Sakarā ar profilaktiskajiem darbiem šodien 8. maijā no pl. 16.00-16.30 var būt traucēta e-pakalpojumu darbība. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Atļaujas izsniegšana kapavietu kopēja darbu veikšanai Rīgas pašvaldības kapsētās
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Mājokļu un vides departaments
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Izsniegt atļauju fiziskai vai juridiskai personai veikt kapavietu kopšanu uz 1 gadu
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kapsētu pārvalde izsniedz atļauju fiziskām vai juridiskām personām kapavietu kopšanai Rīgas pašvaldības kapsētās uz 1 gadu. Katram kapavietas kopējam tiek izsniegta arī kapavietas kopēja apliecība, kurā ir kapavietas kopēja fotogrāfija un derīguma termiņš.
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Publisko tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Reģistrēts individuālā darba veicējs vai juridiskās personas pilnvarotā persona
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • MK 22.09.2015. not. Nr.537 "Noteikumi par nodokļu maksātāju un nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā" http://likumi.lv/doc.php?id=277257
 • RD 28.04.2015. sn. Nr.145 "Rīgas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi" http://likumi.lv//ta/id/273734?&search=on
 • RD 19.03.2013. lēmums Nr.5964 "Par Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta maksas pakalpojumiem" 5964.RD.lemums-19.03.2013.doc
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  1. Fiziskai personai jāuzrāda personu apliecinošs dokuments
  2. Juridiskās personas pilnvarotai personai jāuzrāda juridiskās personas pilnvara
  3. Jāiesniedz kapavietas kopēja fotogrāfija (3x4)
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  1
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Pakalpojuma veids Cena (EUR / LVL; ar PVN)
  Atļauja veikt kapavietas kopēja darbus
  (komersantam par katru darbinieku) 1 atļauja gadam 44,11 / 31,00

  ( Pamatojums: RD 19.03.2013.lēmums Nr.5964)
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  nav
  Administratīvais process:
  Ir
  Apstrīdēšanas/pārsūdzības iespējas:
  Kapsētu pārvaldes vai kapsētas pārziņa lēmumu vai faktisko rīcību var apstrīdēt likumā noteiktajā kārtībā pie Mājokļu un vides departamenta direktora, bet Mājokļu un vides departamenta direktora lēmumu likumā noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.
  Atgādinājums:
  nav
  Brīdinājums:
  nav
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  2. līmenis (Apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Iesniedzējs Kapsētu pārvaldē pieprasa atļauju veikt kapavietu kopšanu
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Iesniedzējs Kapsētu pārvaldē saņem atļauju un apliecību
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaKapsētu pārvalde
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kapsētu pārvalde, Aizsaules ielā 1a, Rīgā, LV-1026, Tālrunis: +37167012278, +37167848143
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 9.00 - 16.00 pārtraukums 12.00 - 12.30
  Otrdiena: 9.00 - 16.00 pārtraukums 12.00 - 12.30
  Trešdiena: 9.00 - 16.00 pārtraukums 12.00 - 12.30
  Ceturtdiena: 9.00 - 16.00 pārtraukums 12.00 - 12.30
  Piektdiena: 9.00 - 16.00 pārtraukums 12.00 - 12.30
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanaiKapsētu pārvaldes kasē vai iemaksāt bankā Bankas rekvizīti: Rīgas pilsētas pašvaldība Reģistrācijas Nr.: 90011524360 Adrese: Rātslaukums 1, Rīga RD iestāde : Rīgas domes Mājokļu un vides departaments, Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010 Bankas konts: LV78NDEA0023300005020 Luminor Bank AS, Bankas kods: NDEALV2X
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2018, v.1.5.8.0 (24.05.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība