Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Topogrāfiskā plāna pārbaude un reģistrācija topogrāfiskās informācijas datubāzē (Topogrāfiskā plāna pārbaude un reģistrācija datubāzē)
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Pilsētas attīstības departaments
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Topogrāfiskā plāna pārbaude un reģistrācija topogrāfiskās informācijas datubāzē
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Pēc iesnieguma saņemšanas Rīgas pašvaldības pakalpojumu portālā www.eriga.lv vai uz e-pastu geo@riga.lv, tiek veikta iesniegtā topogrāfiskā plāna pārbaude atbilstoši 24.04.2012. Ministru kabineta noteikumu Nr.281 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi" 78.punkta prasībām. Topogrāfiskais plāns tiek reģistrēts pašvaldības augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzē un reģistrētā datne ar pavadvēstuli tiek nosūtīta klientam. Ja pārbaudes procesā tiek konstatētas nepilnības iesniegtajā topogrāfiskajā plānā, reģistrācija tiek atteikta, norādot uz pieļautajām kļūdām, un topogrāfiskais plāns tiek nosūtīts klientam labojumu veikšanai. Kad klients ir izlabojis topogrāfisko plānu, tiek veikta atkārtota topogrāfiskā plāna pārbaude.
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Mērnieks (sertificēta persona ģeodēzisko darbu veikšanai) vai komersants (komercsabiedrība, kas nodarbina vismaz vienu mērnieku, vai individuālais komersants, kas ir mērnieks vai nodarbina vismaz vienu mērnieku)
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Ģeotelpiskās informācijas likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=202999;
 • RD 23.07.2013. sn. Nr.6 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites saistošie noteikumi” http://m.likumi.lv/doc.php?id=259528.
 • Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:
 • Iesniegums par topogrāfiskā plāna pārbaudi un reģistrāciju topogrāfiskās informācijas datubāzē 03_pielikums_topo.doc
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Piesakot pakalpojumu Rīgas pašvaldības pakalpojumu portālā www.eriga.lv, jāaizpilda lauki ar prasīto informāciju;
  Piesakot pakalpojumu uz e-pastu geo@riga.lv, jāiesniedz ar drošu elektronisko parakstu parakstīts iesniegums ar pievienotu uzmērījuma datni *.dgn vai *.dwg datņu formātā.
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  10
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Maksa par pakalpojumu tiek aprēķināta atbilstoši 23.07.2013. Rīgas domes saistošajiem noteikumiem Nr.6 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites saistošie noteikumi":
  1 objekts, platībā līdz 0,3 ha ieskaitot - EUR 26,00*
  1 objekts, platībā, kas pārsniedz 0,3 ha līdz 0,5 ha ieskaitot - EUR 37,00*
  1 objekts, platībā, kas pārsniedz 0,5 ha līdz 1 ha ieskaitot - EUR 51,00*
  Par katru hektāru virs 1 hektāra - EUR 48,00*
  Papildus tiek piemērots saistošo noteikumu 1.pielikumā norādītās teritorijas koeficients.
  * Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3.panta astoto daļu.
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  2 (divu) darba dienu laikā pēc klienta iesnieguma saņemšanas tiek izsūtīts priekšapmaksas rēķins uz klienta iesniegumā norādīto e-pasta adresi;**
  10 (desmit) darba dienu laikā pēc apmaksas saņemšanas tiek veikta topogrāfiskā plāna pārbaude un reģistrācija datubāzē, vai topogrāfiskais plāns tiek nosūtīts iesniedzējam labojumu veikšanai.
  ** Ir iespējams noslēgt līgumu par pakalpojuma apmaksu ar pēcmaksu. Sīkāka informācija iegūstama Ģeomātikas pārvaldē pa tālruni: 67105817 vai e-pastu geo@riga.lv.
  Administratīvais process:
  Nav
  Atgādinājums:
  Nav
  Brīdinājums:
  Nav
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  0. līmenis (Nedeklarēta identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   -jāaizpilda iesniegums par topogrāfiskā plāna pārbaudi un reģistrāciju topogrāfiskās informācijas datubāzē un pielikumā jāpievieno topogrāfiskā plāna datne *.dgn vai *.dwg datņu formātā. Iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu un ar datni jānosūta uz e-pastu: geo@riga.lv;
 • Portāls   -   - sadaļā Ģeotelpiskā informācija/Topogrāfiskā plāna pārbaude un reģistrācija datubāzē, jāaizpilda iesnieguma forma un jāpievieno topogrāfiskā plāna datne *.dgn vai *.dwg datņu formātā.
 • E-pakalpojuma adrese:  https://www.eriga.lv/servicestarter.ashx?sid=DDA
  Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Portāls   -   - ar drošu elektronisko parakstu parakstīta atbildes vēstule un topogrāfiskā plāna datne aplūkojama un lejuplādējama, autorizējoties Rīgas pašvaldības pakalpojumu portālā www.eriga.lv. Informācija tiek nosūtīta arī uz klienta iesniegumā norādīto e-pasta adresi;
 • E-Pasts   -   - ar drošu elektronisko parakstu parakstīta atbildes vēstule un topogrāfiskā plāna datne tiek nosūtīta uz klienta iesniegumā norādīto e-pasta adresi.
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaPilsētas attīstības departaments
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, Amatu iela 4, Rīga, LV-1050, Tālrunis: +371 67105817, E-pasta adrese: geo@riga.lv, WWW: http://www.rdpad.lv

  Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrs Adrese: Amatu iela 4, Rīga, LV-1050
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 08:30-18:00
  Otrdiena: 08:30-17:00
  Trešdiena: 08:30-17:00
  Ceturtdiena: 08:30-17:00
  Piektdiena: 08:30-15:00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanaiSaņēmējs: Rīgas pilsētas pašvaldība Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050 NMR kods: 90011524360 PVN reģ.Nr.: LV90011524360 Banka: Luminor Bank AS Latvijas filiāle Konta Nr.: LV77NDEA0020200002010
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība