Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Pašvaldības dzīvojamo telpu apmaiņa
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Mājokļu un vides departaments
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Pašvaldības civiltiesisks pienākums piekrist/nepiekrist izīrētas pašvaldības dzīvojamās telpas apmaiņai.
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Pakalpojums nepieciešams, kad divi vai vairāki pašvaldības dzīvojamo telpu īrnieki vēlas veikt savstarpēju dzīvojamo telpu apmaiņu.
Pēc dokumentu saņemšanas un izskatīšanas klientam labvēlīga lēmuma gadījumā tiek izsniegta rekomendācija par dzīvojamās telpas apmaiņu un nepieciešamības gadījumā izraksts no komisijas sēdes protokola. Nelabvēlīga lēmuma gadījumā - izraksts no komisijas sēdes protokola.
Klientam ar saņemto rekomendāciju par dzīvojamās telpas apmaiņu jāvēršas pie konkrētās dzīvojamās mājas apsaimniekotāja: SIA 'Rīgas namu pārvaldnieks' vai SIA 'Rīgas pilsētbūvnieks', lai nodibinātu īres tiesiskās attiecības.
Gadījumā, ja dzīvojamo māju neapsaimnieko SIA 'Rīgas namu pārvaldnieks' vai SIA 'Rīgas pilsētbūvnieks', īres tiesiskās attiecības ar klientu nodibina Rīgas domes Mājokļu un vides departaments.
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Pašvaldībai piederošu vai tās valdījumā esošu dzīvojamo telpu īrnieki
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Likums “Par dzīvojamo telpu īri” http://www.likumi.lv/doc.php?id=56863
 • RD 19.03.2013. lēmums Nr.5964 "Par Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta maksas pakalpojumiem" 5964.RD.lemums-19.03.2013.doc
 • Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:
 • Iesniegums par nesaņemtā dzīvojamo telpu maiņas pakalpojuma maksas atm. MVD-V25.Dzp.doc
 • Iesniegums par nesaņemtā dzīvojamo telpu maiņas pakalpojuma maksas atmaksu Veidlapa.mvd-V24.Dzp.doc
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Iesniegums dzīvojamo telpu apmaiņai,
  īres līgums,
  dzīvojamās telpas plāns.
  Iesniedzot dokumentus, apmaiņas dalībniekam jāuzrāda Juridisko konsultāciju nodaļas darbiniekam personu apliecinošs dokuments (pase vai eID).
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  22
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Dokumentu sagatavošana par īrētās dzīvojamās telpas maiņu
  un izraksta no protokola un/vai rekomendācijas izsniegšana
  vienam maiņas dalībniekam EUR 61,12 / LVL 42,96

  (Pamatojums: RD 19.03.2013. lēmums Nr.5964)
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Viens mēnesis
  Administratīvais process:
  Nav
  Atgādinājums:
  Nav
  Brīdinājums:
  Nav
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  2. līmenis (Apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Persona iesniegumu un dokumentus iesniedz personīgi Juridisko konsultāciju nodaļā.
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Tālrunis   -   Persona saņem konsultāciju dzīvojamo telpu apmaiņai un informāciju par komisijas pieņemto lēmumu.
 • Korespondence   -   Personai tiek nosūtīts izraksts no Rīgas domes Dzīvojamo telpu apmaiņas komisijas sēdes protokola (nelabvēlīga lēmuma gadījumā).
 • Klātiene   -   Persona Juridisko konsultāciju nodaļā personīgi saņem Dzīvokļu pārvaldes rekomendāciju par dzīvojamo telpu apmaiņu un/vai izrakstu no Rīgas domes Dzīvojamo telpu apmaiņas komisijas sēdes protokola.
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaDzīvokļu pārvalde
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Mājokļu un vides departamenta Dzīvokļu pārvalde un Tiesiskā nodrošinājuma pārvaldes Juridisko konsultāciju nodaļa Brīvības ielā 43/53, Rīgā LV-1010, Tālrunis: +37167105321, +37167105683, +37167012509, +37167012502, +37167105832, +37167012540
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8:30 - 18:00
  Otrdiena: 8:30 - 17:00
  Trešdiena: 8:30 - 17:00
  Ceturtdiena: 8:30 - 17:00
  Piektdiena: 8:30 - 16:00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanaiBankas rekvizīti: Rīgas pilsētas pašvaldība Reģistrācijas Nr.: 90011524360 Adrese: Rātslaukums 1, Rīga RD iestāde : Rīgas domes Mājokļu un vides departaments, Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010 Bankas konts: LV78NDEA0023300005010 Luminor Bank AS, Bankas kods: NDEALV2X
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība