Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Atļaujas izsniegšana komersantam sniegt amatnieka pakalpojumus Rīgas pašvaldības kapsētās
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Mājokļu un vides departaments
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Izsniegt atļauju komersantam sniegt amatnieka pakalpojumus Rīgas pašvaldības kapsētās.
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kapsētu pārvalde pieņem iesniegumus un izsniedz atļaujas komersantam sniegt amatnieka pakalpojumus Rīgas pašvaldības kapsētās uz 1 gadu. Komersanti par atļaujas saņemšanu var samaksāt pilnu summu vai parakstīt vienošanos par samaksu pa daļām. Uz apmaksāto periodu komersants saņem caurlaidi bezmaksas iebraukšanai ar autotransportu Rīgas pašvaldību kapsētās.
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Publisko tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Komersants
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • RD 28.04.2015. sn. Nr.145 "Rīgas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi" http://likumi.lv//ta/id/273734?&search=on
 • RD 19.03.2013. lēmums Nr.5964 "Par Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta maksas pakalpojumiem" 5964.RD.lemums-19.03.2013.doc
 • Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:
 • Iesniegums par atļauju veikt amatnieka pakalpojumus Rīgas pašvaldības kapsētās MVD-V15.Kp.docx
 • Vienošanās par atļauju veikt amatnieka pakalpojumus Rīgas pašvaldības kapsētās Veidlapa.mvd-V18.Kp.docx
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  1. Jāiesniedz iesniegums
  2. Jauzrāda personu apliecinošs dokuments
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  3
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Pakalpojuma veids Cena (EUR / LVL,ar PVN)
  Atļauja komersantam veikt amatnieka pakalpojumus 1 atļauja gadam 2188,58 / 1538,14

  Piezīme. Ir iespējams noslēgt vienošanās par summas
  nomaksu pa daļām

  (Pamatojums: RD 19.03.2013.lēmums Nr.5964)
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  nav
  Administratīvais process:
  Ir
  Apstrīdēšanas/pārsūdzības iespējas:
  Kapsētu pārvaldes lēmumu vai faktisko rīcību var apstrīdēt likumā noteiktajā kārtībā pie Mājokļu un vides departamenta direktora, bet Mājokļu un vides departamenta direktora lēmumu likumā noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.
  Atgādinājums:
  nav
  Brīdinājums:
  nav
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  2. līmenis (Apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Iesniedzējs iesniedz iesniegumu Kapsētu pārvaldē
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Iesniedzējs saņem atļauju
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaKapsētu pārvalde
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kapsētu pārvalde Aizsaules iela 1a, Rīga, LV-1026, Tālrunis: +37167012278, +37167848143
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 9.00 - 16.00 pārtraukums 12.00 - 12.30
  Otrdiena: 9.00 - 16.00 pārtraukums 12.00 - 12.30
  Trešdiena: 9.00 - 16.00 pārtraukums 12.00 - 12.30
  Ceturtdiena: 9.00 - 16.00 pārtraukums 12.00 - 12.30
  Piektdiena: 9.00 - 16.00 pārtraukums 12.00 - 12.30
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanaiKapsētu pārvaldes kasē vai bankā Bankas rekvizīti: Rīgas pilsētas pašvaldība Reģistrācijas Nr.: 90011524360 Adrese: Rātslaukums 1, Rīga RD iestāde : Rīgas domes Mājokļu un vides departaments, Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010 Bankas konts: LV78NDEA0023300005020 Luminor Bank AS, Bankas kods: NDEALV2X
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība