Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Informācijas un konsultāciju saistībā ar īres tiesiskajām attiecībām sniegšana
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Mājokļu un vides departaments
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Sniegt informāciju un konsultāciju par jautājumiem, kas saistīti ar īrnieka un izīrētāja attiecībām
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Izskaidrot īrnieka/īpašnieka statusu, viņu tiesības, pienākumus
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Publisko tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Jebkura fiziskā vai juridiskā persona, kuras dzīvesvieta vai īpašums ir Rīgas pašvaldības administratīvajā teritorijā
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Administratīvā procesa likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=55567
 • Iesniegumu likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=164501
 • Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss http://www.likumi.lv/doc.php?id=89648
 • Likums “Par dzīvojamo telpu īri” http://www.likumi.lv/doc.php?id=56863
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  nav
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  22
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  nav
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  nav
  Administratīvais process:
  Ir
  Apstrīdēšanas/pārsūdzības iespējas:
  Īres valdes skaidrojumu var pārsūdzēt pie Rīgas domes priekšsēdētāja
  Atgādinājums:
  nav
  Brīdinājums:
  nav
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  1. līmenis (Deklarētā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   Iesniedzējs nosūta savu jautājumu vai problēmas aprakstu uz e-pastu
 • Fakss   -   Iesniedzējs nosūta savu jautājumu vai problēmas aprakstu uz faksu
 • Klātiene   -   Iesniedzējs ar savu jautājumu vai problēmu ierodas Īres valdē pie speciālista
 • Korespondence   -   Iesniedzējs nosūta savu jautājumu vai problēmas aprakstu pa pastu
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   Iesniedzējs saņem atbildi uz savu jautājumu vai problēmas skaidrojumu uz norādīto e-pastu
 • Korespondence   -   Iesniedzējs saņem atbildi uz savu jautājumu vai problēmas skaidrojumu uz norādīto adresi pa pastu
 • Klātiene   -   Iesniedzējs saņem atbildi uz savu jautājumu vai problēmas skaidrojumu, ierodoties Īres Valdē pie speciālista
 • Fakss   -   Iesniedzējs saņem atbildi uz savu jautājumu vai problēmas skaidrojumu uz norādīto faksu
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaĪres valdes darbības nodrošinājuma nodaļa
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Rīgas pilsētas Īres valde, Raiņa bulvāris 23 k-2, Rīga, LV-1050, Tālrunis: +37167012095, +37167012095, Fakss: +37167012092, E-pasta adrese: vi@riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksOtrdiena: 10:00 - 12:00, Konsultāciju laiki iepriekš piesakoties pa tālruni +37167012095
  Trešdiena: 10:00 - 12:00, Konsultāciju laiki iepriekš piesakoties pa tālruni +37167012095
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība