Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Detālpānojuma projekta publiskā apspriešana
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Rīgas pilsētas būvvalde
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Detālpānojuma projekta publiskā apspriešana
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
1. Detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas laikā sabiedrībai ir iespēja iepazīties ar izstrādāto detālplānojuma projektu un iesniegt priekšlikumus klātienē vai sūtot pa pastu, aizpildīt priekšlikuma anketu, kā arī izmantot iespēju elektroniski izteikt viedokli Rīgas pašvaldības portālā www.riga.lv sadaļā 'e-pakalpojumi/Sabiedrības līdzdalība'.
2. Publiskās apspriešanas mērķis ir saskaņot detālplānojuma ierosinātāja, Rīgas pilsētas un sabiedrības intereses.
3. Pēc publiskās apspriešanas tiek apkopoti publiskās apspriešanas materiāli un institūciju atzinumi un izviedots pārskats par detālplānojuma izstrādi.
4. Pēc publiskās apspriešanas beigām detālplānojuma izstrādes vadītājs organizē sanāksmi, kurā tiek izskatīti publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi.
5. Detālplānojuma izstrādes procesam var sekot līdzi Rīgas pilsētas būvvaldes mājas lapā www.rpbv.lv sadaļā 'Detālplānojumi'.
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Jebkura persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Fiziskām personām norādīt vārdu, uzvārdu, dzīvesvietas adresi. Juridiskām personām norādīt, nosaukumu, reģistrācijas Nr., adresi, iesnieguma vai atsauksmju/priekšlikumu lapas iesniedzēja vārdu, uzvārdu.
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Teritorijas attīstības plānošanas likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=238807
 • MK 14.10.2014. not. Nr.628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" http://likumi.lv/doc.php?id=269842
 • MK 25.08.2009. not. Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" http://likumi.lv/doc.php?id=197033
 • Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:
 • Iesniegums par detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas uzsākšanu BV_157_v2.pdf
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Publiskās apspriešanas dalībniekiem - iesniegums vai atsauksmju/priekšlikumu lapa.
  Detālplānojuma izstrādātājam veidlapa - iesniegums par detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas uzsākšanu.
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  22
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Nav
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Publiskā apspriešana ilgst ne mazāk kā 3 nedēļas. Publiskās apspriešanas laikā tiek organizēti sabiedrības līdzdalības pasākumi. Detālplānojuma izstrādes procesam var sekot līdzi Rīgas pilsētas būvvaldes interneta mājas lapā 'Detālplānojuma meklētājs'.
  Administratīvais process:
  Nav
  Atgādinājums:
  Nav
  Brīdinājums:
  Nav
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  1. līmenis (Deklarētā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • Cits   -   Jautājumus un priekšlikumus var izteikt sabiedriskās apspriedes sanāksmē.
 • E-Pasts   -   Nosūtīt elektroniski parakstītu uz buvvalde@riga.lv
 • Klātiene   -   Iesniegt iesniegumu vai atsauksmju/priekšlikumu lapu.
 • Korespondence   -   Iesniegt iesniegumu vai atsauksmju/priekšlikumu lapu.
 • Portāls   -   Aizpildīt atsauksmju/priekšlikumu lapu un iesniegt elektroniski.
 • E-pakalpojuma adrese:  https://www.eriga.lv/Anonymous/Service.aspx
  Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   Elektroniski parakstīta atbilde.
 • Korespondence   -   Rakstiska atbilde uz saņemto iesniegumu.
 • Klātiene   -   Rīgas pilsētas būvvaldē var iepazīties ar detālplānojuma projektu.
 • Cits   -   Rīgas pilsētas būvvaldes interneta mājas lapā www.rpbv.lv var iepazīties ar detālplānojuma projektu.
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaApmeklētāju pieņemšanas centrs
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseCentra rajons, Kungu iela 7/9, Rīga, LV-1050, Tālrunis: +371 80000800, E-pasta adrese: apc@riga.lv, WWW: www.riga.lv

  Kurzemes rajons, Dzirciema iela 26, Rīga, LV-1007, Tālrunis: +371 80000800, E-pasta adrese: apc@riga.lv, WWW: www.riga.lv

  Latgales priekšpilsēta, Daugavpils iela 31, Rīga, LV-1003, Tālrunis: +371 80000800, E-pasta adrese: apc@riga.lv, WWW: www.riga.lv

  Vidzemes priekšpilsēta, Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010, Tālrunis: +371 80000800, E-pasta adrese: apc@riga.lv, WWW: www.riga.lv

  Zemgales priekšpilsēta, Ed.Smiļģa iela 46, Rīga, LV-1002, Tālrunis: +371 80000800, E-pasta adrese: apc@riga.lv, WWW: www.riga.lv

  Ziemeļu rajons, Rūpniecības iela 21, Rīga, LV-1045, Tālrunis: +371 80000800, E-pasta adrese: apc@riga.lv, WWW: www.riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30 - 18.00 (Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00) (Rūpniecības ielā 21 pusdienas pārtraukums 12.30 - 13.00.)
  Otrdiena: 8.30 - 17.00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 17.00, Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00) (Rūpniecības ielā 21 pusdienas pārtraukums 12.30 - 13.00.)
  Trešdiena: 8.30 - 17.00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 17.00, Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00) (Rūpniecības ielā 21 pusdienas pārtraukums 12.30 - 13.00.)
  Ceturtdiena: 8.30 - 17.00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 18.00, Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00) (Rūpniecības ielā 21 pusdienas pārtraukums 12.30 - 13.00.)
  Piektdiena: 8.30- 16.00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 16.00, Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00) (Rūpniecības ielā 21 pusdienas pārtraukums 12.30 - 13.00.)
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas pilsētas būvvalde
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Amatu iela 4, Rīga, LV-1050, Tālrunis: +371 67105800, Fakss: +371 67012805, E-pasta adrese: buvvalde@riga.lv, WWW: www.rpbv.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 9.00 - 19.00
  Otrdiena: 9.00 - 16.00
  Trešdiena: 9.00 - 16.00
  Ceturtdiena: 9.00 - 19.00
  Piektdiena: 8.00 - 14.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība