Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Dzīvojamās mājas pašvaldības īpašumā esošās daļas pārstāvība
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Mājokļu un vides departaments
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Pārstāvēt Rīgas pašvaldības kā neprivatizēto dzīvokļu īpašnieka intereses dzīvojamās mājas pārvaldīšanas procesā
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Pārstāvot Rīgas pilsētas pašvaldības kā dzīvojamās mājas neprivatizētās daļas (dzīvokļu) īpašnieka intereses, īstenojot īpašumtiesību realizāciju, Rīgas domes Mājokļu un vides departaments ( turpmāk - Departaments):
1. Pilnvaro savu pārstāvi piedalīties dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē un gatavo rakstiskas atbildes dzīvokļu īpašnieku rīkotajās aptaujās.
2. Slēdz ar dzīvojamās telpas valdījumu saistītos līgumus.
3. Izskata īrnieku, dzīvokļu īpašnieku vai mājas pārvaldnieka iesniegumus par problēmsituācijām un izvērtē pušu rīcības atbilstību normatīvo aktu prasībām.
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Publisko tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Dzīvojamās mājas pašvaldības dzīvokļu īrnieki, pārejo dzīvokļu īpašnieki un šīs mājas pārvaldnieks
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums http://likumi.lv/doc.php?id=193573
 • Dzīvokļa īpašuma likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=221382
 • Likums “Par dzīvojamo telpu īri” http://www.likumi.lv/doc.php?id=56863
 • Likums "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" http://www.likumi.lv/doc.php?id=35770
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Rakstisks iesniegums.
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  10
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Nav
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Pakalpojums par pārstāvību dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē tiek sniegts, departamenta pārstāvim ierodoties dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē iesniegumā norādītajā vietā un laikā. Iesniegumu vēlams iesniegt ne vēlāk kā nedēļu pirms kopsapulces datuma.
  Administratīvais process:
  Nav
  Atgādinājums:
  Nav
  Brīdinājums:
  Nav
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  1. līmenis (Deklarētā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   Iesniedzējs nosūta iesniegumu Departamentam uz e-pastu: dmv@riga.lv
 • Fakss   -   Iesniedzējs nosūta iesniegumu Departamentam uz faksu: +37167012471
 • Klātiene   -   Iesniedzējs ierodas Departamenta Juridisko konsultāciju nodaļā vai Īres un sociālo dzīvokļu pārvaldīšanas nodaļā un iesniedz iesniegumu
 • Korespondence   -   Iesniedzējs nosūta iesniegumu Departamentam pa pastu
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Tālrunis   -   Pa tālruniem +37167105321, +37167105683, +37167012509, +37167037221, +37167105684 var saņemt informāciju par pārstāvja piedalīšanos kopsapulcē
 • Cits   -   Ir jānotiek kopsapulcei, uz kuru dzīvokļu īpašnieki savā iesniegumā ir uzaicinājuši Departamenta pārstāvi.
 • Citi: Ir jānotiek kopsapulcei, uz kuru dzīvokļu īpašnieki savā iesniegumā ir uzaicinājuši departamenta pārstāvi.
   
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaMājokļu un vides departaments
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Mājokļu un vides departaments Brīvības ielā 49/53, Rīgā LV-1010 Juridisko konsultāciju nodaļa, Īres un sociālo dzīvokļu pārvaldīšanas nodaļa, Tālrunis: +37167105321, +37167105683, +37167012509, +37167037221, +37167105684, Fakss: +37167012471, E-pasta adrese: dmv@riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30-18.00 pusdienas pārtraukums 12.00 - 12.30 (Īres un sociālo dzīvokļu pārvaldīšanas nodaļa 14:00 - 18:00)
  Otrdiena: 8.30-17.00 pusdienas pārtraukums 12.00 - 12.30
  Trešdiena: 8.30-17.00 pusdienas pārtraukums 12.00 - 12.30
  Ceturtdiena: 8.30-17.00 pusdienas pārtraukums 12.00 - 12.30, ( Īres un sociālo dzīvokļu pārvaldīšanas nodaļa 09:00 - 12:00)
  Piektdiena: 8.00-16.00 pusdienas pārtraukums 12.00 - 12.30
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība