Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Citu institūciju izdoto būvatļauju reģistrācija
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Rīgas pilsētas būvvalde
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
būvatļauju reģistrācija
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Ja būvatļauju izdevusi cita institūcija, būvatļauju saskaņā ar Būvniecības likuma 12.panta trešās daļas 11.apakšpunktu reģistrē būvvalde atbilstoši savai kompetencei.
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Publisko tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Būvniecības ierosinātāji vai to vārdā pilnvarotas personas.
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Administratīvā procesa likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=55567
 • Būvniecības likums http://likumi.lv/doc.php?id=258572
 • MK 19.08.2014. not. Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi" http://likumi.lv/doc.php?id=269069;
 • Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:
 • Iesniegums Būvvaldei brīvā formā (Veidlapa Nr. BV_104) BV_104_v1.doc
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  1. Iesniegums par būvatļaujas reģistrāciju (veidlapa Nr. BV_104 ); 2. būvatļauja (oriģināls).
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  22
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Nav
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam pakalpojuma saņemšanas laiks - viens mēnesis.
  Administratīvais process:
  Nav
  Atgādinājums:
  Nav
  Brīdinājums:
  Nav
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  3. līmenis (Kvalficēti apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   Elektroniski, nosūtot uz e-pastu buvvalde@riga.lv un apliecinot tos ar drošu elektronisko parakstu, laika zīmogu, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
 • Klātiene   -   Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā iesniegt nepieciešamos dokumentus
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā saņemt būvatļauju
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas pilsētas būvvalde
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrs: Amatu iela 4, LV - 1050, Tālrunis: +371 67012889, +371 67105800, Fakss: +371 67037934, E-pasta adrese: kac@riga.lv, WWW: www.rpbv.lv

  Centra rajons, Rīgas pilsētas būvvaldes Būvniecības kontroles pārvaldes Būvniecības tiesību izvērtēšanas nodaļa: Amatu iela 4, Rīga, LV - 1050, Tālrunis: +371 67105463, Fakss: +371 67012805, E-pasta adrese: buvvalde@riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 09.00-19.00
  Otrdiena: 09.00-16.00
  Trešdiena: 09.00-16.00
  Ceturtdiena: 09.00-19.00
  Piektdiena: 08.00-14.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība