Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Atļaujas izsniegšana Rīgas pilsētas simbolikas lietošanai
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Rīgas pilsētas būvvalde
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Atļaujas izsniegšana Rīgas pilsētas simbolikas lietošanai
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Persona, kura vēlas ražot priekšmetus ar Rīgas pilsētas simboliku vai citādā veidā to lietot, iesniedz pašvaldībā Simbolikas komisijai
adresētu iesniegumu atļaujas saņemšanai par Rīgas pilsētas simbolikas lietošanu.
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Publisko tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Persona, kura vēlas ražot priekšmetus ar Rīgas pilsētas simboliku vai citādā veidā to lietot
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • RD 03.07.2012. sn. Nr.181 "Par Rīgas pilsētas simboliku" http://www.likumi.lv/doc.php?id=250403
 • Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:
 • Iesniegums atļaujas saņemšanai par Rīgas pilsētas simbolikas lietošanu Iesniegums atļaujas saņemšanai par Rīgas pilsētas simbolikas lietošanu.doc
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Iesniegums un izstrādājuma dizaina skice divos eksemplāros
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  20
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Nav
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Nav
  Administratīvais process:
  Ir
  Apstrīdēšanas/pārsūdzības iespējas:
  Simbolikas komisijas lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikumu to izsniegt un faktisko rīcību persona normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var apstrīdēt pie Rīgas domes priekšsēdētāja.
  Atgādinājums:
  Nav
  Brīdinājums:
  Nav
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  1. līmenis (Deklarētā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   Iesniedz iesniegumu, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, apliecināts ar drošu elektronisko parakstu, laika zīmogu un nepieciešamos dokumentus
 • Klātiene   -   Iesniedz iesniegumu un nepieciešamos dokumentus
 • Korespondence   -   Iesūta iesniegumu un nepieciešamos dokumentus
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Korespondence   -   Nosūta atļauju Rīgas pilsētas simbolikas lietošanai
 • Klātiene   -   Saņem atļauju Rīgas pilsētas simbolikas lietošanai
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas pilsētas būvvalde
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrs, Amatu iela 4, Rīga, LV-1050, Tālrunis: +371 67105800, Fakss: +371 67037934, E-pasta adrese: buvvalde@riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 09:00 - 19:00
  Otrdiena: 09:00 - 16:00
  Trešdiena: 09:00 - 16:00
  Ceturtdiena: 09:00 - 19:00
  Piektdiena: 08:00 - 14:00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaApmeklētāju pieņemšanas centrs
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Rīgā, Kungu ielā 7/9, LV-1050, Tālrunis: +371 80000800 , Fakss: +371 67037076, E-pasta adrese: apc@riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30 - 18.00 (Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00) (Rūpniecības ielā 21 pusdienas pārtraukums 12.30 - 13.00.)
  Otrdiena: 8.30 - 17.00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 17.00, Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00) (Rūpniecības ielā 21 pusdienas pārtraukums 12.30 - 13.00.)
  Trešdiena: 8.30 - 17.00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 17.00, Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00) (Rūpniecības ielā 21 pusdienas pārtraukums 12.30 - 13.00.)
  Ceturtdiena: 8.30 - 17.00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 18.00, Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00) (Rūpniecības ielā 21 pusdienas pārtraukums 12.30 - 13.00.)
  Piektdiena: 8.30- 16.00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 16.00, Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00) (Rūpniecības ielā 21 pusdienas pārtraukums 12.30 - 13.00.)
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība