Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšanai Rīgā
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Īpašuma departaments
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Veicināt kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšanu Rīgas pilsētā sabiedrības interesēs
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Pašvaldība piešķir līdzfinansējumu kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšanai, izsludinot projektu konkursu ne retāk kā reizi gadā. Pakalpojuma administrēšana (normatīvo aktu un konkursa dokumentu publikācijas, biežāk uzdoto jautājumu publikācija, konkursa rezultātu publikācija, informācija par konsultācijām) notiek pakalpojuma oficiālajā mājas lapā: https://atjauno.riga.lv
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Prasības projekta iesniedzējam ir noteiktas Rīgas domes 18.10.2016.saistošo noteikumu Nr.225 "Par pašvaldības atbalstu kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšanai Rīgā" 3.un 4.punktā, kā arī kārtējā gada konkursa nolikumā (sk. https://atjauno.riga.lv )
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Likums "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" http://www.likumi.lv/doc.php?id=72551
 • RD 18.10.2016. sn. Nr.225 “Par pašvaldības atbalstu kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšanai Rīgā” https://likumi.lv/ta/id/286838
 • RD 20.12.2005. sn. Nr.34 "Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" 34.RD.saistosie noteikumi-20.12.2005.doc
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Dokumenti, kas noteikti kārtējā gada konkursa nolikumā
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  66
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Nav
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Lēmumu par konkursa rezultātu pieņem Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisija. Termiņš projektu iesniegšanai konkursam, kā arī lēmuma pieņemšanas termiņu nosaka kārtējā gada konkursa nolikumā. Konkursa rezultāti tiek publicēti mājas lapā www.riga.lv, www.rdid.lv un https://atjauno.riga.lv. Lēmumi adresātam tiek paziņoti Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
  Administratīvais process:
  Ir
  Apstrīdēšanas/pārsūdzības iespējas:
  Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisijas lēmumu, viena mēneša laikā no dokumenta spēkā stāšanās dienas, var apstrīdēt pie Rīgas domes priekšsēdētāja, iesniegumu iesniedzot Rīgas domes Īpašuma departamentā Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, LV-1050
  Atgādinājums:
  Nav
  Brīdinājums:
  Nav
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  2. līmenis (Apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Projekta iesniegšana konkursam. Pakalpojuma administrēšanas oficiālā mājas lapa https://atjauno.riga.lv
 • Korespondence   -   Projekta iesniegšana konkursam. Pakalpojuma administrēšanas oficiālā mājas lapa https://atjauno.riga.lv
 • Portāls   -   Pakalpojuma administrēšanas oficiālā mājas lapa https://atjauno.riga.lv
 • E-pakalpojuma adrese:  https://atjauno.riga.lv/
  Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Korespondence   -   Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisijas lēmuma paziņošana adresātam. Pakalpojuma administrēšanas oficiālā mājas lapa https://atjauno.riga.lv
 • Klātiene   -   Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisijas lēmuma paziņošana adresātam. Pakalpojuma administrēšanas oficiālā mājas lapa https://atjauno.riga.lv
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas domes Vidi degradējošu būvju komisija
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Rīgas domes Īpašuma departaments, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, LV-1050 Tālrunis konsultācijām +37167105347, +37167037115 e-pasta adrese: atjauno@riga.lv, di@riga.lv, Tālrunis: +37167026138, Fakss: +37167026342, WWW: https://atjauno.riga.lv/
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30-12.00; 12.30-18.00
  Otrdiena: 8.30-12.00; 12.30-17.00
  Trešdiena: 8.30-12.00; 12.30-17.00
  Ceturtdiena: 8.30-12.00; 12.30-17.00
  Piektdiena: 8.30-12.00; 12.30-16.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība