Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Rīgas pašvaldības kapsētās esošās kapavietas uzturēšanas līguma noslēgšana
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Mājokļu un vides departaments
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Kapsētu pārvaldes kapsētu pārziņi noslēdz līgumu par kapavietas uzturēšanu, kas nosaka kapavietas uzturētāja tiesības un pienākumus
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Pamatojoties uz mirušo uzskaites pamatdokumentos ietvertajām ziņām, kapsētas pārzinis noslēdz ar kapavietas uzturētāju kapavietas uzturēšanas līgumu, nosakot kapavietas uzturētāja tiesības un pienākumus. Kapavietas uzturētājs jaunajā kapavietā tiek noteikts formējot apbedīšanas pasūtījumu un veicot ierakstu kapu grāmatā. Ja esošajai kapavietai uzturētājs kapu grāmatā nav norādīts, par kapavietas uzturētāju tiek reģistrēts apbedītā radinieks pieteikšanas kārtībā.
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Publisko tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Kapavietas uzturētājs - fiziska persona vai sociālās aprūpes institūcija, kurai ierādīta kapavieta un kura reģistrēta kapavietu uzskaites pamatdokumentos
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • RD 28.04.2015. sn. Nr.145 "Rīgas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi" http://likumi.lv//ta/id/273734?&search=on
 • Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:
 • Iesniegums kapavietas uzturēšanas tiesību atjaunošanai MVD-V9.Kp.docx
 • Līgums par kapavietas uzturēšanu MVD-V21.Kp.doc
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Nepieciešamie dokumenti
  1. Ja līguma slēdzējs ir reģistrēts kapu grāmatā kā kapavietas uzturētājs, slēdzot līgumu, jāuzrāda:
  1.1. fiziskām personām - personu apliecinošs dokuments,
  1.2. juridiskām personām - pārstāvības tiesības.

  2. Citos gadījumos, ja nav reģistrētās informācijas par kapavietas uzturētāju vai iestājušies blakus apstākļi, jāuzrāda:
  2.1. kapavietā apbedīto miršanas apliecības;
  2.2. radniecību ar kapavietā apbedīto apliecinošu dokumentu;
  2.3. atsevišķos gadījumos - dokumenti, kas apliecina iepriekšējā kapavietas uzturētāja tiesību izbeigšanos.
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  1
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  nav
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Ja kapavietas uzturēšanas līguma noslēgšanai ir nepieciešami papilddokumenti, līguma noslēgšanas termiņš var tikt pagarināts.
  Pakalpojums tiek sniegts rindas kārtībā. Ārpus rindas tiek sniegti ar apbedīšanu saistītie pakalpojumi
  Administratīvais process:
  Ir
  Apstrīdēšanas/pārsūdzības iespējas:
  Kapsētu pārvaldes vai kapsētas pārziņa lēmumu vai faktisko rīcību var apstrīdēt likumā noteiktajā kārtībā pie Mājokļu un vides departamenta direktora, bet Mājokļu un vides departamenta direktora lēmumu likumā noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.
  Atgādinājums:
  nav
  Brīdinājums:
  nav
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  2. līmenis (Apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Iesniedzējs ierodas pie kapsētas pārziņa un iesniedz datus līguma noformēšanai. Biķeru, Juglas, Kapsila, Mārtiņa un Torņakalna kapsētās pakalpojumu var saņemt iepriekš vienojoties par pieņemšanas laiku ar kapsētas pārzini Marutu Spariņu pa telefonu +37129407429. Sarkandaugavas- Kalna kapsētā pakalpojumu var saņemt iepriekš vienojoties par pieņemšanas laiku ar kapsētas pārzini Gaļinu Dragomīrovu pa telefonu +37167700192
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Iesniedzējs pie kapsētu pārziņa noslēdz kapavietas uzturēšanas līgumu
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaKapsētu pārvalde
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Rīga - Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kapsētu pārvalde, Aizsaules iela 1a, Rīga, LV1026 , Tālrunis: +37167012278, +37167848143, E-pasta adrese: mvd@riga.lv

  Centra rajons, Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kapsētu pārvaldes kapsētas: 1.Meža kapsēta, tel. +37167012403, Aizsaules iela 2a; 2.Meža kapsēta, tel. +37167012408, Gaujas iela 12; Raiņa kapsēta, tel. +37167012034, Aizsaules iela 1a; Miķeļa kapsēta, tel. +37167012411, Gaujas iela 4;, Tālrunis: +37167012278, E-pasta adrese: mvd@riga.lv

  Kurzemes rajons, Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kapsētu pārvaldes kapsētas: Bolderājas kapsēta, tel. +37167012359, Mazā Kleistu iela 16; Lāčupes kapsēta, tel. +37167012388, Baltegļu iela 41; Mārtiņa kapsēta, tel. +371225486042, Hāmaņa iela 4., Tālrunis: +37167012278, E-pasta adrese: mvd@riga.lv

  Latgales priekšpilsēta, Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kapsētu pārvaldes kapsētas: Pļavnieku kapsēta, tel.+37167012422, Lubānas iela 136A; Matīsa kapsēta, tel.+37167012393, Mazā Matīsa iela 1; Kapsila kapsēta tel. +37126591904; Taču iela 1., Tālrunis: +37167012278, E-pasta adrese: mvd@riga.lv

  Vidzemes priekšpilsēta, Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kapsētu pārvaldes kapsētas: Jaunā ebreju kapsēta, tel. +37167012402, Lizuma iela 4; Juglas kapsēta tel.+37126591904; Stāmerienas iela 1; Biķeru kapsētas tel. +37126591904; Juglas iela 71. , Tālrunis: +37167012278, E-pasta adrese: mvd@riga.lv

  Zemgales priekšpilsēta, Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kapsētu pārvaldes kapsētas: Pleskodāles kapsēta, tel. +37167012429, Ventas iela 3; Ziepniekkalna kapsēta, tel. +37167012377, Mālu iela 19; Torņakalna kapsēta, tel. +37125486042, Torņakalna iela1., Tālrunis: +37167012278, E-pasta adrese: mvd@riga.lv

  Ziemeļu rajons, Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kapsētu pārvaldes kapsētas: Jaunciema kapsēta, tel.+37167012396 , Jaunciema 8. šķērslīnija 10; Sarkandaugavas kapsēta, tel. +37167012419, Nesaules iela 1; Sarkandaugavas Kalna kapsēta, tel. +371670124149, Ceļinieku iela 1. , Tālrunis: +37167012278, E-pasta adrese: mvd@riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 09.30 - 16.00 pārtraukums - 12.00 - 12.30 (Strādā tikai Jauni ebreju kapsēta (Skat. "Piezīmes par pakalpojuma saņemšanas termiņu"))
  Otrdiena: 09.30 - 16.00, pārtraukums 12.00 - 12.30 ( (Skat. "Piezīmes par pakalpojuma saņemšanas termiņu"))
  Trešdiena: 09.30 - 16.00, pārtraukums 12.00 - 12.30 ( (Skat. "Piezīmes par pakalpojuma saņemšanas termiņu"))
  Ceturtdiena: 09.30 - 16.00, pārtraukums 12.00 - 12.30 ( (Skat. "Piezīmes par pakalpojuma saņemšanas termiņu"))
  Piektdiena: 09.30 - 16.00, pārtraukums 12.00 - 12.30 (Nestrādā Jauno ebreju kapsēta (Skat. "Piezīmes par pakalpojuma saņemšanas termiņu"))
  Sestdiena: 09.30 - 16.00 pārtraukums - 12.00 - 12.30 (Nestrādā Jauno ebreju kapsēta (Skat. "Piezīmes par pakalpojuma saņemšanas termiņu"))
  Svētdiena: 09.30 - 16.00 pārtraukums - 12.00 - 12.30 (Strādā tikai Jauni ebreju kapsēta (Skat. "Piezīmes par pakalpojuma saņemšanas termiņu"))
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība