Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietas sabiedriskā vietā vizuālā risinājuma saskaņošana
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Rīgas pilsētas būvvalde
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietas sabiedriskā vietā vizuālā risinājuma saskaņošana
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Rīgas pilsētas būvvaldē jāsaskaņo sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietas vizuālais risinājums, izvietojums, aizņemamās teritorijas platība un konstrukciju izmēri.
Klients izstrādā projektu atbilstoši normatīvo aktu prasībām un 2 eksemplāros iesniedz izskatīšanai Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā.
Gadījumā, ja sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietā paredzēts veidot slēgtus, telpiskus risinājumus, izvietot būves (kioskus, paviljonus, terases ar pamatiem vai tamlīdzīgus objektus), to novietošana vai jauna būvniecība ir jāsaskaņo būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Publisko tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Fiziskas un juridiskas personas, kuras vēlas saskaņot sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietas sabiedriskā vietā vizuālo risinājumu.
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Administratīvā procesa likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=55567
 • RD 19.04.2016. sn. Nr.198 „Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība” http://likumi.lv/ta/id/281685-par-kartibu-kada-tiek-saskanota-un-organizeta-ielu-tirdznieciba
 • Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:
 • Iesniegums ielu tirdzniecības vietas vizuālā risinājuma saskaņošanai BV_160_v3.docx
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  1. aizpildīta veidlapa/iesniegums BV_160_v3;
  2. paredzamās vietas krāsaina fotofiksācija bez tirdzniecības vietas izvietojuma;
  3. objekta novietne inženiertīklu situācijas plānā vai zemes robežu plānā M 1:250 vai 1:500 (A4 formātā) ar piesaistēm un izmēriem;
  4. vietas iekārtojums, mēbeļu (atsevišķos gadījumos arī grīdas) izvietojums shēmā M 1:100 vai M 1:250 ar izmēriem;
  5. detaļu dizains (mēbeles, saulessargi/lietussargi, norobežojošie elementi, apgaisnojums, puķu kastes un citi elementi);
  6. vizualizācija vides kontekstā;
  7. griezums M 1:100 ar augstumu atzīmēm, ja paredzēts mākslīgās grīdas segums, markīzes, saulessargi/lietussargi, puķu kastes un citi elementi;
  8. ja darbība plānota ielu sarkanajās līnijās, nepieciešams Rīgas domes Satiksmes departamenta saskaņojums.
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  23
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Nav.
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  1 mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.
  Projekti, kas iesniegti laikā no 1. novembra līdz 1. martam, tiek izskatīti 10 darba dienu laikā.
  Administratīvais process:
  Ir
  Apstrīdēšanas/pārsūdzības iespējas:
  Administratīvo aktu var apstrīdēt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā viena mēneša laikā.
  Atgādinājums:
  Nav
  Brīdinājums:
  Nav
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  2. līmenis (Apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Iesniegt nepieciešamos dokumentus.
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Tālrunis   -   Darba laikā iespējams saņemt telefoniskas konsultācijas par saskaņojamo projektu.
 • Klātiene   -   Saņemt nepieciešamos dokumentus.
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas pilsētas būvvalde
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrs Adrese: Amatu iela 4, Rīga, LV-1050 , Tālrunis: +371 67105800, +371 67012889, Fakss: +371 67037934, E-pasta adrese: buvvalde@riga.lv, WWW: www.rpbv.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 09.00-19.00
  Otrdiena: 09.00-16.00
  Trešdiena: 09.00-16.00
  Ceturtdiena: 09.00-19.00
  Piektdiena: 08.00-14.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība