Sakarā ar profilaktiskajiem darbiem šodien 8. maijā no pl. 16.00-16.30 var būt traucēta e-pakalpojumu darbība. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Citu institūciju izdoto būvatļauju reģistrācija
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Rīgas pilsētas būvvalde
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
būvatļauju reģistrācija
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Ja būvatļauju izdevusi cita institūcija, būvatļauju saskaņā ar Būvniecības likuma 12.panta trešās daļas 11.apakšpunktu reģistrē būvvalde atbilstoši savai kompetencei līdz būvdarbu uzsākšanai, bet ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc tās izsniegšanas. Citas institūcijas izsniegta būvatļauja bez būvvaldes atzīmes par reģistrāciju nav derīga.
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Publisko tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Būvniecības ierosinātāji vai to vārdā pilnvarotas personas.
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Administratīvā procesa likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=55567
 • Būvniecības likums http://likumi.lv/doc.php?id=258572
 • Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumi Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi" http://likumi.lv/doc.php?id=269069;
 • Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:
 • Iesniegums Būvvaldei brīvā formā (Veidlapa Nr. BV_104) BV_104_v1.doc
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  1. Iesniegums par būvatļaujas reģistrāciju (veidlapa Nr. BV_104 ); 2. būvatļauja (oriģināls).
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  22
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Nav
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam pakalpojuma saņemšanas laiks - viens mēnesis.
  Administratīvais process:
  Nav
  Atgādinājums:
  Nav
  Brīdinājums:
  Nav
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  1. līmenis (Deklarētā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   Elektroniski, nosūtot uz e-pastu buvvalde@riga.lv un apliecinot tos ar drošu elektronisko parakstu, laika zīmogu, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
 • Klātiene   -   Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā iesniegt nepieciešamos dokumentus
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā saņemt būvatļauju
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas pilsētas būvvalde
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrs: Amatu iela 4, LV - 1050, Tālrunis: +371 67012889, +371 67105800, Fakss: +371 67037934, E-pasta adrese: kac@riga.lv, WWW: www.rpbv.lv

  Centra rajons, Rīgas pilsētas būvvaldes Būvniecības kontroles pārvaldes Būvniecības tiesību izvērtēšanas nodaļa: Amatu iela 4, Rīga, LV - 1050, Tālrunis: +371 67105463, Fakss: +371 67012805, E-pasta adrese: buvvalde@riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 09.00-19.00
  Otrdiena: 09.00-16.00
  Trešdiena: 09.00-16.00
  Ceturtdiena: 09.00-19.00
  Piektdiena: 08.00-14.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2018, v.1.5.8.0 (24.05.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība