 17.00 līdz 3. jūlija pl. 8.00 būs traucēta e-pakalpojumu darbība. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Iepazīšanās ar Arhīva materiāliem, kopiju izgatavošana un izsniegšana
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Rīgas pilsētas būvvalde
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Iepazīšanās ar ahīva materiāliem, kopiju izgatavošana un izsniegšana
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhīvā glabājas: akceptēti un saskaņoti skiču projekti, būvprojekti, inženierkomunikāciju, zemes ierīcības projekti, kā arī dokumenti par objektu pieņemšanu ekspluatācijā. Latvijas Valsts vēstures arhīva fonda Nr. 2761 vēsturiskais būvprojektu materiāls par laika posmu no 1879. līdz 1944. gadam. Izvērtējot dokumentu informācijas aktualitāti, vēsturisko vērtību un fizisko stāvokli, tiek veikta pakāpeniska vēsturisko dokumentu digitalizācija. Rīgas pilsētas būvvalde informē, ka tehnisku iemeslu dēļ diemžēl šobrīd Būvvaldes Arhīva projectwise datu terminālī elektroniski nav pieejami digitalizētie vēsturiskie dokumenti. Digitalizēto vēsturisko būvprojektu materiāli par laika posmu no 1879. līdz 1944. gadam šobrīd ir pieejami tikai Latvijas Valsts vēstures arhīvā, Slokas ielā 16, kur glabājas dokumentu oriģināli.
Jebkuram interesentam, norādot iemeslu dokumentu apskatei ir tiesības iepazīties ar Arhīva rīcībā esošajiem būvniecības dokumentiem, izņēmums ierobežotas pieejamības informāciju saturoši dokumenti.
Kopijas no arhīva rīcībā esošajiem būvniecības dokumentiem tiek izgatavotas un izsniegtas pēc attiecīga pamatojuma uzrādīšanas, aizpildot iesniegumu par kopiju izgatavošanu no arhīva rīcībā esošās lietas un uzrādot personu apliecinošu dokumentu, pilnvaru, īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu. Dokumentu kopiju izgatavošana ir maksas pakalpojums.
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Publisko tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Fiziskas un juridiskas personas (vai to vārdā pilnvarotas personas).
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • MK 21.11.2006. not. Nr.940 "Noteikumi par informācijas sniegšanas maksas pakalpojumiem" http://www.likumi.lv/doc.php?id=148617
 • RD 16.06.2009. sn Nr.178 "Par pašvaldības nodevu par Rīgas pilsētas būvvaldes izstrādāto oficiālo dokumentu un to apliecinātu kopiju saņemšanu" http://www.likumi.lv/doc.php?id=195497
 • Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:
 • Iesniegums par arhīva lietas kopijas izgatavošanu BV_130_v1.doc
 • Iesniegums par iespēju iepazīties ar arhīva rīcībā esošiem būvniecības dokumentiem BV_126_v1.doc
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Personu apliecinošs dokuments (pase, elektroniskā identifikācijas karte (eID), autovadītāja apliecība, studenta apliecība (ja ir mācību iestādes vēstule); īpašuma tiesību apliecinošs dokuments
  (zemesgrāmatas apliecība, pirkuma līgums, mantojuma apliecība u.c.); pilnvara.
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  5
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  21.11.2006 Ministru kabineta noteikumi Nr.940 "Noteikumi par informācijas sniegšanas maksas pakalpojumiem" un Rīgas domes 16.06.2009. saistošie noteikumi Nr.178 "Pašvaldības nodevas likmes par Rīgas pilsētas būvvaldes izstrādāto officiālo dokumentu un to apliecinātu kopiju saņemšanu".
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Pasūtītās kopijas tiek izsniegtas 10 (desmit) darba dienu laikā pēc rēķina apmaksas.
  Administratīvais process:
  Nav
  Atgādinājums:
  Nav
  Brīdinājums:
  Nav
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  2. līmenis (Apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   Nosūtīt aizpildītu iesniegumu (veidlapa Nr.BV_126_v1) par arhīva rīcībā esošu dokumentu iepriekšēju atlasi uz e-pastu buvvalde@riga.lv
 • Klātiene   -   Jāaizpilda iesniegums (veidlapa Nr.BV_126_v1) par iespēju iepazīties ar arhīva rīcībā esošajiem dokumentiem un jāiesniedz Būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā.
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Jāierodas Arhīva apmeklētāju pieņemšanas laikā (pirmdienās/ceturtdienās no plkst.14:00 līdz plkst.18:00, Arhīva speciālista noteiktajā pieņemšanas laikā).
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaArhīvs
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Amatu iela 4, Rīga LV-1050, Tālrunis: +371 67012887; +371 67105455, Fakss: +371 67037934, E-pasta adrese: bv-arhivs@riga.lv, WWW: www.rpbv.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 14:00-18:00
  Ceturtdiena: 14:00-18:00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2017, v.1.5.6.0 (23.03.2017), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība