Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Izziņas izsniegšana par zemes gabala atļauto izmantošanu atbilstoši Rīgas teritorijas plānojumam 2006. - 2018.g.
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Pilsētas attīstības departaments
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Izziņas izsniegšana par zemes gabala atļauto izmantošanu atbilstoši Rīgas teritorijas plānojumam 2006. - 2018.g.
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Klients pieteikumu var aizpildīt un iesniegt elektroniski vai klātienē Rīgas pilsētas būvvaldes klientu apkalpošanas centrā sniedzot informāciju par pasūtītāju, interesējošā zemes gabala kadastra numuru un saņemot maksāšanas paziņojumu. Jebkurā gadījumā pasūtījuma izpilde tiek uzsākta tikai pēc apmaksas saņemšanas. Maksāšanas paziņojums tiek sagatavots papīra formātā vai elektroniski ar iespēju to izdrukāt. Aizpildot bankas maksājuma uzdevumu, klientam jāuzrāda maksāšanas paziņojuma numurs. Sagatavoto izziņu ir iespējams saņemt elektroniski, klātienē vai pa pastu. Klientiem, kuri pieteikumu iesnieguši elektroniski, uz viņu norādīto e-pasta adresi tiek nosūtīta informācija, ka izziņa ir sagatavota vai tiek nosūtīta sagatavota izziņa.
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Publisko tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Nav
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • RD 20.12.2005. sn. Nr.34 "Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" 34.RD.saistosie noteikumi-20.12.2005.doc
 • RD 29.09.2009. sn. Nr.11 "Par nodevu par Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta izstrādāto oficiālo dokumentu saņemšanu" http://www.likumi.lv/doc.php?id=199765
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Nav
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  15
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Parastā procedūra - EUR 36,06 (izziņa tiek sagatavota 15 darba dienu laikā pēc maksāšanas paziņojuma apmaksas)
  Steidzamā procedūra - EUR 180,28 (izziņa tiek sagatavota 3 darba dienu laikā pēc maksāšanas paziņojuma apmaksas)
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Apmaksa tiek aprēķināta atbilstoši Rīgas domes 29.09.2009. saistošajiem noteikumiem Nr. 11 ar pielikumu "Par nodevu par Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta izstrādāto oficiālo dokumentu saņemšanu".
  Administratīvais process:
  Nav
  Atgādinājums:
  Nav
  Brīdinājums:
  Nav
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  1. līmenis (Deklarētā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Klients sniedz Rīgas pilsētas būvvaldes klientu apkalpošanas centra speciālistam informāciju par pasūtītāju, interesējošā zemes gabala kadastra numuru.
 • Portāls   -   Aizpildīt un iesniegt pieteikumu elektroniski
 • E-pakalpojuma adrese:  https://www.eriga.lv/servicestarter.ashx?sid=LANDPURPOSE
  Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   Saņemt izziņu par zemes atļauto izmantošanu atbilstoši Rīgas attīstības plānam
 • Korespondence   -   Saņemt izziņu par zemes atļauto izmantošanu atbilstoši Rīgas attīstības plānam
 • Klātiene   -   Saņemt izziņu par zemes atļauto izmantošanu atbilstoši Rīgas attīstības plānam
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaPilsētas attīstības departaments
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseCentra rajons, Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, Amatu iela 4, Rīga, LV-1050, Tālrunis: +371 67105816, Fakss: +371 67012922, E-pasta adrese: pad@riga.lv, WWW: www.rdpad.lv

  Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrs Adrese: Amatu iela 4, Rīga LV-1050
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 09:00-19:00 (Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centra darba laiks)
  Otrdiena: 09:00-16:00 (Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centra darba laiks )
  Trešdiena: 09:00-16:00 (Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centra darba laiks)
  Ceturtdiena: 09:00-19:00 (Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centra darba laiks )
  Piektdiena: 08:00-14:00 (Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centra darba laiks)
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanaiBanka: Luminor Bank AS SWIFT kods: NDEALV2X Konta Nr.: LV77 NDEA 0020 2000 0201 0
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaApmeklētāju pieņemšanas centrs
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centri: Kungu iela 7/9; Daugavpils iela 31; Ed.Smiļģa iela 46; Brīvības iela 49/53., E-pasta adrese: pad@riga.lv, WWW: www.riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30 - 18.00 (Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00).
  Otrdiena: 8.30 - 17.00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 17.00, Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00).
  Trešdiena: 8.30 - 17.00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 17.00, Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00).
  Ceturtdiena: 8.30 - 17.00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 18.00, Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00).
  Piektdiena: 8.30- 16.00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 16.00, Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00).
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība