Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Konsultācijas par Valsts valodas likuma prasībām, reklāmu un izkārtņu projektu tekstu izskatīšana un labošana atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Rīgas pilsētas būvvalde
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Konsultāciju un informācijas sniegšana par Valsts valodas likuma un tā izpildes noteikumu prasībām
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Rīgas pilsētas būvvaldes Pilsētvides dizaina pārvaldes Valsts valodas un pilsētvides nodaļa sniedz konsultācijas un informāciju par Valsts valodas likuma, Ministru kabineta noteikumu prasībām publiskajā informācijā, par latviešu valodas pareizrakstības jautājumiem un terminiem
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Jebkura persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Nav
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Valsts valodas likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=14740
 • MK 02.03.2004. not. Nr.114 "Noteikumi par personvārdu rakstību un lietošanu latviešu valodā, kā arī to identifikāciju" http://www.likumi.lv/doc.php?id=85209
 • MK 15.02.2005. not. Nr.130 "Noteikumi par valodu lietošanu informācijā" http://www.likumi.lv/doc.php?id=102667
 • MK 22.08.2000. not. Nr.294 ''Noteikumi par vietu nosaukumu, iestāžu, sabiedrisko organizāciju, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) nosaukumu un pasākumu nosaukumu veidošanu un lietošanu" http://www.likumi.lv/doc.php?id=10130
 • MK 30.10.2012. not. Nr.732 "Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu" http://www.likumi.lv/doc.php?id=252464
 • RD 26.11.2013. sn. Nr.77 "Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas un afišu stabu un stendu izmantošanas kārtību Rīgā" http://likumi.lv/doc.php?id=263561
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Nav
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  5
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Nav
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Ja nav nepieciešama papildinformācija - tūlīt vai 1 dienas laikā
  Administratīvais process:
  Nav
  Atgādinājums:
  Nav
  Brīdinājums:
  Nav
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  0. līmenis (Nedeklarēta identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   elektronisks konsultācijas pieprasījums
 • Klātiene   -   konsultācijas pieprasījums klātienē
 • Tālrunis   -   telefonisks konsultācijas pieprasījums
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Tālrunis   -   telefoniskas konsultācijas sniegšana
 • E-Pasts   -   elektroniskas konsultācijas sniegšana
 • Klātiene   -   konsultācijas sniegšana klātienē
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas pilsētas būvvalde
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Daugavpils iela 31, Rīga, LV-1003, Tālrunis: +371 67037937 / 67105575, Fakss: +371 67012805, E-pasta adrese: laila.rudzroga@riga.lv, inita.pavare@riga.lv, WWW: www.rpbv.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30 - 18.00 (konsultācijas 14.00 - 18.00)
  Otrdiena: 8.30 - 17.00
  Trešdiena: 8.30 - 17.00
  Ceturtdiena: 8.30 - 18.00 (konsultācijas 14.00 - 18.00)
  Piektdiena: 8.30 - 15.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība