Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Atļaujas izsniegšana autotransporta iebraukšanai Rīgas pašvaldības kapsētas teritorijā
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Mājokļu un vides departaments
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Izsniegt atļauju autotransporta iebraukšanai Rīgas pašvaldības kapsētas teritorijā
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kapsētu pārvaldes kapsētu pārziņi izsniedz atļauju iebraukšanai kapsētas teritorijā.
Atļauja ir derīga tikai izsniegšanas dienā. Kapsētās teritorijā autotransports var brīvi iebraukt ar Kapsētu pārvaldes izdoto caurlaidi
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Publisko tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  nav
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • RD 28.04.2015. sn. Nr.145 "Rīgas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi" http://likumi.lv//ta/id/273734?&search=on
 • RD 19.03.2013. lēmums Nr.5964 "Par Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta maksas pakalpojumiem" 5964.RD.lemums-19.03.2013.doc
 • Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:
 • Iesniegums par atļauju veikt amatnieka pakalpojumus Rīgas pašvaldības kapsētās MVD-V15.Kp.docx
 • Vienošanās par atļauju veikt amatnieka pakalpojumus Rīgas pašvaldības kapsētās uz 1 gadu MVD-V16.Kp.docx
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Lai saņemtu tiesības iebraukt kapsētā, jāuzrāda:
  transporta līdzekļa reģistrācijas apliecība.

  Iebraukšanas maksas atlaides saņemšanai jāuzrāda vienu no šādiem dokumentiem:
  1) I vai II grupas invalīda apliecība;
  2) apbedīšanas pakalpojumu pasūtījums, ja firma organizē apbedīšanu;
  3 ) garīdznieka statusu apliecinošs dokuments;

  Kapsētās teritorijā autotransports var brīvi iebraukt ar Kapsētu pārvaldes izdoto caurlaidi
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  1
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Nr.p. k. Pakalpojuma veids Mērvienība Cena (EUR / LVL; ar PVN)
  1. Maksa autotransporta iebraukšanai kapsētas teritorijā.
  atvērtajās* vai daļēji slēgtās ** kapsētās Pieteikšanas dienā 8,54 / 6,00
  2. Maksa autotransporta iebraukšanai atvērtās** kapsētas
  un Pļavnieku kapsētas teritorijā 70 gadu vecumu sasniegušām
  personām (uzrādot personu apliecinošu dokumentu) Pieteikšanas dienā 4,27 / 3,00
  3. Maksa autotransporta iebraukšanai kapsētas teritorijā,
  ievedot mirušo Pieteikšanas dienā 5,69 / 4,00
  4. Atļauja autotransporta iebraukšanai kapsētas teritorijā
  par 1. un 2. grupas invalīdiem atzītām personām
  (uzrādot apliecību) Bez maksas
  5. Garīdzniekiem amata pienākumu veikšanai, lai izpildītu
  reliģiskas vai rituālas ceremonijas Bez maksas


  * Atvērtās kapsētas Rīgā: Jaunciema kapsēta, Bolderājas kapsēta.
  ** Daļēji slēgtās kapsētas Rīgā: I Meža kapsēta, II Meža kapsēta, Raiņa kapsēta, Miķeļa kapsēta, Sarkandaugavas kapsēta, Sarkandaugavas Kalna kapsēta, Matīsa kapsēta, Jauno ebreju kapsēta, Pļavnieku kapsēta, Biķeru kapsēta, Juglas kapsēta, Lāčupes kapsēta, Ziepniekkalna kapsēta, Pleskodāles kapsēta.

  (Pamatojums: RD 19.03.2013.lēmums Nr.5964)
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  nav
  Administratīvais process:
  Nav
  Atgādinājums:
  nav
  Brīdinājums:
  Iebraukšana kapsētas teritorijā bez atļaujas tiek uzskatīta kā administratīvais pārkāpums
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  2. līmenis (Apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Iesniedzējs kapsētas pārzinim izsaka vēlmi iebraukt kapsētas teritorijā
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Iesniedzējs kapsētā apmaksā pakalpojumu vai saņem iebraukšanas talonu un iebrauc kapsētas teritorijā
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaKapsētu pārvalde
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kapsētu pārvalde; Aizsaules iela 1a, Rīga, LV1026, Tālrunis: +37167012278, +37167848143, E-pasta adrese: mvd@riga.lv

  Centra rajons, Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kapsētu pārvaldes kapsētas: 1.Meža kapsēta, tel. +37167012403, Aizsaules iela 2a; 2.Meža kapsēta, tel. +37167012408, Gaujas iela 12; Raiņa kapsēta, tel. +37167012034, Aizsaules iela 1a; Miķeļa kapsēta, tel. +37167012411, Gaujas iela 4; , Tālrunis: +37167012278, E-pasta adrese: mvd@riga.lv

  Kurzemes rajons, Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kapsētu pārvaldes kapsētas: Bolderājas kapsēta, tel.+37167012359, Mazā Kleistu iela 16, Lāčupes kapsēta, tel. +37167012388, Baltegļu iela 41, Mārtiņa kapsēta, tel. +37125486042, Hāmaņa iela 4., Tālrunis: +37167012278, E-pasta adrese: mvd@riga.lv

  Latgales priekšpilsēta, Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kapsētu pārvaldes kapsētas: Pļavnieku kapsēta, tel.+37167012422, Lubānas iela 136A; Matīsa kapsēta, tel.+37167012393, Mazā Matīsa iela 1; Kapsila kapsēta tel. +37126591904; Taču iela 1., Tālrunis: +37167012278, E-pasta adrese: mvd@riga.lv

  Vidzemes priekšpilsēta, Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kapsētu pārvaldes kapsētas: Jaunā ebreju kapsēta, tel. +37167012402, Lizuma iela 4; Juglas kapsēta tel. +37126591904; Stāmerienas iela 1; Biķeru kapsētas tel. +37126591904; Juglas iela 71. , Tālrunis: +37167012278, E-pasta adrese: mvd@riga.lv

  Zemgales priekšpilsēta, Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kapsētu pārvaldes kapsētas: Pleskodāles kapsēta, tel. +37167012429, Ventas iela 3; Ziepniekkalna kapsēta, tel. +37167012377, Mālu iela 19; Torņakalna kapsēta, tel. +37125486042, Torņakalna iela1., Tālrunis: +37167012278, E-pasta adrese: mvd@riga.lv

  Ziemeļu rajons, Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kapsētu pārvaldes kapsētas: Jaunciema kapsēta, tel.+37167012396 , Jaunciema 8. šķērslīnija 10; Sarkandaugavas kapsēta, tel. +37167012419, Nesaules iela 9; Sarkandaugavas Kalna kapsēta, tel. +37167012419, Ceļinieku iela 1. , Tālrunis: +37167012278, E-pasta adrese: mvd@riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 09.30 - 16.00 pārtraukums - 12.00 - 12.30 (Strādā tikai Jauni ebreju kapsēta)
  Otrdiena: 08.30 - 17.00 pārtraukums 12.00 - 12.30
  Trešdiena: 08.30 - 17.00 pārtraukums 12.00 - 12.30
  Ceturtdiena: 08.30 - 17.00 pārtraukums 12.00 - 12.30
  Piektdiena: 09.30 - 16.00 pārtraukums - 12.00 - 12.30 (Nestrādā Jauno ebreju kapsēta)
  Sestdiena: 09.30 - 16.00 pārtraukums - 12.00 - 12.30 (Nestrādā Jauno ebreju kapsēta)
  Svētdiena: 09.30 - 16.00 pārtraukums - 12.00 - 12.30 (Strādā tikai Jauni ebreju kapsēta)
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanaiKapsētas kasē
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība