Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Vēlētāja paraksta apliecināšana
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Paraksta apliecināšana
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Ne mazāk kā vienai desmitajai daļai vēlētāju ir tiesības, norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un parakstīšanās datumu, iesniegt Centrālajai vēlēšanu komisijai pilnīgi izstrādātu likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu 12 mēnešu laikā no dienas, kad likumprojekts vai Satversmes grozījumu projekts reģistrēts Centrālajā vēlēšanu komisijā.
Katram vēlētāja parakstam šo 12 mēnešu laikā jābūt apliecinātam pie zvērināta notāra, dzīvesvietas deklarēšanas vietā pašvaldībā, bāriņtiesā, kura veic notariālas darbības, vai novadā pie pagasta vai pilsētas pārvaldes vadītāja
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Latvijas Republikas pilsonis, kurš attiecīgajā dienā ir sasniedzis 18 gadu vecumu.
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Latvijas Republikas Satversme http://www.likumi.lv/doc.php?id=57980
 • Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu http://likumi.lv/doc.php?id=58065
 • Personu apliecinošu dokumentu likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=243484
 • RD 16.02.2016. lēmums Nr.3483 “Par maksas noteikšanu vēlētāja paraksta apliecināšanai” 3483_RD.lemums_16.02.2016.docx
 • RD ID 24.10.2018 reglaments Nr.3 "Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra reglaments" 3.RD.APC reglaments_24.10.2018.docx
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Personas pase vai personas apliecība - jāuzrāda oriģināls
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  1
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Rīgas domes 16.02.2016. lēmums Nr.3483 - 1.43 euro (ar PVN). No noteiktās maksas tiek atbrīvotas personas, kurām piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātās personas statuss, uzrādot attiecīgo statusu vai faktu apliecinošu dokumentu.
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Maksa par pakalpojumu tiek veikta pirms pakalpojuma saņemšanas bezskaidras naudas norēķinu veidā Rīgas pilsētas pašvaldības norēķinu kontā.
  Maksa par pakalpojumu tiek atmaksāta atpakaļ pakalpojuma saņēmējam, ja maksa par pakalpojumu samaksāta, bet pakalpojums nav saņemts.
  Administratīvais process:
  Ir
  Apstrīdēšanas/pārsūdzības iespējas:
  Rīgas pilsētas izpilddirektors
  Atgādinājums:
  Nav
  Brīdinājums:
  Nav
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  3. līmenis (Kvalficēti apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Persona, sava vēlētāja paraksta apliecināšanai, ierodas Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra Iedzīvotāju dzīvesvietas deklarēšanas nodaļā Dzirciema ielā 28 un uzrāda personu apliecinošu dokumentu.
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Pēc pakalpojuma pieprasīšanas paraksta apliecinājums tiek veikts nekavējoši, izdarot ierakstu attiecīgā reģistrā un izsniedzot pieprasītājam paraksta apliecinājuma veidlapas eksemplāru
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaIedzīvotāju dzīvesvietas deklarēšanas nodaļa
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Dzirciema iela 28, LV-1007, Tālrunis: 80000 800, E-pasta adrese: apcd@riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30 - 18.00
  Otrdiena: 8.30 - 17.00
  Trešdiena: 8.30 - 17.00
  Ceturtdiena: 8.30 - 17.00
  Piektdiena: 8.30 - 16.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanaiRīgas pilsētas pašvaldība, Reģistrācijas Nr. 90011524360, Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konta Nr. LV67NDEA0020100001010, kods: NDEALV2X
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība