Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Dokumentu sagatavošana fizisko un juridisko personu nomas tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Īpašuma departaments
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Fizisko un juridisko personu nomas tiesību nostiprināšana zemesgrāmatā
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Nostiprinājuma lūgumu izsniegšana nomas tiesības nostiprināšanai zemesgrāmatā par nekustamo īpašumu, kas tiek nomāts no pašvaldības, ja nomas līguma termiņš pārsniedz 5 gadus
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Publisko tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Pakalpojuma saņēmējs ir persona, kura nomā no pašvaldības nekustamo īpašumu un kura vēlas reģistrēt zemesgrāmatā savas nomas tiesības
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Civillikums. Ceturtā daļa. Saistību tiesības http://www.likumi.lv/doc.php?id=90220
 • Civillikums. Ievads. http://www.likumi.lv/doc.php?id=90224
 • Civillikums. Pirmā daļa. Ģimenes tiesības http://www.likumi.lv/doc.php?id=90223
 • Zemesgrāmatu likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=60460
 • RD 03.07.2012. in. Nr.16 "Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošā un piekrītošā nekustamā īpašuma iznomāšanas un nomas maksas noteikšanas kārtība" 16.RD.ieksejie noteikumi-03.07.2012.doc
 • Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:
 • Iesniegums nomas tiesību nostiprināšanai zemes grāmatā 3.pielikums_Iesniegums_NTNZ.docx
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Iesniegums, kurā norādīts juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskās personas vārds un uzvārds, nomas līguma datums, reģistrācijas numurs, iznomātā īpašuma adrese un/vai kadastra numurs, citu dokumentu (piemēram pilnvaras) kopijas pēc iesniedzēja ieskatiem
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  10
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Nav
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Nav
  Administratīvais process:
  Nav
  Atgādinājums:
  Nav
  Brīdinājums:
  Nav
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  2. līmenis (Apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   Persona nosūta iesniegumu, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, apliecināts ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu di@riga.lv
 • Klātiene   -   Persona ierodas RD Īpašuma departamentā un iesniedz iesniegumu
 • Korespondence   -   Persona nosūta RD Īpašuma departamentam iesniegumu pa pastu
 • Portāls   -   Persona nosūta E-iesniegumu autorizējoties portālā www.latvija.lv
 • E-pakalpojuma adrese:  http://www.latvija.lv
  Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Korespondence   -   RD Īpašuma departamenta Nekustamā īpašuma pārvalde pa pastu nosūta personai pakalpojuma izpildes dokumentus
 • Klātiene   -   Persona ierodas RD Īpašuma departamenta Nekustamā īpašuma pārvaldē un saņem pakalpojuma izpildes dokumentus
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaĪpašuma departaments
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Rīgas domes Īpašuma departamenta Nekustamā īpašuma pārvalde, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, LV-1050, Tālrunis: +37167026382, Fakss: +37167026313, E-pasta adrese: dinip@riga.lv, WWW: www.rdid.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30-12.00; 12.30-18.00
  Otrdiena: 8.30-12.00; 12.30-17.00
  Trešdiena: 8.30-12.00; 12.30-17.00
  Ceturtdiena: 8.30-12.00; 12.30-17.00
  Piektdiena: 8.30-12.00; 12.30-16.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība