Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Neatliekamā palīdzība stihiskās nelaimes vai avārijas gadījumā, ja dzīvojamā telpa ir gājusi bojā
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Mājokļu un vides departaments
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Neatliekamās palīdzības sniegšana personai, kuras lietošanā esoša dzīvojamā telpa gājusi bojā stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Uz fiziskas personas iesnieguma pamata pašvaldība 48 stundu laikā sniedz palīdzību, izīrējot tai dzīvojamo telpu, ja lietotā dzīvojamā telpa ir gājusi bojā vai daļēji sagruvusi un nav atjaunojama un pagaidu dzīvojamo telpu pēc nepieciešamības.
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Nav
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Likums "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā." http://www.likumi.lv/doc.php?id=56812
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Personas iesniegums, īres līgums vai personas dzīvojamās telpas īpašuma tiesības apliecinošs dokuments, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk - VUGD) sastādītu aktu par stihiskās nelaimes vai avārijas fakta konstatāciju (ja stihiskās nelaimes vai avārijas likvidēšanā piedalījies VUGD) vai Valsts policijas sastādītu aktu par avārijas fakta konstatāciju (ja avārijas fakta konstatācijā piedalījusies policija, citi dokumenti, kas apliecina dzīvojamās telpas faktisko stāvokli. Iesniedzot iesniegumu un nepieciešamos dokumentus jāuzrāda pase.
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  2
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Nav
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Nav
  Administratīvais process:
  Ir
  Apstrīdēšanas/pārsūdzības iespējas:
  Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā
  Atgādinājums:
  Iesniegums attiecīgās palīdzības saņemšanai persona iesniedz pašvaldībai ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc stihiskās nelaimes vai avārijas
  Brīdinājums:
  Nav
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  2. līmenis (Apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Apmeklētājs ierodas Juridisko konsultāciju nodaļā un iesniedz iesniegumu
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Tālrunis   -   Apmeklētājs saņem juridisko konsultāciju pa telefonu
 • Korespondence   -   Kanceleja nosūta atbildi uz norādīto adresi
 • Klātiene   -   Apmeklētājs ierodas Juridisko konsultāciju nodaļā un saņem atbildi
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaMājokļu un vides departaments
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Mājokļu un vides departamenta Dzīvokļu pārvalde un Tiesiskā nodrošinājuma pārvaldes Juridisko konsultāciju nodaļa Brīvības ielā 43/53, Rīgā LV-1010, Tālrunis: +37167105321, +37167105683, +37167012509
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8:30 - 18:00
  Otrdiena: 8:30 - 17:00
  Trešdiena: 8:30 - 17:00
  Ceturtdiena: 8:30 - 17:00
  Piektdiena: 8:30 - 16:00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība