Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Afišu izvietošana
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Rīgas pilsētas būvvalde
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Afišu izvietošanas nodrošināšana
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Personai, kura ar afišu palīdzību vēlas informēt pilsētas iedzīvotājus un viesus par kādu pasākumu, jāvēršas Rīgas pilsētas būvvaldē ar iesniegumu (veidlapa Nr.BV_142_v4) un afišas maketu, lūdzot nodrošināt afišu izvietošanu uz pašvaldības īpašumā esošajiem afišu stabiem un stendiem. Rīgas pilsētas būvvalde sagatavo maksāšanas paziņojumu par pašvaldības nodevu, afišu izvietošana tiek nodrošināta pēc nodevas samaksas.
Konsultācijas par Valsts valodas likuma prasībām un latviešu valodas pareizrakstības normām afišu tekstu atveidē var saņemt, rakstot uz e-pastu laila.rudzroga@riga.lv vai zvanot pa tālr. 67037937.
Ar 01.01.2017. stājās spēkā grozījumi Rīgas domes 26.11.2013. saistošajos noteikumos Nr. 77, kas nosaka, ka "Afišas iesniedz uz speciāla, ne mazāk kā 115 g/m2, mitrumizturīga, ar raksturīgu zilas krāsas aizmugurējās daļas tonējumu, ārpustelpu apstākļiem piemērota plakātu papīra.".
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Publisko tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Persona, kura ar afišu palīdzību vēlas informēt pilsētas iedzīvotājus un viesus par kādu pasākumu.
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • RD 01.08.2006. sn Nr.51 "Par pašvaldības nodevu par reklāmas, afišu, sludinājumu un citas vizuālās informācijas izvietošanu Rīgā" http://www.likumi.lv/doc.php?id=143975
 • RD 26.11.2013. sn Nr.77 "Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas un afišu stabu un stendu izmantošanas kārtību Rīgā" http://likumi.lv/doc.php?id=263561
 • Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:
 • Iesniegums par afišu izvietošanu BV_142_v4.pdf
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Aizpildīta veidlapa, afišas makets
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  10
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Pašvaldības nodeva par afišu izvietošanu, atbilstoši Rīgas domes 01.08.2006. saistošajiem noteikumiem Nr.51 "Par pašvaldības nodevu par reklāmas, afišu, sludinājumu un citas vizuālās informācijas izvietošanu Rīgā"
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Afišu izvietošana tiek nodrošināta pēc pašvaldības nodevas samaksas.
  Administratīvais process:
  Nav
  Atgādinājums:
  Nav
  Brīdinājums:
  Nav
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  1. līmenis (Deklarētā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   Iesūta iesniegumu, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, apliecināts ar drošu elektronisko parakstu, laika zīmogu un afišas maketu.
 • Klātiene   -   Iesniedz aizpildītu veidlapu un afišas maketu.
 • Korespondence   -   Iesūta aizpildītu veidlapu un afišas maketu.
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   Rīgas pilsētas būvvalde nosūta maksāšanas paziņojumu par pašvaldības nodevu par afišu izvietošanu
 • Korespondence   -   Rīgas pilsētas būvvalde nosūta maksāšanas paziņojumu par pašvaldības nodevu par afišu izvietošanu
 • Klātiene   -   Rīgas pilsētas būvvalde izsniedz maksāšanas paziņojumu par pašvaldības nodevu par afišu izvietošanu
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaApmeklētāju pieņemšanas centrs
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseLatgales priekšpilsēta, Daugavpils ielā 31, Tālrunis: 800 00 800, E-pasta adrese: apc@riga.lv, WWW: www.riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30 - 18.00 (Daugavpils ielā 31 8.30-18:00, Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00). Rūpniecības ielā 21 pusdienas pārtraukums 12.30 - 13.00.
  Otrdiena: 8.30 - 17.00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 17.00, Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00). Rūpniecības ielā 21 pusdienas pārtraukums 12.30 - 13.00.
  Trešdiena: 8.30 - 17.00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 17.00, Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00). Rūpniecības ielā 21 pusdienas pārtraukums 12.30 - 13.00.
  Ceturtdiena: 8.30 - 17.00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 17.00, Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00). Rūpniecības ielā 21 pusdienas pārtraukums 12.30 - 13.00.
  Piektdiena: 8.30 - 16.00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 16.00, Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00). Rūpniecības ielā 21 pusdienas pārtraukums 12.30 - 13.00. Sestdiena: Brīvības ielā 49/53 10.00-15.00.
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanaiRīgas pilsētas pašvaldība Reģistrācijas Nr.90011524360 Norēķinu banka: AS 'Luminor Bank' Konta Nr.LV96NDEA0020100000003
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaKlientu apkalpošanas centrs
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrs, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050, Tālrunis: +37167105800, Fakss: +37167037934, E-pasta adrese: kac@riga.lv , WWW: www.riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 09.00 - 19.00
  Otrdiena: 09.00 - 16.00
  Trešdiena: 09.00 - 16.00
  Ceturtdiena: 09.00 - 19.00
  Piektdiena: 08.00 - 14.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanaiRīgas pilsētas pašvaldība Reģistrācijas Nr.90011524360 Norēķinu banka: AS 'Luminor Bank' Konta Nr.LV96NDEA0020100000003
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaApmeklētāju pieņemšanas centrs
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseCentra rajons, Kungu ielā 7/9, Tālrunis: 800 00 800, E-pasta adrese: apc@riga.lv, WWW: www.riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30 - 18.00 (Daugavpils ielā 31 8.30-18:00, Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00). Rūpniecības ielā 21 pusdienas pārtraukums 12.30 - 13.00.
  Otrdiena: 8.30 - 17.00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 17.00, Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00). Rūpniecības ielā 21 pusdienas pārtraukums 12.30 - 13.00.
  Trešdiena: 8.30 - 17.00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 17.00, Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00). Rūpniecības ielā 21 pusdienas pārtraukums 12.30 - 13.00.
  Ceturtdiena: 8.30 - 17.00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 17.00, Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00). Rūpniecības ielā 21 pusdienas pārtraukums 12.30 - 13.00.
  Piektdiena: 8.30 - 16.00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 16.00, Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00). Rūpniecības ielā 21 pusdienas pārtraukums 12.30 - 13.00. Sestdiena: Brīvības ielā 49/53 10.00-15.00.
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanaiRīgas pilsētas pašvaldība Reģistrācijas Nr.90011524360 Norēķinu banka: AS 'Luminor Bank' Konta Nr.LV96NDEA0020100000003
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaApmeklētāju pieņemšanas centrs
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseZiemeļu rajons, Rūpniecības ielā 21, Tālrunis: 800 00 800, E-pasta adrese: apc@riga.lv, WWW: www.riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30 - 18.00 (Daugavpils ielā 31 8.30-18:00, Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00). Rūpniecības ielā 21 pusdienas pārtraukums 12.30 - 13.00.
  Otrdiena: 8.30 - 17.00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 17.00, Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00). Rūpniecības ielā 21 pusdienas pārtraukums 12.30 - 13.00.
  Trešdiena: 8.30 - 17.00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 17.00, Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00). Rūpniecības ielā 21 pusdienas pārtraukums 12.30 - 13.00.
  Ceturtdiena: 8.30 - 17.00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 17.00, Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00). Rūpniecības ielā 21 pusdienas pārtraukums 12.30 - 13.00.
  Piektdiena: 8.30 - 16.00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 16.00, Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00). Rūpniecības ielā 21 pusdienas pārtraukums 12.30 - 13.00. Sestdiena: Brīvības ielā 49/53 10.00-15.00.
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanaiRīgas pilsētas pašvaldība Reģistrācijas Nr.90011524360 Norēķinu banka: AS 'Luminor Bank' Konta Nr.LV96NDEA0020100000003
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaApmeklētāju pieņemšanas centrs
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseZemgales priekšpilsēta, E. Smiļģa ielā 46, Tālrunis: 800 00 800, E-pasta adrese: apc@riga.lv, WWW: www.riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30 - 18.00 (Daugavpils ielā 31 8.30-18:00, Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00). Rūpniecības ielā 21 pusdienas pārtraukums 12.30 - 13.00.
  Otrdiena: 8.30 - 17.00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 17.00, Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00). Rūpniecības ielā 21 pusdienas pārtraukums 12.30 - 13.00.
  Trešdiena: 8.30 - 17.00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 17.00, Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00). Rūpniecības ielā 21 pusdienas pārtraukums 12.30 - 13.00.
  Ceturtdiena: 8.30 - 17.00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 17.00, Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00). Rūpniecības ielā 21 pusdienas pārtraukums 12.30 - 13.00.
  Piektdiena: 8.30 - 16.00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 16.00, Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00). Rūpniecības ielā 21 pusdienas pārtraukums 12.30 - 13.00. Sestdiena: Brīvības ielā 49/53 10.00-15.00.
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanaiRīgas pilsētas pašvaldība Reģistrācijas Nr.90011524360 Norēķinu banka: AS 'Luminor Bank' Konta Nr.LV96NDEA0020100000003
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaApmeklētāju pieņemšanas centrs
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseCentra rajons, Brīvības ielā 49/53, Tālrunis: 800 00 800, E-pasta adrese: apc@riga.lv, WWW: www.riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30 - 18.00 (Daugavpils ielā 31 8.30-18:00, Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00). Rūpniecības ielā 21 pusdienas pārtraukums 12.30 - 13.00.
  Otrdiena: 8.30 - 17.00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 17.00, Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00). Rūpniecības ielā 21 pusdienas pārtraukums 12.30 - 13.00.
  Trešdiena: 8.30 - 17.00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 17.00, Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00). Rūpniecības ielā 21 pusdienas pārtraukums 12.30 - 13.00.
  Ceturtdiena: 8.30 - 17.00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 17.00, Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00). Rūpniecības ielā 21 pusdienas pārtraukums 12.30 - 13.00.
  Piektdiena: 8.30 - 16.00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 16.00, Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00). Rūpniecības ielā 21 pusdienas pārtraukums 12.30 - 13.00. Sestdiena: Brīvības ielā 49/53 10.00-15.00.
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanaiRīgas pilsētas pašvaldība Reģistrācijas Nr.90011524360 Norēķinu banka: AS 'Luminor Bank' Konta Nr.LV96NDEA0020100000003
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2018, v.1.5.7.0 (04.09.2017), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība