Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Garāžu iznomāšana
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Rīgas izpilddirekcijas
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Racionāla un lietderīga izpilddirekcijas valdījumā esošās pašvaldības nekustamās mantas apsaimniekošana.
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Persona, kura vēlas nomāt pašvaldībai piederošu garāžu attiecīgās Rīgas priekšpilsētas vai rajona (pēc nomas objekta atrašanās vietas) izpilddirekcijā iesniedz iesniegumu un citus nepieciešamos dokumentus. Izpilddirekcijas darbinieki izskata iesniegto dokumentu atbilstību un Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisija izskata jautājumu par nomas tiesību un nosacījumu piešķiršanu. Tiek sagatavots un abpusēji parakstīts nekustamā īpašuma nomas līgums, kurš stājas spēkā pēc nomas objekta nodošanas-pieņemšanas dabā un atbilstoša akta parakstīšanas.
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Nav
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Civillikums. Ievads. http://www.likumi.lv/doc.php?id=90224
 • MK 20.02.2018. not. Nr.97 "Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi" https://likumi.lv/ta/id/297295-publiskas-personas-mantas-iznomasanas-noteikumi
 • MK 30.10.2007. not. Nr.735 "Noteikumi par publiskas personas zemes nomu" http://www.likumi.lv/doc.php?id=165950
 • RD 03.07.2012. in. Nr.16 "Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošā un piekrītošā nekustamā īpašuma iznomāšanas un nomas maksas noteikšanas kārtība" 16.RD.ieksejie noteikumi-03.07.2012.doc
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  1) iesniegums, norādot nomas objekta iecerēto lietošanas mērķi - jāiesniedz oriģināls; 2) personas pase, bet ārvalstniekiem, bezvalstniekiem un bēgļiem - Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments un uzturēšanās atļauja - jāuzrāda oriģināls; 3)automašīnas vai traktortehnikas reģistrācijas apliecība - jāuzrāda oriģināls;
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  21
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Nav
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Nav
  Administratīvais process:
  Ir
  Apstrīdēšanas/pārsūdzības iespējas:
  Rīgas pilsētas izpilddirektors
  Atgādinājums:
  Nav
  Brīdinājums:
  Nav
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  3. līmenis (Kvalficēti apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Lai izteiktu vēlmi nomāt pašvaldībai piederošu garāžu, persona ierodas attiecīgās Rīgas priekšpilsētas vai rajona izpilddirekcijā (pēc objekta atrašanās vietas) pakalpojuma sniedzēja norādītajā pieņemšanas laikā un iesniedz sagatavotos dokumentus
 • Korespondence   -   Lai izteiktu vēlmi nomāt pašvaldībai piederošu garāžu, sagatavotos dokumentus persona nosūta pa pastu attiecīgās Rīgas priekšpilsētas vai rajona izpilddirekcijai (pēc objekta atrašanās vietas). Nepieciešamo dokumentu oriģinālus persona uzrāda klātienes apmeklējumā, parakstot sagatavoto nomas līgumu.
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Tiek abpusēji parakstīts sagatvotais nekustamā īpašuma nomas līgums, kurš stājas spēkā pēc nomas objekta nodošanas-pieņemšanas dabā un atbilstoša akta parakstīšanas.
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas izpilddirekcijas
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseCentra rajons, Daugavpils iela 31, Rīga, LV-1003, Tālrunis: +371 67013582, Fakss: 67013505, E-pasta adrese: eriks.kazaks@riga.lv, WWW: www.rigasaustrumi.lv

  Kurzemes rajons, Eduarda Smiļģa ielā 46, Rīgā, LV-1002, Tālrunis: +371 67012277, E-pasta adrese: ip@riga.lv, WWW: riga.lv

  Latgales priekšpilsēta, Daugavpils iela 31, Rīga, LV-1003, Tālrunis: +371 67013582, Fakss: +371 67013505, E-pasta adrese: eriks.kazaks@riga.lv, WWW: www.rigasaustrumi.lv

  Vidzemes priekšpilsēta, Rūpniecības iela 21, Rīga, LV-1045, Tālrunis: +371 67026636, E-pasta adrese: talivaldis.stinkurs@riga.lv, WWW: riga.lv

  Zemgales priekšpilsēta, Eduarda Smiļģa ielā 46, Rīgā, LV-1002, Tālrunis: +371 67012277, E-pasta adrese: ip@riga.lv, WWW: riga.lv

  Ziemeļu rajons, Rūpniecības iela 21, Rīga, LV-1045, Tālrunis: +371 67026623, E-pasta adrese: Karina.Jasnika@riga.lv, WWW: riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30 - 18.00 pieņemšanas laiks 14.00 - 17.00
  Otrdiena: 8.30 - 17.00
  Trešdiena: 8.30 - 17.00
  Ceturtdiena: 8.30 - 17.00 pieņemšanas laiks 14.00 - 16.00
  Piektdiena: 8.30 - 16.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība