Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Īpašie noteikumi meliorācijas un vides prasībām projektēšanai
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Mājokļu un vides departaments
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Meliorācijas un vides prasības nosacījumu izsniegšanas nepieciešamību projektēšanai nosaka Būvvalde
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Nosacījumos projektēšanai tiek apkopotas visas prasības meliorācijas un vides jomā, kuras jāievēro, izstrādājot tehnisko projektu
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Jebkura persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  nav
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • MK 19.08.2014. not. Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi" http://likumi.lv/doc.php?id=269069;
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Iesniegums brīvā formā;
  Iesniegumam jāpievieno:
  1. Būvvaldes izsniegta Būvatļauja;
  2. Īpašuma, valdijuma vai lietojuma tiesību apliecinoši dokumenti - kopija;
  3. Būvniecības ierosinātāja pilnvara, ja ieceres dokumentācijas iesniedzējam nav īpašuma, valdījuma vai lietojuma tiesību;
  4. Topografiskajā plānā ar inženierkomunikācijām iezīmēta/fiksēta projekta iecere - ģeneralā plāna skice (ar siltumapgādes, ūdensapgādes, sadzīves kanalizācijas un lietus kanālizācijas risinājumu);
  5. Skaidrojošais apraksts.
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  22
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  nav
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  nav
  Administratīvais process:
  Nav
  Atgādinājums:
  nav
  Brīdinājums:
  nav
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  1. līmenis (Deklarētā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   Persona nosūta elektroniski parakstītu iesniegumu un dokumentus Rīgas domes Mājokļu un vides departamentam uz e-pastu: dmv@riga.lv
 • Klātiene   -   Persona ierodas Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Juridisko konsultāciju nodaļā un iesniedz dokumentus
 • Korespondence   -   Persona nosūta iesniegumu un dokumentus Rīgas domes Mājokļu un vides departamentam
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   Rīgas domes Mājokļu un vides departaments nosūta elektroniski parakstītus nosacījumus uz personas norādīto e-pastu
 • Korespondence   -   Rīgas domes Mājokļu un vides departaments nosūta nosacījumus uz personas norādīto adresi
 • Klātiene   -   Persona ierodas Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Juridisko konsultāciju nodaļā un saņem nosacījumus
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaMājokļu un vides departaments
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Mājokļu un vides departaments, Brīvības ielā 49/53, Rīgā, LV-1010 Juridisko konsultāciju nodaļa, Tālrunis: +37167105321, +37167105683, +37167012509, E-pasta adrese: dmv@riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8:30 - 18:00
  Otrdiena: 8:30 - 17:00
  Trešdiena: 8:30 - 17:00
  Ceturtdiena: 8:30 - 17:00
  Piektdiena: 8:00 - 16:00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība