Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Kārtības uzturēšana par maksu
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Rīgas Pašvaldības policija
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Sabiedriskās kārtības nodrošināšana
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Sabiedriskās kārtības uzturēšana atsevišķos fiziskas vai juridiskas personas pieteiktos publiskos pasākumos, ja tās, pieteikumā Rīgas domei ir norādījušas, ka nepieciešams Rīgas Pašvaldības policijas atbalsts sabiedriskās kārtības nodrošināšanai. Par šādu pakalpojumu tiek slēgts līgums saskaņā ar Rīgas pilsētas izpilddirektora rīkojumu.
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Publisko tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Nav
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Likums "Par policiju" http://www.likumi.lv/doc.php?id=67957
 • RD 01.07.2003. nolikums Nr. 75 "Rīgas pašvaldības policijas nolikums" 75.RD.nolikums-01.07.2003.doc
 • RD 22.10.2013. lēmums Nr.300 "Par Rīgas pašvaldības policijas maksas pakalpojumiem kārtības uzturēšanai" 300.RD.lemums-22.10.2013.doc
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, pārstāvim- pilnvarojums. Par spēkā esošo publiska pasākuma rīkošanas atļauju, spēkā esošo Rīgas pilsētas izpilddirektora rīkojumu par līguma slēgšanu ar Rīgas pašvaldības policiju, informācija iestādei ir pieejama.
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  1
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Maksa par viena Rīgas pašvaldības policijas darbinieka iesaistīšanu kārtības uzturēšanas pakalpojumu sniegšanā ir EUR 11,94 stundā, bez pievienotās vērtības nodokļa. RD 22.10.2013. Lēmums Nr.300 "Par Rīgas pašvaldības policijas maksas pakalpojumiem kārtības uzturēšanai".
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Pakalpojuma izpildes termiņš ir saskaņā ar izpilddirektora rīkojumu. Maksājumi ir saskaņā ar pieņemšanas nodošanas aktu par faktiski nostrādāto laiku.
  Administratīvais process:
  Nav
  Atgādinājums:
  Nav
  Brīdinājums:
  Nav
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  3. līmenis (Kvalficēti apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Iesniedzot pieteikumu par publiska pasākuma rīkošanu Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Rīgā, Kungu ielā 7/9, LV-1050, ar norādi, ka sabiedriskās kārtības nodrošināšanai nepieciešams Rīgas Pašvaldības policijas atbalsts.
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Tālrunis   -   Sniedzam konsultācijas un informāciju par pakalpojumu pa tālruņa numuru 67037811
 • Cits   -   Saskaņā ar Rīgas pilsētas izpilddirektora rīkomu līguma slēgšana par nepieciešamo Rīgas Pašvaldības policijas atbalstu.
 • Citi: Saskaņā ar līguma nosacījumiem.
   
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas Pašvaldības policija
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Rīga, Lomonosova iela 12a, LV-1019, Tālrunis: +37167037803, Fakss: +37167037895, E-pasta adrese: rpp@riga.lv, WWW: http://rpp.riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 08.30-17.00
  Otrdiena: 08.30-17.00
  Trešdiena: 08.30-17.00
  Ceturtdiena: 08.30-17.00
  Piektdiena: 08.30-17.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanaiLV82NDEA0021800014010
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība