Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Rīgas pilsētas pašvaldības iestādēm, struktūrvienībām un amatpersonām adresēto dokumentu pieņemšana.
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Dokumentu pieņemšana
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Dokumentu, kas adresēti Rīgas pilsētas pašvaldības iestādēm, struktūrvienībām un amatpersonām, pieņemšana. Dokuments (iesniegums, sarakstes vēstule u.tml.) tiek pieņemts klātienē. Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra (turpmāk - APC) darbinieks izvērtē pēc kompetences saņemto dokumentu un nodod adresātam. Nepieciešamības gadījumā APC darbinieks klienta mutvārdu iesniegumu noformē rakstveidā.
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Publisko tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Nav
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Administratīvā procesa likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=55567
 • Fizisko personu datu apstrādes likums https://likumi.lv/ta/id/300099
 • Iesniegumu likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=164501
 • Informācijas atklātības likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=50601
 • Personu apliecinošu dokumentu likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=243484
 • RD 01.03.2011. sn. Nr.114 "Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums" http://www.likumi.lv/doc.php?id=227996
 • RD APC 25.05.2018. Privātuma atruna par Rīgas pilsētas pašvaldības iestādēm, struktūrvienībām un amatpersonām adresēto dokumentu apstrādi Privātuma atruna par Rīgas pilsētas pašvaldības iestādēm, struktūrvienībām un amatpersonām adresēto dokumentu apstrādi.docx
 • RD ID 24.10.2018 reglaments Nr.3 "Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra reglaments" 3.RD.APC reglaments_24.10.2018.docx
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Nav
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  1
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Nav
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Nav
  Administratīvais process:
  Ir
  Apstrīdēšanas/pārsūdzības iespējas:
  APC darbinieka faktisko rīcību var apstrīdēt pie Rīgas pilsētas izpilddirektora, Rīgas pilsētas izpilddirektora pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
  Atgādinājums:
  Nav
  Brīdinājums:
  Nav
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  1. līmenis (Deklarētā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Klients klātienē iesniedz dokumentu
 • Tālrunis   -   Klients var saņemt informāciju par pakalpojuma pieprasīšanu un saņemšanu, zvanot uz Rīgas domes bezmaksas informatīvo tālruni +371 80000800
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Klients klātienē saņem pakalpojumu
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaApmeklētāju pieņemšanas centrs
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Kungu iela 7/9, Rīga, LV-1539; Daugavpils iela 31; Eduarda Smiļģa iela 46; Brīvības iela 49/53. , Tālrunis: +371 80000800
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30 - 18.00 (Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00).
  Otrdiena: 8.30 - 17.00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 17.00, Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00).
  Trešdiena: 8.30 - 17.00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 17.00, Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00).
  Ceturtdiena: 8.30 - 17.00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 18.00, Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00).
  Piektdiena: 8.30 - 16.00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 16.00, Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00).
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība